Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Generalforsamling 14 april 2018

Knud Hansen indledte formiddagen med at fortælle om sit lange liv som kanarieopdrætter.
Som mange andre startede Knuds ”fugleliv” allerede som 10 årig med pasning af en allike. Derefter gik det slag i slag med forskellige fugle. På et tidspunkt meldte han sig ind i Middelfart Stuekulturforening og så begyndte det rigtigt med kanariefugle.
De første fugle var Closter og Yorkshire til en pris af 300 kr. for et par. Senere gik han over til Pariser som er den fugl han avler med i dag. Hans bedste resultat til dato er en bronce ved WM for en Phao.
Knud fremhævede vigtigheden af at være konsekvent, når man sorterede sine fugle. To medbragte fugle i salen gav med deres sang ret i denne udtalelse.
Knud bestod sin eksamen som COM dommer i -99 og har b.la været benyttet i Lucern og ved WM i Belgien.
Et spændende foredrag som gav et fint indblik i et langt liv med kanerier og dommer tilværelsen. Tak til Knud


Generalforsamling 2018 Lørdag den 14 April kl. 13.00
Tilstede var 24 deltagere. Inden mødet blev der som sædvanen tro serveret en dejlig frokost. Tak til alle hjælpere.


1) Valg af dirigent: Leif
2) Valg af stemmeudvalg: Blev ikke valgt
3) Formandens beretning: Beretningen er at læse i sidste nummer af Race- kanarien. Per fremhævede den fine udstilling, som havde været afholdt i Kjellerup. Også en tak til alle regioner som gør en stor indsats. Midt Øst ligger i dvale p.t. Også en stor tak til de som står for ringsalget og bladet, og sidst men ikke mindst, en stor tak til Mogens for hans store indsats som kasser. For at minimere omkostningerne ved bestyrelsesmøderne havde man ændret i forplejningen
4) Regnskab: Mogens gennemgik regnskabet. Mogens påpegede at også han kunne begå fejl, men skulle det ske appellerede han til, at man gjorde ham opmærksom på det. Et kontingent var smuttet hvilket havde medført en del polemik. Regnskab godkendt med et overskud på kr.9.010,10.Kontingentet er uændret
5) Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog §3 Ændres til: Kontingentet vedtages på generalforsamlingen under indkomne forslag. Man er juniormedlem til og med det 17 år.
§:9 Tillæg Når en region i en periode ikke fungere er medlemmerne velkommen til at være aktive i en anden region. Medlemmerne bestemmer hvilken region de vil være medlem i. To regioner kan også samarbejde som en region, men fortsat have to repræsentanter i bestyrelsen. Et godt eksempel på dette er samarbejdet mellem region Syd og Fyn.
6) Valg af kasser. Mogens enstemmigt valgt
7) Valg af revisorer: Erik og Frede genvalgt
8) Evt nyvalg i regionerne. Nord Jens Ole ny formand Fyn / Syd Henrik og Kaj sidder i JFKK bestyrelse Midt Vest Bjarne Johansen formand Midt Øst Intet nyt
9) Evt. Kanariedag 2017 var et god dag g vil blive gentaget i 2019 


Bustur til WM husk at melde til snarest.

Europa udstillingen Bestyrelsen har deltaget i et møde og skal deltage i et nyt i Maj. Deltager betalingen for udstillingen vil blive den samme, som hvis vi selv afholdte udstilling. Foreningen vil opfordre til, at det bliver danske dommere.
Et medlem foreslog at vi brugte engangsudstillingsburer for at minimere forvirringen, om de forskellige burstørrelse o.s.v


DM er DKK anliggende i 2018 og JFKK i 2019


Bestyrelsen vil arbejde på problemet med de forskellige udstillingsburer og hvordan vi fremover skal afholde udstillinger.
Per sluttede generalforsamlingen af med et tak for et godt og positiv møde


Referent
Kaj Viby

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk