TILMELDINGSNØGLE
Farve- og figurkanarier

Redigeret d. 26-09-2018 DKK/JFKK (Tom Rasmussen/Erik Grodt)


Tilmeldingsnøglen kan også hentes som PDF fil klik her

11010 gul intensiv
11020 gul rimet
11030 gul mosaik Type 1
11040 gul mosaik Type 2
11050 gul elfenben intensiv
11060 gul elfenben rimet
11070 gul elfenben mosaik Type 1
11080 gul elfenben mosaik Type 2
11090 rød intensiv
11100 rød rimet
11110 rød mosaik Type 1
11120 rød mosaik Type 2
11130 rød elfenben intensiv
11140 rød elfenben rimet
11150 rød elfenben mosaik Type 1
11160 rød elfenben mosaik Type 2
11170 hvid dominant
11180 hvid recessiv
11190 lutino intensiv
11200 lutino rimet
11210 lutino mosaik Type 1
11220 lutino mosaik Type 2
11230 lutino elfenben intensiv
11240 lutino elfenben rimet
11250 lutino elfenben mosaik Type 1
11260 lutino elfenben mosaik Type 2
11270 rubino intensiv
11280 rubino rimet
11290 rubino mosaik Type 1
11300 rubino mosaik Type 1
11310 rubino elfenben intensiv
11320 rubino elfenben rimet
11330 rubino elfenben mosaik Type 1
11340 rubino elfenben mosaik Type 2
11350 albino dominant
11360 albino recessiv
11410 gul hvidvinget incl. elfenben
11450 rød hvidvinget incl. elfenben
11510 rød Urucum incl. røde øjne og elfenben
12010 sort gul intensiv
12020 sort gul rimet
12030 sort gul mosaik Type 1
12040 sort gul mosaik Type 2
12050 sort gul elfenben intensiv
12060 sort gul elfenben rimet
12070 sort gul elfenben mosaik Type 1
12080 sort gul elfenben mosaik Type 2
12090 sort rød intensiv
12100 sort rød rimet
12110 sort rød mosaik Type 1
12120 sort rød mosaik Type 2
12130 sort rød elfenben intensiv
12140 sort rød elfenben rimet
12150 sort rød elfenben mosaik Type 1
12160 sort rød elfenben mosaik Type 2
12170 sort hvid
12180 sort opal gul intensiv
12190 sort opal gul rimet
12200 sort opal gul mosaik Type 1
12210 sort opal gul mosaik Type 2
12220 sort opal gul elfenben intensiv
12230 sort opal gul elfenben rimet
12240 sort opal gul elfenben mosaik Type 1
12250 sort opal gul elfenben mosaik Type 2
12260 sort opal rød intensiv
12270 sort opal rød rimet
12280 sort opal rød mosaik Type 1
12290 sort opal rød mosaik Type 2
12300 sort opal rød elfenben intensiv
12310 sort opal rød elfenben rimet
12320 sort opal rød elfenben mosaik Type 1
12330 sort opal rød elfenben mosaik Type 2
12340 sort opal hvid
12350 sort pastel gul intensiv
12360 sort pastel gul rimet
12370 sort pastel gul mosaik Type 1
12380 sort pastel gul mosaik Type 2
12390 sort pastel gul elfenben intensiv
12400 sort pastel gul elfenben rimet
12410 sort pastel gul elfenben mosaik Type 1
12420 sort pastel gul elfenben mosaik Type 2
12430 sort pastel rød intensiv
12440 sort pastel rød rimet
12450 sort pastel rød mosaik Type 1
12460 sort pastel rød mosaik Type 2
12470 sort pastel rød elfenben intensiv
12480 sort pastel rød elfenben rimet
12490 sort pastel rød elfenben mosaik Type 1
12500 sort pastel rød elfenben mosaik Type 2
12510 sort pastel hvid
12520 sort gråvinge gul intensiv
12530 sort gråvinge gul rimet
12535 sort gråvinge gul mosaik Type 1
12540 sort gråvinge gul mosaik Type 2
12550 sort gråvinge gul elfenben intensiv
12560 sort gråvinge gul elfenben rimet
12565 sort gråvinge gul elfenben mosaik Type 1
