Kort indførelse i Kanarie-opdræt

 

Stort set alle kan opdrætte kanariefugle! Kanarien er en meget ynglevillig fugl og er nem at passe. Der er nogle ting som skal være iorden for at få tingene til at glide.

Start med at gøre dine overvejelser med hensyn til, hvor fuglene skal være og om du i det hele taget har plads. Alle former for rum kan bruges, en garage, et skur, soveværelse, et loft, eller kælderrum, alle rum, blot der er lys og mulighed for god udluftning. Soveværelser er af mange brugt som fuglerum, dog skal der passes på at renligheden er helt i top, da fuglefjer forårsager meget støv, og mange har måttet opgive på grund af allergi og lignende.

Mange opdrættere finder glæde i at selv bygge ynglebure og volierer, og der er mange måder at bygge bure på. En stor fordel er at bygge et "Kassebur", hvor fuglene føler sig trygge og ikke sidder i træk, mange indbygger en skillevæg, et såkaldt "Dobbelt ynglebur" hvor hannen og hunnen kan skilles ad hvis disse ikke kan enes, eller af en eller anden grund, hvor der er brug for at holde et kanarie-par adskilt. Nogle opdrættere benytter også et "trible-bur" hvor hannen kan være i midten og have en hun på hver side, denne metode sikrer at en god avlshan kan parres med flere hunner.

My birdroom 11  Udend voliere  norwich unger 20dg

Bundlaget i buret kan variere fra avispapir, strandsand og savsmuld. Mange opdrættere bruger Hampestrøelse, som er billigt og drøjt i brug.

Lyset er meget vigtigt, da det er lysmængden der styrer om kanarierne skal i ynglestemning eller ej. Lyset styrer også hvornår fuglene skal gå i fæld. Alle fugle fælder deres fjer én gang årligt, og denne process tærer meget på fuglenes kræfter, derfor er det meget vigtigt under denne tid, at fuglene for det rigtige foder og masser af vitaminer, så de kan udvikle deres nye fjerdragt. Man taler i det hele taget om en årscyklus, se længere nede på siden. Mange opdrættere indretter fuglestuen med lysstofrør og alm. glødelampe (pære) som natbelysning. Der kan købes forskellige elektriske apparater som kan dæmpe lyset gradvist. Typisk tænder en eller flere glødelamper 15 minutter før at lysrørene slukker, derved kan kanarierne orientere sig og finde hen til en evt. rede inden det bliver mørkt, i svag belysning har kanarier svært ved at orientere sig da de opfatter lyset på en helt anden måde en os mennesker. Igen om morgen starter glødelamperne før lysrøret o.s.v. Dagslys er helt at foretrække, men de færreste har mulighed for at tilbyde deres kanarier dette. Se lys-mængden på kurven herunder, man skal blot tænke på naturen, og hvordan denne selv styrer alting år efter år...

Start med at ringe til forskellige opdrættere og spørg evt. om du må besøge disse og få gode råd og evt. købe at par gode avlsfugle. Det bedste er, først at finde ud af, hvilken race man vil holde, derefter købe 3-4 par fra samme opdrætter. På denne måde sikrer man sig at afkommet blive af nogenlunde ens afstamning, og dermed holde sig indenfor en standard. Hvis man opkøber alle mulige racer, bliver man ofte skuffet og mister interessen hurtigt, fordi resultaterne udebliver.

Hold øje med lokalpressen og Internettet i efterårsperioden, det er dér hvor de fleste klubber holder Udstillinger & Skuer, og dér kan man altid få en snak med andre opdrættere, og evt. købe et par gode fugle, samt få god kontakt.

Lystimer

Ynglesæsonen bliver styret af lystimerne pr. dag. Tænk på foråret i Danmark, Solsorten begynder at synge i marts, og i april lægger de deres første æg. Det samme gælder for kanarier, når lystimerne er oppe på ca. 14 timer, er fuglene klar til at yngle.

Hannerne viser deres ynglestemning med at Synge meget kraftigt og nærmest hænger i burets tremmer/tråd for at komme ind til hunnerne. Hunnerne basker med vingerne og flyver rundt med materialer i næbbet for at finde en egnet redeplads.

