Velkommen til region midt vest

Region Midt-Vest er en af de 5 regioner i Jylland og Fyn. Vi afholder hver især i regionerne møder, udstillinger og arrangerer udflugter til forskellige opdrættere her i landet. Man kan lære noget lige meget hvor man kommer hen, der er måske nye ideer at få.

Regionen afholder ca.et møde om måneden, det er normalt en onsdag midt i måneden.Vort centrale mødested er: Fenrisvej, 7400 Herning

Der arrangeres foredrag, lysbilleder eller video, for så derefter at afslutte aftenen med en god gang fuglesnak med kaffe og brød.

Der vil i løbet af året blive arrangeret et par ture, hvor vi besøger medlemmer af andre regioner og/eller et besøg ved et af vore egne medlemmer, der vil vise sit fuglehold frem til os andre.

Vi deltager også - hvis vi har tid og lyst til det - på udenlandsrejser som Jydsk Fynsk Kanarieklub arrangerer til nationale - internationale samt verdensudstillinger i Holland, Belgien og Tyskland. På disse ture, besøger vi også opdrættere i de pågældende lande, hvor vi måske kan gøre en god handel.

Det største arrangement vi har er helt uden sidestykke vores årlige regionsudstilling, der afholdes i NOVEMBER måned. Her viser vi lidt af det, vi har fået ud af ynglesæsonen, og har samtidig en meget hyggelig dag.

Det var lidt om hvad du kan få ud af at være medlem af: REGION MIDT- VEST

Skulle det have din interesse at aflægge os et besøg, er du velkommen.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte:

Regionsformand Bjarne Johansen, 30274102, Kasserer: Ronald Hvam, 26203877, Sekretær: Per Pedersen, 23742318