12570 sort gråvinge gul elfenben mosaik Type 2
12580 sort gråvinge rød intensiv
12590 sort gråvinge rød rimet
12595 sort gråvinge rød mosaik Type 1
12600 sort gråvinge rød mosaik Type 2
12610 sort gråvinge rød elfenben intensiv
12620 sort gråvinge rød elfenben rimet
12625 sort gråvinge rød elfenben mosaik Type 1
12630 sort gråvinge rød elfenben mosaik Type 2
12640 sort gråvinge hvid
12650 sort topas gul intensiv
12660 sort topas gul rimet
12670 sort topas gul mosaik Type 1
12680 sort topas gul mosaik Type 2
12690 sort topas gul elfenben intensiv
12700 sort topas gul elfenben rimet
12710 sort topas gul elfenben mosaik Type 1
12720 sort topas gul elfenben mosaik Type 2
12730 sort topas rød intensiv
12740 sort topas rød rimet
12750 sort topas rød mosaik Type 1
12760 sort topas rød mosaik Type 2
12770 sort topas rød elfenben intensiv
12780 sort topas rød elfenben rimet
12790 sort topas rød elfenben mosaik Type 1
12800 sort topas rød elfenben mosaik Type 2
12810 sort topas hvid
12840 sort eumo gul intensiv
12841 sort eumo gul rimet
12842 sort eumo gul mosaik Type 1
12843 sort eumo gul mosaik Type 2
12844 sort eumo gul elfenben intensiv
12845 sort eumo gul elfenben rimet
12846 sort eumo gul elfenben mosaik Type 1
12847 sort eumo gul elfenben mosaik Type 2
12848 sort eumo rød intensiv
12849 sort eumo rød rimet
12850 sort eumo rød mosaik Type 1
12851 sort eumo rød mosaik Type 2
12852 sort eumo rød elfenben intensiv
12853 sort eumo rød elfenben rimet
12854 sort eumo rød elfenben mosaik Type 1
12855 sort eumo rød elfenben mosaik Type 2
12856 sort eumo hvid
12901 sort onyx gul intensiv
12902 sort onyx gul rimet
12903 sort onyx gul mosaik Type 1
12904 sort onyx gul mosaik Type 2
12905 sort onyx gul elfenben intensiv
12906 sort onyx gul elfenben rimet
12907 sort onyx gul elfenben mosaik Type 1
12908 sort onyx gul elfenben mosaik Type 2
12909 sort onyx rød intensiv
12910 sort onyx rød rimet
12911 sort onyx rød mosaik Type 1
12912 sort onyx rød mosaik Type 2
12913 sort onyx rød elfenben intensiv
12914 sort onyx rød elfenben rimet
12915 sort onyx rød elfenben mosaik Type 1
12916 sort onyx rød elfenben mosaik Type 2
12917 sort onyx hvid
12921 sort kobolt gul intensiv
12922 sort kobolt gul rimet
12923 sort kobolt gul mosaik Type 1
12924 sort kobolt gul mosaik Type 2
12925 sort kobolt gul elfenben intensiv
12926 sort kobolt gul elfenben rimet
12927 sort kobolt gul elfenben mosaik Type 1
12928 sort kobolt gul elfenben mosaik Type 2
12929 sort kobolt rød intensiv
12930 sort kobolt rød rimet
12931 sort kobolt rød mosaik Type 1
12932 sort kobolt rød mosaik Type 2
12933 sort kobolt rød elfenben intensiv
12934 sort kobolt rød elfenben rimet
12935 sort kobolt rød elfenben mosaik Type 1
12936 sort kobolt rød elfenben mosaik Type 2
12937 sort kobolt hvid
12941 sort mogno
12950 sort jaspis
13010 agat gul intensiv
13020 agat gul rimet
13030 agat gul mosaik Type 1
13040 agat gul mosaik Type 2
13050 agat gul elfenben intensiv
13060 agat gul elfenben rimet
13070 agat gul elfenben mosaik Type 1
13080 agat gul elfenben mosaik Type 2
13080 agat gul elfenben mosaik Type 2
13090 agat rød intensiv
13100 agat rød rimet
13110 agat rød mosaik Type 1
