Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Generalforsamling og foredrag d. 6/4. 2019

Vi indkalder hermed til generalforsamling d. 6/4 kl. 13 i Lunden i Silkeborg ifølge vores vedtægter.

Vi starter dagen kl.10 med kaffe og rundstykker, hvor der vil være foredrag. Vi har fået Villy L. til at komme og fortælle om Europa udstillingen og sit hønsehold.

Der vil være frokost kl. 12.

Vi starter med generalforsamlingen kl. 13 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuel nyvalg i regionerne
  9. Eventuelt

Vi håber at se rigtig mange af Jer, så vi kan få en god dag og i fællesskab være med til at skabe en god fremtid for JFKK.

Bestyrelsen.

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk