Generalforsamling i Region Fyn/Syd 2024.

Der var 9 fremmødte medlemmer : Bo - Villy- Tage - Finn - Karl Aage - Maja - Henrik Bo - Lars - Henrik.

IMG 1746rr IMG 1747rr IMG 1748rr

Efter at Henrik havde budt velkommen, gik vi over til dagsorden.

DAGSORDEN:

 1. Valg af
dirigent
      Lars blev valgt

 2. Formandens beretning (Henrik)
      Beretning2023

 3. Regnskab (Karl Aage)
    

IMG 1246regnskab1rr IMG 1247regnskab2rrr IMG 1248regnskab3rr
regnskab 1 regnskab 2 udstilling 4. Fastsættelse af kontingent 2024.
 100 kr. for enkelt medlem og 150 kr. ved familiekontingent.
Indbetaling ved: reg.nr.: 9570 konto nr.: 13155755 Danske Bank
 
 Uændret

 5. Indkomne forslag skal være inde 14 dage før generalforsamlingen
 mobil: 30297360
    Ingen

 6. Valg af kasserer for 2 år, på valg Karl Aage
      Genvalgt

 7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, på valg Jytte
      Genvalgt


 8. Valg af bilagskonsulent for 2 år.
      Ole blev valgt

 9. Valg af bilagskonsulentsuppleant for 2 år, på valg Knud
      Henrik Bo blev valgt
      Henrik Bo blev også valgt ind i bestyrelsen som Suppleant

10. Valg af repræsentant til JFKK for 1 år, på valg Henrik
       Henrik blev genvalgt


11. Valg af repræsentantsuppleant til JFKK, på valg Knud
       Finn blev valgt

12. Regionsudstilling 2024
       Regionsudstilling bliver sammen med Nyborg Fugleforening i Ullerslev  den 18/19 oktober 

13. Eventuelt (gerne forslag til årskalenderen)

Billeder: Tage