13120 agat rød mosaik Type 2
13130 agat rød elfenben intensiv
13140 agat rød elfenben rimet
13150 agat rød elfenben mosaik Type 1
13160 agat rød elfenben mosaik Type 2
13170 agat hvid dominant
13180 agat hvid recessiv
13190 agat opal gul intensiv
13200 agat opal gul rimet
13210 agat opal gul mosaik Type 1
13220 agat opal gul mosaik Type 2
13230 agat opal gul elfenben intensiv
13240 agat opal gul elfenben rimet
13250 agat opal gul elfenben mosaik Type 1
13260 agat opal gul elfenben mosaik Type 2
13270 agat opal rød intensiv
13280 agat opal rød rimet
13290 agat opal rød mosaik Type 1
13300 agat opal rød mosaik Type 2
13310 agat opal rød elfenben intensiv
13320 agat opal rød elfenben rimet
13330 agat opal rød elfenben mosaik Type 1
13340 agat opal rød elfenben mosaik Type 2
13350 agat opal hvid dominant
13360 agat opal hvid recessiv
13370 agat pastel gul intensiv
13380 agat pastel gul rimet
13390 agat pastel gul mosaik Type 1
13400 agat pastel gul mosaik Type 2
13410 agat pastel gul elfenben intensiv
13420 agat pastel gul elfenben rimet
13430 agat pastel gul elfenben mosaik Type 1
13440 agat pastel gul elfenben mosaik Type 2
13450 agat pastel rød intensiv
13460 agat pastel rød rimet
13470 agat pastel rød mosaik Type 1
13480 agat pastel rød mosaik Type 2
13490 agat pastel rød elfenben intensiv
13500 agat pastel rød elfenben rimet
13510 agat pastel rød elfenben mosaik Type 1
13520 agat pastel rød elfenben mosaik Type 2
13530 agat pastel hvid dominant
13540 agat pastel hvid recessiv
13550 agat topas gul intensiv
13560 agat topas gul rimet
13570 agat topas gul mosaik Type 1
13580 agat topas gul mosaik Type 2
13590 agat topas gul elfenben intensiv
13600 agat topas gul elfenben rimet
13610 agat topas gul elfenben mosaik Type 1
13620 agat topas gul elfenben mosaik Type 2
13630 agat topas rød intensiv
13640 agat topas rød rimet
13650 agat topas rød mosaik Type 1
13660 agat topas rød mosaik Type 2
13670 agat topas rød elfenben intensiv
13680 agat topas rød elfenben rimet
13690 agat topas rød elfenben mosaik Type 1
13700 agat topas rød elfenben mosaik Type 2
13710 agat topas hvid dominant
13720 agat topas hvid recessiv
13840 agat eumo gul intensiv
13841 agat eumo gul rimet
13842 agat eumo gul mosaik Type 1
13843 agat eumo gul mosaik Type 2
13844 agat eumo gul elfenben intensiv
13845 agat eumo gul elfenben rimet
13846 agat eumo gul elfenben mosaik Type 1
13847 agat eumo gul elfenben mosaik Type 2
13848 agat eumo rød intensiv
13849 agat eumo rød rimet
13850 agat eumo rød mosaik Type 1
13851 agat eumo rød mosaik Type 2
13854 agat eumo rød elfenben mosaik Type 1
13855 agat eumo rød elfenben mosaik Type 2
13856 agat eumo hvid dominant
13857 agat eumo hvid recessiv
13901 agat onyx gul intensiv
13902 agat onyx gul rimet
13903 agat onyx gul mosaik Type 1
13904 agat onyx gul mosaik Type 2
13905 agat onyx gul elfenben intensiv
13906 agat onyx gul elfenben rimet
13907 agat onyx gul elfenben mosaik Type 1
13908 agat onyx gul elfenben mosaik Type 2
13909 agat onyx rød intensiv
13910 agat onyx rød rimet
13911 agat onyx rød mosaik Type 1
13912 agat onyx rød mosaik Type 2
13913 agat onyx rød elfenben intensiv
13914 agat onyx rød elfenben rimet
