DKK’s GENERALFORSAMLING 2024

Lørdag den 13. april 2023 KL. 10.00 i Valby Kulturhus

9 medlemmer var mødt op!

DAGSORDEN 

 • VALG AF DIRIGENT
  1. Jens M. Pedersen blev valgt
 • VALG AF STEMMEUDVALG (2 PERSONER)
  1. Per Ingemarsson & Jørn Henriksen blev valgt
 • FORMANDENS BERETNING

 Formandens beretning DKK 13. april 2024

2023 har været et lige så stille år som de foregående.

Regnskabet viser et overskud på 4.563 kr. samt en aktivmasse på 232.828 kr, og vi havde budgetteret med et underskud på 2.800 kr.

DKK har p.t. KUN 54, hvor der for et år siden var 64 medlemmer.

I bestyrelsen har vi holdt et par telefonmøder og email’et, hvor vi kunne klare de fleste ting på hurtig vis.

Aktiviteter har der ikke rigtigt været nogen af i DKK, da de fleste aktiviteter foregår ude i regionerne. DKK har dog afholdt Generalforsamling i Holbæk uden der var nogle ændringer eller forslag, og Udstillingen holdt vi i Amagerhallen med stor succes. Vi havde igen inviteret tyske dommere, som udførte et ganske udmærket arbejde, og da vi tidligere havde besluttet at afskaffe de mange rosetter, brugte vi runde etiketter i stedet for Guld, Sølv, og Bronze rosetter. De allerbedste fugle på udstillingen, fik dog de sædvanlige store rosetter.

Ude i Regionerne kører det fint, og jeg fornemmer at der er en god gennemstrømning af medlemmer og aktiviteter derude, dog er SK ikke så talrige for tiden grundet flere ting. SK’s tidligere formand Erik Nielsen har trukket sig grundet helbreds-årsager. SK bruger mange penge på Lokale-leje, men arbejder på en løsning.

2023 har igen været et passivt år når det kommer til samarbejdet mellem JFKK & DKK. Intet nyt hér, dog kører hjemmeside, blad og ringsalgs-samarbejdet godt, der er ingen ændringer. P.T. arbejdes der på 3 medlems-fremmende aktiviteter, nemlig tryk af bladet i fysisk form og en salgsside samt en aktivitetskalender på Kanarie.dk hjemmesiden

 Busturen i december til Bad Salzuflen, blev en realitet da Heino fra Herfølge Turistfart igen i år tilbød at give en special-pris, så turen kunne gennemføres med få deltagere. Vi var 13 deltagere der tog afsted, og vi havde en dejlig tur. Selve udstillingen var præget af færre fugle, og salgsudstillingen var også ret sølle. Jeg har fået rapporter fra de Hollandske udstillinger at situationen var den samme dér, så alt i alt skal vi vel være tilfredse. Vi planlægger nok at gentage turen, mest for at vi kan indkøbe vores specialprodukter på salgsstandende, men også for at opnå fællesskabet og hyggen på busturen. I 2026 er der VM i Belgien, så må vi se til den tid, hvad vi finder ud af, men mon ikke der arrangeres en bustur dertil?

TAK til heino, og til vores alle-sammens purser: Jørn Henriksen, som lægger hele sin sjæl i at opvarte os alle på bedste vis, og tak til Jette & Lykke som bager de dejligste boller og kager.

Jeg vil ønske alle medlemmer en god avls-sæson samt et godt udstillings-resultat for 2024.

 

 • PROTOKOL VED SEKRETÆREN
  1. Ligger på hjemmesiden, ingen ønskede protokollen oplæst.
 • REGNSKAB VED KASSEREREN
  1. Palle Buch gennemgik regnskabet som viser et underskud på ca. 4.563 kr. regnskabet blev godkendt
 • BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN
  1. Budget blev gennemgået og godkendt
 • BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
  1. Bestyrelsen havde ingen forslag
 • FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER)
  1. Uændret
 • INDKOMNE FORSLAG
  1. Der var ingen forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.
 • VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:
  • en formand vælges direkte på generalforsamlingen for en 2. årig periode i ulige år. (Steen D. Hansen).
  • en kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en 2. årig periode i lige år. (Palle Buch) VALGT
  • herudover vælger hver region et bestyrelsesmedlem (SVK: Mikael Eriksen / SK: Per Ingemarsson)
  • en revisor for en 2. årig periode i ulige år (Bjørn Mikkelsen) VALGT
  • en revisorsuppleant for en 1. årig periode hvert år Torben Kjøller blev valgt
  • Regionerne vælger selv en suppleant for deres valgte bestyrelsesmedlem
 • EVENTUELT
  1. Torben Kjøller mente at man kunne kompensere de aktive medlemmer eks. På busturen til bad Salzuflen, med et tilskud, når nu økonomien var så god.
  2. Per mente også at dette var en god idé.
  3. Jørn mente at man skulle udstille i Jylland hvis muligt, for at skabe relationer bl.a.
  4. Steen orienterede om at Amagerhallen var bestilt af Amagerland Kanarievenner, og at rosetter igen i år vil blive erstattet med klister mærkater på burene, og så kun rosetter til de absolutte vindere.
 • Nyt Fra Dommergruppen
  1. Der er p.t. ingen aktivitet i Dommergruppen. Gruppen har stået stille siden Tom Rasmussen døde.
 • Nyt fra C.O.M.
  1. Der er VM i januar 2026 i Belgien
  2. COM ligger også stille da VM er eneste aktiv

 

************************************************

 

DKK’s GENERALFORSAMLING 2023

Lørdag den 14. maj 2023 KL. 10.00

DAGSORDEN 

 • 1) VALG AF DIRIGENT
  1. Jens M. Pedersen blev valgt
 • 2) VALG AF STEMMEUDVALG (2 PERSONER)
  1. Jette & Jesper Truelsen blev valgt
 • 3) FORMANDENS BERETNING

Formandens beretning DKK 14. maj 2023

2022 har været et stille år, hvor vi i klubben dog har oplevet mere normale tilstande end de tidligere år, som var præget af Corona situationen.

Regnskabet viser et underskud som vi også havde budgetteret med, da vi jo som bekendt har haft et kontingent frit år for klubbens medlemmer.

DKK har ca. 70 medlemmer

I bestyrelsen har vi holdt et par telefonmøder, hvor vi kunne klare de fleste ting på hurtig vis.

Aktiviteter har der ikke rigtigt været nogen af, da de fleste aktiviteter foregår ude i regionerne. DKK har dog afholdt Generalforsamling i Valby uden der var nogle ændringer eller forslag, og Udstillingen holdt vi i Amagerhallen med stor succes. Vi havde inviteret tyske dommere, som udførte et ganske udmærket arbejde, men da der var tilmeldt ca. 100 kanarier mere end foregående år, havde dommerne svært ved at nå bedømmelserne til tiden. Det betød at vi i sekretariatet, måtte arbejde ekstra meget for at nå at blive færdige med præmielister inden aften! Der var også ALT for mange rosetter uddelt, og i DKKs bestyrelse har vi besluttet at det skal være slut, og i stedet indkøbe nogle kvalitets- klistermærker med Guld, Sølv Og Bronze på, og så kun uddele rosetter til de allerbedste fugle på udstillingen.

Regionerne kører fint, og jeg fornemmer at der er en god gennemstrøm af medlemmer og aktiviteter derude.

2022 har igen været et passivt år når det kommer til samarbejdet mellem JFKK & DKK. Intet nyt hér, dog kører hjemmeside, blad og ringsalgs-samarbejdet godt, der er ingen ændringer.

 

Busturen 16. + 17 december til Bad Salzuflen, blev en realitet da Heino fra Herfølge Turistfart tilbød at give en special-pris, så turen kunne gennemføres med få deltagere. Vi var 14 deltagere der tog afsted, og vi havde en dejlig tur. Selve udstillingen var præget af færre fugle, og salgsudstillingen var også ret sølle. Jeg har fået rapporter fra de Hollandske udstillinger at situationen var den samme dér, så alt i alt skal vi vel være tilfredse. Vi planlægger nok at gentage turen, mest for at vi kan indkøbe vores specialprodukter på salgsstandende, men også for at opnå fællesskabet og hyggen på busturen. TAK til heino, og til vores allesammens purser: Jørn Henriksen, som lægger hele sin sjæl i at opvarte os alle på bedste vis.

Jeg vil ønske alle medlemmer en god avls-sæson samt et godt udstillings-resultat for 2023

 • 4) PROTOKOL VED SEKRETÆREN
  1. Ligger på hjemmesiden, ingen ønskede protokollen oplæst.
 • 5) REGNSKAB VED KASSEREREN
  1. Palle Buch gennemgik regnskabet som viser et underskud på ca. 16.000 kr. regnskabet blev godkendt
 • 6) BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN
  1. Budget blev gennemgået og godkendt
 • 7) BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
  1. Bestyrelsen havde ingen forslag
 • 8) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER)
  1. Uændret
 • 9) INDKOMNE FORSLAG
  1. Der var ingen forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.
 • 10) VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:
  • - en formand vælges direkte på generalforsamlingen for en 2. årig periode i ulige år. (Steen D. Hansen) VALGT.
  • - en kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en 2. årig periode i lige år. (Palle Buch)
  • - herudover vælger hver region et bestyrelsesmedlem (SVK: Mikael Eriksen / SK: Per Ingemarsson)
  • - en revisor for en 2. årig periode i ulige år (Bjørn Mikkelsen) VALGT
  • - en revisorsuppleant for en 1. årig periode hvert år Ellen Andreasen blev valgt
  • - Regionerne vælger selv en suppleant for deres valgte bestyrelsesmedlem
 • 11) EVENTUELT
  1. Jørn Henriksen orienterede forsamlingen om, at Erling fra Erlings Shop, er afgået ved døden, men Birte kører forretningen videre.

b.    Steen orienterede om at Amagerhallen var bestilt af Amagerland Kanarievenner, og at rosetter i år vil blive erstattet med klister mærkater på burene, og så kun rosetter til de absolutte vindere.

 


Referat af

DKKs Generalforsamling

Lørdag den 7. maj 2022 afholdt i Valby Kulturhus.

13 medlemmer er mødt op.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Jens Møller Petersen vælges som dirigent.

Jens konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig.

 1. Valg af stemmeudvalg

Preben Thygesen og Benny Føhre vælges til stemmeudvalg

 1. Formandens beretning

DKKs formand Steen Dickov Hansen afgiver beretning

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Formandens beretning DKK 26. september 2022

2021 har været en gentagelse af 2020, hvor Corona virus har hersket og begrænset stort set alle aktiviteter i DKK, oveni kom så Fugleinfluenzaen, som lukkede alt ned både herhjemme i Danmark men senere også på kontinentet. Derved måtte vi aflyse Kåringsskuet i Amagerhallen og vi kom ikke på vores årlige tur til Tyskland, som vi ellers alle havde glædet os meget til.

DKK formåede dog at holde Generalforsamling i Grøndalscenteret Søndag den 26. juni, hvor 13 medlemmer mødte op. Der blev det besluttet at gøre 2021 kontingentfrit, samt udnævne Tom Rasmussen til æresmedlem. Begge forslag fra bestyrelsen blev vedtaget.

2021 har igen været et passivt år når det kommer til samarbejdet mellem JFKK & DKK. Intet nyt hér.

Dog kører hjemmeside, blad og ringsalgs-samarbejdet godt, der er ingen ændringer.

 

Vi havde ved udgangen af 2021 ca. 70 medlemmer og Regnskabet har naturligvis grundet situationen givet DKK et stort overskud.

 

Regionerne kører godt, specielt i SVK som hverver mange nye medlemmer, og Deres udstilling i Ejbyhallerne var en rigtig god udstilling med mange fine kanarier. Region SK nåede at afholde udstilling i Helsingør inden der blev lukket ned af myndighederne, ellers har der været stille.

 

Busturen til det tyske mesterskab i Bad Salzuflen arrangeret af Tom & Anne-Grete Rasmussen blev som tidligere nævnt aflyst grundet økonomi. Tom & Anne-Grete skal have stor tak for at De orker at arrangere disse ture, og så må vi bare håbe at vi kommer afsted til vinter. Der er forlydender om at DKB’s udstilling i Bad Salzuflen er rykket fra Januar til december, for at komme en evt. nedlukning grundet fugle influenza eller økonomi i forkøbet, så nu må vi se.

Jeg vil afslutte dette års beretning med håbet om at Corona endelig har sluppet taget i os, så vi igen kan mødes og udstille vores kanarier samt ses under normale forhold.

Jeg vil ønske alle medlemmer en god avls-sæson samt et godt udstillings-resultat for 2022.

 1. Protokol ved sekretæren

DKKs bestyrelsesprotokol fremlægges for generalforsamlingen, hvilket ikke gav anledning til kontrol eller bemærkninger. (på www.kanarie.dk)

 1. Regnskab ved kassereren

Palle Buch gennemgik årsregnskab – resultatopgørelse for 2021 og status balance pr. 31.12 2021.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab for 2021.

 1. Budget for 2022

Palle Buch gennemgik det til generalforsamlingen fremsendt budget.

Budget for 2022 blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Forsalg til disponering af årets over- eller underskud.

Generalforsamlingen besluttede at overføre årets resultat til næste år/egenkapitalen.

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forblev uændret.

 1. Indkommende forslag

Der var ingen forslag

 1. Valg af de i §3 nævnte personer

Formand: Steen Dickov Hansen         Ikke på valg

Per Ingemarsson                                 Valgt af SK       

Mikael Eriksen                                     Valgt af SVK

Kassérer: Palle Buch                           Villig til genvalg VALGT

Revisor: Bjørn Gaardsted Mikkelsen  Ikke på valg

Revisor suppleant: Birger H. Olsen    Villig til genvalg VALGT

 1. Eventuelt

Der blev vendt flere emner under eventuelt, bl.a. hvordan får vi nye medlemmer? Alle var enige om at nye medlemmer skal findes via de sociale medier, men at dette også var et krævende arbejde. Der var forslag om at DKK skulle holde flere Propaganda udstillinger eller opsætte promotion stande på udstillinger og Jørn henriksen var villig til at hjælpe (som altid) og bad bestyrelsen om at indkøbe en pavillion på 3x6 meter. DKK bestyrelsen var positive og bad Jørn om at sende en anmodning.

Benny kunne bekræfte at Udstillingen bliver i AMAGERHALLEN den 2. weekend i november med udstilling åben for publikum søndag den 13. november.

 1. Nyt fra dommergruppen.   

Der har ikke været nogen aktiviteter grundet Corona. Tom ønsker at fratræde rollen som Dommer formand og som dommer i øvrigt!

 1. Nyt fra COM Danmark

Tom Rasmussen ønsker at fratræde, og i stedet blev Torben Kjøller valgt som delegeret for DKK.

Steen Dickov Hansen orienterede om C.O.M. Der har ikke været nogen aktiviteter grundet Corona. Verdensudstillingen i januar bliver sandsynligvis i Italien, men dette er endnu ikke besluttet fra C.O.M.’s side

 


Referat af

DKKs Generalforsamling

Søndag den 26. juni 2021 afholdt i Grøndals centeret, Bellahøj.

13 medlemmer er mødt op.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Jens Møller Petersen vælges som dirigent.

Jens konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig.

 1. Valg af stemmeudvalg

Meike og Rennt Meyer vælges til stemmeudvalg

 1. Formandens beretning

DKKs formand Steen Dickov Hansen afgiver beretning herunder DKKs tilsagn om økonomisk støtte til DKK medlemmer, som ønsker at udstille på Vvnks udstilling for farvekanarier i Belgien. Det blev en kort beretning uden nogen form for aktiviteter i 2020

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Formandens beretning DKK 26. september 2021

2020 har været et mærkeligt år, hvor Corona virus har hersket og begrænset stort set alle aktiviteter i DKK, og derfor er denne beretning også ganske kort.

DKK formåede Lørdag den 27. juni 2020 at afholde Generalforsamling på H.C Andersens Vej 24, i Næstved hvor 11 medlemmer dukkede op. Der blev ikke besluttet nogen ændringer.

DKK ønsker at støtte medlemmerne i at nemmere kunne udstille i udlandet. Dette arbejde er allerede i fuld gang og Mikael Eriksen & Jørn Henriksen som er tovtrækkere har ansøgt om tilskud fra DKK til Vvnk Udstillingen i 2021. Oprindeligt skulle dette projekt have været sat i søen sidste år, men blev også aflyst.

2020 har igen været et passivt år når det kommer til samarbejdet mellem JFKK & DKK. Intet er hændt.

 

Vi havde ved udgangen af 2020 ca. 73 medlemmer og Regnskabet har naturligvis grundet Covid givet DKK et stort overskud, hvorfor bestyrelsen frembringer et forslag senere på forsamlingen om kontingent frit 2022

 

Hjemmeside og ringsalgs-samarbejdet kører godt, der er ingen ændringer.

 

Busturen til det tyske mesterskab i Bad Salzuflen arrangeret af Tom & Anne-Grete Rasmussen blev aflyst grundet covid. Tom & Anne-Grete skal have stor tak for at De orker at arrangere disse ture.

Jeg vil afslutte dette års beretning med håbet om at Corona endelig har sluppet taget i os, så vi igen kan mødes og udstille vores kanarier samt ses under normale forhold. Jeg vil ønske alle medlemmer et godt udstillings-resultat for 2021.

 1. Protokol ved sekretæren

DKKs bestyrelsesprotokol fremlægges for generalforsamlingen, hvilket ikke gav anledning til kontrol eller bemærkninger. (på www.kanarie.dk)

 1. Regnskab ved kassereren

Palle Buch gennemgik årsregnskab – resultatopgørelse for 2020 og status balance pr. 31.12 2020.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab for 2020.

 1. Budget for 2021

Palle Buch gennemgik det til generalforsamlingen fremsendt budget.

Budget for 2020 blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Forsalg til disponering af årets over- eller underskud.

Generalforsamlingen besluttede at overføre årets resultat til næste år/egenkapitalen.

 1. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog for 2021 at opretholde uændret kontingent. Kontingent for 2021 er 325 kr. for enkelt medlemmer, 375 kr. for husstand og 200 kr. for juniorer.

 1. Indkommende forslag

Forslag 1.

For ikke at øge foreningens formue med det store overskud foreslår DKK, at nuværende medlemmer ikke opkræves kontingent for 2022, så vi derved anvender ca. 20.000 kr af overskuddet. Rest-overskud overføres til foreningens beholdning. 

Nye medlemmer indmeldt efter generalforsamlingsdagen i 2021 samt i 2022 betaler normalt kontingent.

Begrundelse: for ikke at opkræve kontingent er den ekstraordinære situation, som corona-nedlukningen medførte med ingen aktiviteter og dermed også kun få udgifter i foreningen.

Desuden har DKK i forvejen en alt for stor formue.

VEDTAGET

 Forslag 2.

Vi har tidligere i bestyrelsen besluttet, at Tom Rasmussen indstilles som æresmedlem af DKK.

Begrundelse: Tom har i mange år udført et stort arbejde for foreningen, både som formand for DKK, men også som dommer samt som formand for dommergruppen.

VEDTAGET Tillykke og TAK til Tom Rasmussen

 1. Valg af de i §3 nævnte personer

Formand: Steen Dickov Hansen         Villig til genvalg VALGT

Per Ingemarsson                                     Valgt af SK       

Mikael Eriksen                                          Valgt af SVK

Kassérer: Palle Buch                               Ikke på valg

Revisor: Bjørn Mikkelsen                     Villig til genvalg VALGT

Revisor suppleant: Birger H. Olsen   Villig til genvalg VALGT

 1. Eventuelt

Meike spurgte om der kunne tilføjes flere nøglenumre til eks. Irish fancy og Llarguet

Tom (Dommer formand) vil kigge på det

Turen til Bad Salzuflen er i fare da det forlyder at DKB vil aflyse grundet økonomiske problemer.

Mikael undersøger alternativer

Jørn tilbyder at hente og bringe fugle fra Lolland-Falster til DKK’s skue i Amagerhallen OG Hvis nogen vil have transporteret fugle til JFKK’s Udstilling i Herning i December FLOT Initiativ TAK til Jørn.

 1. Nyt fra dommergruppen.  

Tom Rasmussen orienterede om dommergruppens arbejde. Der har ikke været nogen aktiviteter grundet Corona

 1. Nyt fra COM Danmark

Steen Dickov Hansen orienterede om C.O.M. Der har ikke været nogen aktiviteter grundet Corona. Men der er tilsyneladende en masse ’fnidder’ i C.O.M. International.

 

 

 


Referat af

DKKs Generalforsamling

Lørdag den 27. juni 2020 afholdt H.C Andersens Vej 24, 4700 Næstved.

11 medlemmer af DKK er mødt op.

Dagsorden

 • Valg af dirigent

Jens Møller Petersen vælges som dirigent.

Jens konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig.

 • Valg af stemmeudvalg

Mikael Eriksen og Rennt Meyer vælges til stemmeudvalg

 • Formandens beretning

DKKs formand Steen Dickov Hansen afgiver beretning herunder DKKs tilsagn om økonomisk støtte stor 5.000 kr. til DKK medlemmer, som ønsker at udstille på Vvnks udstilling for farvekanarier i Putte Belgien.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

 • Protokol ved sekretæren

DKKs bestyrelsesprotokol fremlægges for generalforsamlingen, hvilket ikke gav anledning til kontrol eller bemærkninger.

 • Regnskab ved kassereren

Palle Buch gennemgik årsregnskab – resultatopgørelse for 2019 og status balance pr. 31.12 2019.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab for 2019.

