Generalforsamling i Region Fyn/Syd
torsdag den 23/2-2023 kl. 18.00


sted: BMS. Energivej 21, 5260 Odense S
Vi startede med at spise Tages gode mad kl.18.00

IMG 1574R IMG 1575R
IMG 1576R IMG 1577R
IMG 1578R IMG 1579R
IMG 1580R IMG 1581R
IMG 1582R IMG 1580R
IMG 1581R IMG 1584R

 

Derefter gik vi over til generalforsamlingen.


        REFERAT

 Dagsorden:

      1.   Valg af dirigent
            HENNING BLEV VALGT

  1. Formandens beretning Henrik

    HENRIK OMTALTE SOMMERUDFLUGTEN TIL ØRNERESERVATET I SILKEBORG OG TIL DEN GENFUNDNE BRO I BRÆDSTRUP, SOM EN ANDERLEDES MEN SPÆNDENDE UDFLUGT.

    ÅRETS REGIONSUDSTILLING SKULLE I ÅR AFHOLDES I ULLERSLEV, SOM EN DEL AF NYBORG FUGLEFOENINGS UDSTILLING. DESVÆRRE BLEV DEN AFLYST. VI VALGTE SÅ AT LAVE VORES EGEN LILLE UDSTILLING PÅ BMS I ODENSE, HVOR DE MEDBRAGTE FUGLE BLEV BEDØMT AF DE FREMMØDTE, HVOREFTER DOMMER KNUD GAV SIN BEDØMMELSE. PÅ TRODS AF ALT EN HYGGELIG OG LÆRERIG DAG.

   3.  Regnskab ved kasserer Karl Aage
        Alle fik en kopi af årets regnskab, som Karl Aage gennemgik. Slutresultatet for året var et minus, men ellers har regionen en god        økonomi.
 
  4.   Fastsættelse af kontingent
        UÆNDRET

 5.   Indkomne forslag (forslag sendes til formandens mail:)
      Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre §8 i reglement for Region Fyn-Syd til følgende: I tilfælde af foreningens nedlæggelse vil        alle værdier efter bestyrelsens og generalforsamlingens beslutning overgå til Jydsk Fynsk Kanarie Klub. I en aftalt periode må de 
      hensatte værdier ikke bruges.    

      FORSLAGET BLEV VEDTAGET.

  6.  Valg af formand (Henrik på valg)
       HENRIK BLEV GENVALGT

  7.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Tage er på valg)
       TAGE BLEV GENVALGT

  8.   Valg af suppleant til bestyrelse for 2 år (Knud er på valg)
        KNUD BLEV GENVALGT

 9.   Valg af repræsentant til JFKK (Henrik er på valg)
        HENRIK BLEV GENVALGT

10.   Valg af repræsentantsuppleant til JFKK (Knud er på valg)
          KNUD BLEV GENVALGT

11.   Regionsudstilling 2023
        LØRDAG DEN 14.OKT. PÅ BMS.

12.   Evt. (gerne forslag til årskalenderen)
        Sommerudflugt: Besøge et par opdrættere i Jylland. Regionsarrangement: Besøge Karl Aage, Henrik og Torben i Fåborg, hvor vi              afslutter med at grille vores medbragte mad, lørdag den 17/6. Kanariedag i JFKK den 17/9 evt. korordinering af samkørsel.
        Der bliver udarbejdet en ny årskalender til hjemmesiden.

Billeder: Maia og Jytte