13915 agat onyx rød elfenben mosaik Type 1
13916 agat onyx rød elfenben mosaik Type 2
13917 agat onyx hvid dominant
13918 agat onyx hvid recessiv
13930 agat kobolt gul bund intensiv
13931 agat kobolt gul bund rimet
13932 agat kobolt rød bund intensiv
13933 agat kobolt rød bund rimet
13934 agat kobolt hvid
13939 agat kobolt
13940 agat jaspis
14010 brun gul intensiv
14020 brun gul rimet
14030 brun gul mosaik Type 1
14040 brun gul mosaik Type 2
14050 brun gul elfenben intensiv
14060 brun gul elfenben rimet
14070 brun gul elfenben mosaik Type 1
14080 brun gul elfenben mosaik Type 2
14090 brun rød intensiv
14100 brun rød rimet
14110 brun rød mosaik Type 1
14120 brun rød mosaik Type 2
14130 brun rød elfenben intensiv
14140 brun rød elfenben rimet
14150 brun rød elfenben mosaik Type 1
14160 brun rød elfenben mosaik Type 2
14170 brun hvid
14180 brun opal gul intensiv
14190 brun opal gul rimet
14200 brun opal gul mosaik Type 1
14210 brun opal gul mosaik Type 2
14220 brun opal gul elfenben intensiv
14230 brun opal gul elfenben rimet
14240 brun opal gul elfenben mosaik Type 1
14250 brun opal gul elfenben mosaik Type 2
14260 brun opal rød intensiv
14270 brun opal rød rimet
14280 brun opal rød mosaik Type 1
14290 brun opal rød mosaik Type 2
14300 brun opal rød elfenben intensiv
14310 brun opal rød elfenben rimet
14320 brun opal rød elfenben mosaik Type 1
14330 brun opal rød elfenben mosaik Type 2
14340 brun opal hvid
14350 brun pastel gul intensiv
14360 brun pastel gul rimet
14370 brun pastel gul mosaik Type 1
14380 brun pastel gul mosaik Type 2
14390 brun pastel gul elfenben intensiv
14400 brun pastel gul elfenben rimet
14410 brun pastel gul elfenben mosaik Type 1
14420 brun pastel gul elfenben mosaik Type 2
14430 brun pastel rød intensiv
14440 brun pastel rød rimet
14450 brun pastel rød mosaik Type 1
14460 brun pastel rød mosaik Type 2
14470 brun pastel rød elfenben intensiv
14480 brun pastel rød elfenben rimet
14490 brun pastel rød elfenben mosaik Type 1
14500 brun pastel rød elfenben mosaik Type 2
14510 brun pastel hvid
14611 brun topas
14840 brun eumo gul intensiv
14841 brun eumo gul rimet
14842 brun eumo gul mosaik Type 1
14843 brun eumo gul mosaik Type 2
14844 brun eumo gul elfenben intensiv
14845 brun eumo gul elfenben rimet
14846 brun eumo gul elfenben mosaik Type 1
14847 brun eumo gul elfenben mosaik Type 2
14848 brun eumo rød intensiv
14849 brun eumo rød rimet
14850 brun eumo rød mosaik Type 1
14851 brun eumo rød mosaik Type 2
14852 brun eumo rød elfenben intensiv
14853 brun eumo rød elfenben rimet
14854 brun eumo rød elfenben mosaik Type 1
14855 brun eumo rød elfenben mosaik Type 2
14901 brun onyx gul intensiv
14902 brun onyx gul rimet
14903 brun onyx gul mosaik Type 1
14904 brun onyx gul mosaik Type 2
14905 brun onyx gul elfenben intensiv
14906 brun onyx gul elfenben rimet
14907 brun onyx gul elfenben mosaik Type 1
14908 brun onyx gul elfenben mosaik Type 2
14909 brun onyx rød intensiv
14910 brun onyx rød rimet
14911 brun onyx rød mosaik Type 1
14912 brun onyx rød mosaik Type 2
14913 brun onyx rød elfenben intensiv
14914 brun onyx rød elfenben rimet
14915 brun onyx rød elfenben mosaik Type 1
14916 brun onyx rød elfenben mosaik Type 2
14917 brun onyx hvid
14930 brun kobolt
14940 brun mogno
14950 brun jaspis
15010 isabel gul intensiv
15020 isabel gul rimet
15030 isabel gul mosaik Type 1
15040 isabel gul mosaik Type 2
15050 isabel gul elfenben intensiv
15060 isabel gul elfenben rimet
15070 isabel gul elfenben mosaik Type 1
15080 isabel gul elfenben mosaik Type 2
15090 isabel rød intensiv
15100 isabel rød rimet
15110 isabel rød mosaik Type 1
15120 isabel rød mosaik Type 2
15130 isabel rød elfenben intensiv
15150 isabel rød elfenben mosaik Type 1
15160 isabel rød elfenben mosaik Type 2
15170 isabel hvid dominant
15180 isabel hvid recessiv
15190 isabel pastel gul intensiv
15200 isabel pastel gul rimet
15210 isabel pastel gul mosaik Type 1
15220 isabel pastel gul mosaik Type 2
15230 isabel pastel gul elfenben intensiv
15240 isabel pastel gul elfenben rimet
15250 isabel pastel gul elfenben mosaik Type 1
15260 isabel pastel gul elfenben mosaik Type 2
15270 isabel pastel rød intensiv
15280 isabel pastel rød rimet
15290 isabel pastel rød mosaik Type 1
15300 isabel pastel rød mosaik Type 2
15310 isabel pastel rød elfenben intensiv
15320 isabel pastel rød elfenben rimet
15330 isabel pastel rød elfenben mosaik Type 1
15340 isabel pastel rød elfenben mosaik Type 2
15350 isabel pastel hvid dominant
15360 isabel pastel hvid recessiv
15370 isabel topas
15410 isabel opal
15930 isabel kobolt
15940 isabel jaspis
16010 Phæo gul intensiv
16020 Phæo gul rimet
16030 Phæo gul mosaik Type 1
16040 Phæo gul mosaik Type 2
16050 Phæo gul elfenben intensiv
16060 Phæo gul elfenben rimet
16070 Phæo gul elfenben mosaik Type 1
16080 Phæo gul elfenben mosaik Type 2
16090 Phæo rød intensiv
16100 Phæo rød rimet
16110 Phæo rød mosaik Type 1
16120 Phæo rød mosaik Type 2
16130 Phæo rød elfenben intensiv
16140 Phæo rød elfenben rimet
16150 Phæo rød elfenben mosaik Type 1
16160 Phæo rød elfenben mosaik Type 2
16170 Phæo hvid
17010 satinet gul intensiv
17020 satinet gul rimet
17030 satinet gul mosaik Type 1
17040 satinet gul mosaik Type 2
17050 satinet gul elfenben intensiv
17060 satinet gul elfenben rimet
17070 satinet gul elfenben mosaik Type 1
17080 satinet gul elfenben mosaik Type 2
17090 satinet rød intensiv
17100 satinet rød rimet
17110 satinet rød mosaik Type 1
17120 satinet rød mosaik Type 2
17130 satinet rød elfenben intensiv
17140 satinet rød elfenben rimet
17150 satinet rød elfenben mosaik Type 1
17160 satinet rød elfenben mosaik Type 2
17170 satinet hvid dominant
17180 satinet hvid recessiv
18010 Ikke standardiserede mutationer

20120 Tysk Toppet lipokrom, gul intensiv
20121 Tysk Toppet lipokrom, gul rimet og mosaik
20122 Tysk Toppet lipokrom, rød intensiv
20123 Tysk Toppet lipokrom, rød rimet og mosaik
20124 Tysk Toppet lipokrom hvidbundet
20125 Tysk Toppet melanin, gulbundet intensiv
20126 Tysk Toppet melanin, gulbundet rimet
20127 Tysk Toppet melanin, rødbundet intensiv
20128 Tysk Toppet melanin, rødbundet rimet
20129 Tysk Toppet melanin hvidbundet
20210 Gloster Corona rimet gulbroget (mere end 75% gul lipokrom)
20211 Gloster Corona hvidbroget (mere end 75% hvid lipokrom)
20220 Gloster Corona rimet grøn/grønbroget (mere end 75% sort melanin)