Hunnerne bør sættes i enkeltbure når de viser tegn på avls-lyst, sæt en rede ind til dem. Plasticreder er at foretrække da disse nemt kan rengøres, der kan nemlig ofte komme mider og andet utøj i rederne, specielt hvis disse er af flettet materiale med mulighed for miderne at gemme sig! Redeindlæg kan være gode, da de ofte kan skiftes ud og vaskes! Introducér lidt redemateriale for hunnen, og se om hun bygger rede! Hunkanarien bygger reden alene, og kan færdiggøre en rede på 1-2 dage! Hannen vil som regel gerne hjælpe til, men det er blot for at få hende til at acceptere redstedet. Redematerialet kan bestå af Charpi, som er plantefibre, i gamle dage brugte man ofte tæppeunderlag, som fuglene pillede fra hinanden. Tørret græs kan også anvendes, blot skal man sikre sig at dette er rent og uden utøj.

Utøj kan bekæmpes med Ardap-spray, som sprayes direkte ned i reden mens denne er tom. Der findes mange slags utøj, de mest almindelige er Blodmider, som kravler på fuglene om natten og suger blod. Fjerlus er ikke så udbredt i danmark, disse lever af at gnave i fuglenes fjer, og kan bemærkes ved, at fuglenes fjer bliver "stribede" (specielt hale & vingefjer).

Hannen kan introduceres for hunnen når hunnen viser tegn på at ville bygge rede, og når hannen synger meget kraftigt. Hvis parret enes kan de godt gå sammen, og hannen er som regel villig til at deltage i opmadning af ungerne. Hvis hannen viser agressivitet overfor hunnen eller ungerne, er det klogest at lade hunnen klare opmadningen alene. Dette kan hun godt klare, blot der er rigeligt med foder.

Parringen sker tit indenfor få minutter efter hannen er introduceret, og gentager sig et par dage, ca. 7 dage efter parringen, lægger hunnen det første æg, der lægges typisk 4-5 æg, og hunnen starter med at ruge når det 2. æg er lagt, derved klækkes ungerne med interval der betyder at hvis hunnen ikke er en god opmader eller der ikke er foder nok, dør de svageste og yngste. De fleste opdrættere tager æggene fra om morgenen (hunnen lægger æg ca. 1 time efter lyset er tændt) og opbevarer dem i en lille æske med vat, indtil det 4. æg er lagt, så lægges alle æg tilbage under hunnen, et narreæg af plastic kan lægges i stedet, hunne bemærker intet. 13-14 dage efter klækkes ungerne nøgne og blinde. 

  aeg i redefoster

Opmadningsfoder er essentielt for at ungerne kan vokse sig store på kort tid! Ungerne forlader reden når de er ca. 25-28 dage gamle. På 5-6. dagen skal ungerne ringmærkes*, hvis man er medlem af en klub eller lign. hvor ringmærkning er brugt, se illustration på venstre side

Når ungerne forlader reden, er det ikke altid frivilligt! hunnen vil nemlig gerne lægge et nyt kuld æg, og derfor er det vigtig at man holder et vågent øje, specielt lige inden, og efter lyset er slukket. Hvis en unge er faldet, eller skubbet ud af reden skal man tage den op i hånden og ånde forsigtigt på den i et par sekunder og lægge den tilbage i reden I det hele taget er det vigtigt at inspicere reden hver dag. Når ungerne er ca. 18 dage gamle, bør man give forældrene nyt redemateriale da de er slemme til at plukke ungerne, hvorved disses tilstand forringes. Ungerne vil blive ved med at tigge mad af deres forældre et stykke tid og her er det vigtigt at man stiller en skål opmadningsfoder i bunden af buret, og holder dette rent da unger sidder og klatter i maden. Man kan nu stille og roligt blande frøblanding i æggefoderet og inden længe vil man se ungerne sidde og prøve at knække frø med næbbet.

