Generalforsamling i Region Fyn/Syd 2022.


Henrik1366R

Henrik startede med at byde velkommen til Generalforsamling, som blev  afholdt på BMS i Kolding, hvor der både er køkken og plads til mange deltagere, MEN desværre mødte kun 10 op.Det er ved at være en god tradition at mødes kl. 18.00 til spisning. Tage havde lavet en lækker mørbradgryde, som sammen med ris, brød og kartoffelbåde gav en rigtig god start.

IMG 1367R IMG 1368R
IMG 1369R IMG 1370R

Efter den gode mad og en masse snak startede generalforsamlingen.

DAGSORDEN/REFERAT:

 1. Valg af dirigent.  Ole blev valgt

 2. Formandens beretning (Henrik)
Der var ikke så meget at fortælle, da vi jo, som alle ved, har haft Corona og derefter fugleindfluenza. Dog nåede vi dog at holde generalforsamling den 24. juni 2021. Udstillingen blev aflyst på grund af fugleinfluenza, men vi afholdt julefrokost fredag den 26. november.

 3. Regnskab (Karl Aage)Da vi havde flottet os ved et gratis julearrangement, er der blevet et lille underskud i kassererens kasse.

 4. Fastsættelse af kontingent 2022.
100 kr. for enkelt medlem og 150 kr. ved familekontingent.
      indbetales ved:
Reg.nr.: 9570 konto nr.: 13155755 Danske bank
Kontingent uændret, dog opfordrede kassereren til først at betale i januar, da det så kan gå direkte ind i regnskabet.

 5. Indkomne forslag skal være inde 14 dage før generalforsamlingen mobil: 30297360.
Der var et forslag om Derbyringe, hvor det blev vedtaget, at dem der havde familiekontingent kunne bestille 10 Derbyringe
og enkelt medlem kunne bestille 5 Derbyringe.


 6. Valg af kasserer for 2 år, på valg Karl Aage Genvalgt

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg (Jytte) Jytte Genvalgt og Finn Enevoldsen nyt bestyrelsesmedlem.

 8. Valg af bilagskonsulent for 2 år, på valg Poul Erik Pedersen  Genvalgt

 9. Valg af bilagskonsulentsuppleant for 2 år, på valg
Ole Genvalgt

10. Valg af repræsentant til JFKK for 1 år. Henrik

11. Valg af repræsentantsuppleant til JFKK, på valg Henrik. Knud blev valgt

12. Regionsudstilling 2022.

13. Eventuelt.

I år skal vi som flere gange tidligere udstille sammen med Nyborg Fugleforening. Udstillingen er fastlagt til at afholdes meget tidligt i oktober nemlig den 8-9 oktober i håbet om at slippe for aflysning på grund af en evt. fugleinfluenza.

Lars gav udtryk for, at hans fugle ikke kunne være færdigudviklet så tidligt. Lars anbefalede samtidig, at de to hovedformænd for JFKK og DKK tog kontakt til de relevante myndigheder for ALLEREDE nu, at orientere dem om vores udstillingsform i håbet om, at vores udstillinger ikke lukkes ned i tilfælde af fugleinfluenza. Det var alle enige om.

Henrik tager sagen op på næste møde i JFKK`s bestyrelse.

Her har vi foreslået at lave en sommerudflugt til ØRNERESERVATET i Silkeborg og på tilbagevejen se den Genfundne bro Nordvest for Horsens.
Søndag den 19. juni 1922
Desuden vil vi lave et arrangement  søndag den 18. september FORBEREDELSE TIL UDSTILLING.


tekst: Jytte
Billeder; Jytte