20221 Gloster Corona hvidbroget (mere end 75% sort melanin)
20230 Gloster Corona rimet grønbroget (25% - 75% sort melanin)
20231 Gloster Corona hvidbroget (25% —75% sort melanin)
20240 Gloster Corona intensiv i alle farver
20245 Gloster Corona rimet - gulbrun, hvidbrun, brogetbrun
20250 Gloster Consort rimet gulbroget (mere end 75% gul lipokrom)
20251 Gloster Consort hvidbroget (mere end 75% hvid lipokrom)
20260 Gloster Consort rimet grøn/grønbroget (mere end 75% sort melanin)
20261 Gloster Consort hvidbroget (mere end 75% sort melanin)
20270 Gloster Consort gulbroget (25% - 75% sort melanin)
20271 Gloster Consort hvidbroget 25% - 75% sort melanin)
20280 Gloster Consort intensiv i alle farver
20295 Gloster Consort rimet - gulbrun, hvidbrun, brogetbrun
20310 Border lipokrom intensiv
20320 Border lipokrom rimet
20321 Border lipokrom hvidbundet
20330 Border melanin intensiv
20340 Border melanin rimet
20341 Border melanin hvidbundet
20350 Border broget intensiv
20360 Border broget rimet
20361 Border broget hvidbundet
20410 Fife lipokrom intensiv
20420 Fife lipokrom rimet
20421 Fife lipokrom hvidbundet
20430 Fife melanin intensiv
20440 Fife melanin rimet
20441 Fife melanin hvidbundet
20450 Fife broget intensiv
20460 Fife broget rimet
20461 Fife broget hvidbundet
20520 Raza lipokrom intensiv
20521 Raza lipokrom rimet
20522 Raza lipokrom hvidbundet
20523 Raza melanin intensiv
20524 Raza melanin rimet
20525 Raza melanin hvidbundet
20526 Raza broget intensiv
20527 Raza broget rimet
20528 Raza broget hvidbundet
20610 Lizard gulbundet intensiv fuld cap
20611 Lizard gulbundet intensiv brudt cap
20612 Lizard gulbundet intensiv non cap
20620 Lizard gulbundet rimet fuld cap
20621 Lizard gulbundet rimet brudt cap
20622 Lizard gulbundet rimet non cap
20630 Lizard rødbundet intensiv fuld cap
20631 Lizard rødbundet intensiv brudt cap
20632 Lizard rødbundet intensiv non cap
20640 Lizard rødbundet rimet fuld cap
20641 Lizard rødbundet rimet brudt cap
20642 Lizard rødbundet rimet non cap
20650 Lizard hvidbundet fuld cap
20651 Lizard hvidbundet brudt cap
20652 Lizard hvidbundet non cap
20710 Lancashire coppy gulbundet
20711 Lancashire coppy hvidbundet
20720 Lancashire plainhead gulbundet
20721 Lancashire plainhead hvidbundet
20810 Crested crested rimet
20811 Crested crested intensiv
20812 Crested crested hvid/hvidbundet
20813 Crested crestbred rimet
20814 Crested crestbred intensiv
20815 Crested crestbred hvid/hvidbundet
20910 Yorkshire lipokrom intensiv
20920 Yorkshire lipokrom rimet
20921 Yorkshire lipokrom hvidbundet
20930 Yorkshire melanin intensiv
20940 Yorkshire melanin rimet
20941 Yorkshire melanin hvidbundet
20950 Yorkshire broget intensiv
20960 Yorkshire broget rimet
20961 Yorkshire broget hvidbundet
21010 Berner lipokrom intensiv
21020 Berner lipokrom rimet
21030 Berner lipokrom hvidbundet
21040 Berner melanin intensiv
21050 Berner melanin rimet
21060 Berner melanin hvidbundet
21070 Berner broget intensiv
21080 Berner broget rimet
21090 Berner broget hvidbundet
21110 Norwich lipokrom intensiv
21120 Norwich lipokrom rimet
21121 Norwich lipokrom hvidbundet
21130 Norwich melanin intensiv
21140 Norwich melanin rimet
