Formål for Jydsk Fynsk Kanarieklub:

Foreningen har til formål at udbrede interessen for Kanarieopdræt, og gennem et seriøst stykke arbejde at hjælpe nye opdrættere igang med et målrettet opdræt. Flere af foreningens medlemmer hører til blandt Europas bedste opdrættere. I foreningens medlemsblad Race Kanarien som udkommer 6. gange årligt er der mulighed for at få et bredt indblik i opdræt af alle former for Farve- Figur og Sangkanarier.

Foreningen er opdelt i fem regioner: Region Nord,  Midt Vest,  Midt Øst, Sydjylland og Fyn.

Der afholdes et årligt Kåringsskue for hele foreningen samt lokale udstillinger i de fem regioner.

Desuden afholdes der et årligt C.O.M. mesterskab, som vandrer mellem landsdelene.