Ungerne kan også placeres i et tremmebur som hænges udenpå forældrefuglenes bur, som så kan made ungerne gennem tremmerne, dette bruges af mange opdrættere. Når man er HELT SIKKER på at ungerne kan knække frø selv, kan de sættes i et seperat bur, så forældrene kan få ro til næste kuld. Man bør max. trække 2-3 kuld pr. par om året!

 

* Sådan ringes ungerne: 

ringm

Fodring: Der er ligeså mange måder at fodre kanarier på som der er meninger! Hvis man spørger i en fugleforretning får men ét råd, spørger man en erfaren opdrætter får man som regel lige netop dén opdrætters version o.s.v.

Der er nogle basis regler der skal følges med hensyn til fodring nemlig: Hver dag udenfor fældeperioden, fodres med basisfoder som består af 75% ren kanariefrø, og 25% rybs af en god, ikke for syrlig sort (der findes et utal af sorter!) derudover gives frisk vand og adgang til kalk, som kan være Sepiaskal (fra Sepia-blæksprutten, kan købes mange steder og findes i store mængder skyllet op på Vesterhavskysten) eller Fanø-skaller, eller blot et god blanding fra dyrehandleren. Fejlagtigt tror mange at kanarien skal have Grit, men Grit er forbeholdt hønsefugle der knuser frø i kråsen og ikke kanarier som afskaller frøene inden de sluger disse!! 

 

havre kanariefrø ryps hørfrø nigerfrø
afskallet havre kanariefrø rybs hørfrø nigerhirse

 

 

 

 

 

 

 

 

KANARIEBLANDINGER KAN VÆRE

kanarier i voliere (udenfor yngletiden)

60% kanariefrø

22% sommerryps

6% afskallet havre

6% hørfrø

6% hampefrø

Kanarier i yngletiden
75% kanariefrø
25% sommerryps

En god måde at checke at frø er friskt på, er at sætte det til at spire, hvis frøet spirer er det friskt. (se nedenfor)

fældeperioden (typisk fra juli til september) skal fuglene have ekstra frø, som: Hørfrø, Hampefrø, Negerhirse, afskallet havre m.m. Mange Frømøller-/butikker sælger udemærkede blandinger. Hvis kanarierne får denne blanding året rundt bliver de alt for fede, og vil typisk ikke yngle. Derudover skal der i fældeperioden gives vitamintilskud, og lidt kraftfoder som kan købes færdigt, eller som nemt kan tilberedes med lidt hårdkogt æg, raps, tørt brød, druesukker, gulerødder, Couscous, eller hvad man har lyst til at gi' dem.

Sand er også godt for fuglene at bade i, det renser fjerdragten og fuglene elsker at tumle sig i sandet. Ligeså badevand er et must for fuglene, for at de kan holde fjerdragten ren, sund og stram, specielt op til udstillinger, kan det være en fordel at spraye fuglene med vand.

Grønt er yndet af kanarierne, og igen, er der ligeså mange opfattelser af dette som meninger! Salat består af 99% vand så dette kan ikke anbefales selvom fuglene elsker dette.Æbler er rigtigt godt, dog skal man lade fuglene vænne sig til at spise disse, da æbler kan give tynd mave. Gulerødder er rigtig godt og indeholder stoffet caroten, som giver gule fugle en klar dybgul farve, og er det fugle med anlæg for rødt, kan fuglene, hvis de får rigeligt af dette, blive helt orange. Også grønkål, mælkebøtte-blade, broccoli, blomkålsstængler, græsfrø m.v. kan med fordel benyttes til fodring.

Spiret frø er en vigtig del af forberedelserne til ynglesæsonen. Læg lidt rybs, negerhirse, Japanhirse eller en spireblanding i vand 1 døgn, skyl frøene grundigt og lad dem spire 1. døgn i en spirekasse, eller et syltetøjsglas med låget på klem. Nu vil frøene, (hvis de er friske) bryde i skallen med en lille kim, som er meget rig på E-vitamin, dette er med til at kanarierne er helt i top når de skal yngle.

 
Årsskema vejledende!
 Mar jun
 jul sep
 okt nov
 dec feb