21141 Norwich melanin hvidbundet
21150 Norwich broget intensiv
21160 Norwich broget rimet
21161 Norwich broget hvidbundet
21210 Llarguet Espanol
21310 Münchener lipokrom rimet
21311 Münchener lipokrom intensiv
21312 Münchener lipokrom hvidbundet
21313 Münchener broget intensiv
21314 Münchener broget rimet
21315 Münchener broget hvidbundet
21316 Münchener melanin intensiv
21317 Münchener melanin rimet
21318 Münchener melanin hvidbundet
21410 Scotch lipokrom rimet
21411 Scotch lipokrom intensiv
21412 Scotch lipokrom hvidbundet
21413 Scotch broget intensiv
21414 Scotch broget rimet
21415 Scotch broget hvidbundet
21416 Scotch melanin intensiv
21417 Scotch melanin rimet
21418 Scotch melanin hvidbundet
21510 Japan Hoso lipokrom intensiv
21520 Japan Hoso lipokrom rimet
21530 Japan Hoso lipokrom hvidbundet
21540 Japan Hoso melanin intensiv
21550 Japan Hoso melanin rimet
21560 Japan Hoso melanin hvidbundet
21570 Japan Hoso broget intensiv
21580 Japan Hoso broget rimet
21590 Japan Hoso broget hvidbundet
21610 Bossu lipokrom intensiv
21620 Bossu lipokrom rimet
21630 Bossu lipokrom hvidbundet
21640 Bossu melanin intensiv
21650 Bossu melanin rimet
21660 Bossu melanin hvidbundet
21670 Bossu broget intensiv
21680 Bossu broget rimet
21690 Bossu broget hvidbundet
21710 Rheinländer med top lipokrom intensiv
21711 Rheinländer med top lipokrom rimet
21712 Rheinländer med top lipokrom hvidbundet
21720 Rheinländer uden top lipokrom intensiv
21721 Rheinländer uden top lipokrom rimet
21722 Rheinländer uden top lipokrom hvidbundet
21810 Pariser lipokrom
21811 Pariser lipokrom hvidbundet
21812 Pariser melanin
21813 Pariser melanin hvidbundet
21814 Pariser broget
21815 Pariser broget hvidbundet
21910 Giboso Espanol
21911 Giboso Espanol hvidbundet
22010 Schweizer Frisé
22011 Schweizer Frisé hvidbundet
22110 Gibber Italicus
22111 Gibber Italicus hvidbundet
22210 Sydhollænder lipokrom
22211 Sydhollænder lipokrom hvidbundet
22212 Sydhollænder melanin
22213 Sydhollænder melanin hvidbundet
22214 Sydhollænder broget
22215 Sydhollænder broget hvidbundet
22310 Paduaner med top
22311 Paduaner med top hvidbundet
22420 Paduaner uden top
22421 Paduaner uden top hvidbundet
22510 Nordhollænder lipokrom
22511 Nordhollænder lipokrom hvidbundet
22512 Nordhollænder melanin
22513 Nordhollænder melanin hvidbundet
22514 Nordhollænder broget
22515 Nordhollænder broget hvidbundet
22610 Fiorino med top lipokrom
22611 Fiorino med top lipokrom hvidbundet
22612 Fiorino med top melanin
22613 Fiorino med top melanin hvidbundet
22614 Fiorino med top broget
22615 Fiorino med top broget hvidbundet
22620 Fiorino uden top lipokrom
22621 Fiorino uden top lipokrom hvidbundet
22622 Fiorino uden top melanin
22623 Fiorino uden top melanin hvidbundet
22624 Fiorino uden top broget
22625 Fiorino uden top broget hvidbundet
22710 Makige
22711 Makige hvidbundet
22810 Mehringer lipokrom
22811 Mehringer lipokrom hvidbundet
22812 Mehringer melanin
22813 Mehringer melanin hvidbundet
22814 Mehringer broget
22815 Mehringer broget hvidbundet
22910 AGI
22911 AGI hvidbundet
23010 Melado Tinerfeno
23011 Melado Tinerfeno hvidbundet
24010 Irish Fancy
24110 Harlekin med top
24150 Harlekin uden top
29000 Nye racer