 • Budget for 2020

Palle Buch gennemgik det til generalforsamlingen fremsendt budget.

 Budget for 2020 blev vedtaget af generalforsamlingen.

 • Forsalg til disponering af årets over- eller underskud.

Generalforsamlingen besluttede at overføre årets resultat til næste år/egenkapitalen.

 • Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog for 2020 at opretholde uændret kontingent. Kontingent for 2020 er 325 kr. for enkelt medlemmer, 375 kr. for husstand og 200 kr. for juniorer.

 • Indkommende forslag

Der var indkommet forslag om at ændring af DKKs vedtægter §11.

 • 11, sidste afsnit – nuværende formulering

”Nye medlemmer betaler ved optagelse et indskud. Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen” foreslås ændret til ”kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

 • Valg af de i §3 nævnte personer

Kasserer Palle Buch var på valg og blev genvalgt som kasserer.

Revisor suppleant Birger H. Olsen var på valg. Birger H. Olsen blev genvalgt .

 • Eventuelt

Birger H. Olsen foreslog bestyrelsen at se på en ny model for fastsættelse af udstillingsgebyr, med den hensigt at udstillingsgebyret bliver lavere for de medlemmer som udstiller mange fugle. Formålet med at nedsætte udstillingsgebyret er at tiltrække flere fugle til udstillingerne.   

 • Nyt fra dommergruppen.

Tom Rasmussen orienterede om dommergruppens arbejde.

 • Nyt fra COM Danmark

Steen Dickov Hansen orienterede om ring bestemmelserne, bl.a. at det er opdrætterens eget ansvar at en ringstørrelse passer og ikke kan tages af.

 

VH Per

 


 

REFERAT FOR DKK’s GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2019.

Generalforsamlingen blev afholdt på Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, Frederiksberg. Der var fremmødt 12 medlemmer.

Jens Møller Pedersen blev valgt som dirigent. Anne-Grete Liljeholm Rasmussen blev valgt som referent. Preben Thygesen og Benny Fog blev valgt som stemmetællere.

Formanden Steen Dickov Hansen bød velkommen og takkede Torben Kjøller og køkkenholdet for fremskaffelse af lokale og dejlige franskbrødsmadder. Herefter oplæste han formandens beretning.

Samarbejdet med JFKK fungerer ikke optimalt. Alle vil dog det samme, men man er bare ikke enige om formen.

Også i 2019 vil DKK deltage i Vores Levende Hobby.

Der arbejdes på at gøre bladet digitalt med kodeord beskyttelse. Bladene vil så kunne gøres offentlige, når de er nogle måneder gamle. Medlemmer uden digital adgang vil fortsat kunne få tilsendt et blad.

Der arbejdes også på et fælles DM for foreningerne i COM Danmark med afholdelse på Fyn. 

Tom Rasmussen udtrykte stor tvivl om det kan lade sig gøre.

Steen Dickov oplyste, at det var tanken, at det kun skulle være for vinderfuglene.

Per Ingemarsson forstod godt Toms indstilling, men forslaget ser godt ud, og han syntes at det skal prøves.

Torben Kjøller syntes det er en snedig men nobel måde at komme i gang og vil også gerne bakke op om forsøget.

Formandens beretning blev godkendt.

Kasserer Palle Buch fremlagde regnskabet for 2018 og budget for 2019.

Palle oplyste, at det i 2018 blev muligt at betale kontingent m.v. til DKK via Mobile Pay. 20 % af medlemmerne har allerede benyttet sig af dette.

Regnskab og budget blev godkendt.

Kontingent blev godkendt som uændret.

DKK’s bestyrelse havde fremlagt et forslag gående ud på at udstillingsreolerne i 2019

Afskrives med 15.513 kr., således at bogføringsværdien fremover vil være 2000 kr.

Per Ingemarsson udtalte, at afskrivninger i realiteten kun er ”luftpenge”, et regnskab fremover uden afskrivninger, vil give et bedre og mere nøjagtigt regnskab.

Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

Valg:

Formand Steen Dickov Hansen blev genvalgt.

Bjørn Gårdsted Mikkelsen blev valgt som revisor.

Revisorsuppleant Birger H. Olsen blev genvalgt.

Herefter gik vi over til Eventuelt.

Jørn Henriksen foreslog, at region SK har en kontaktperson, som man kan henvise mulige nye medlemmer til. SK’s formand Erik Nielsen sagde, at man kan henvise til ham, og at de vil se på det i SK.

Jørn Henriksen mente at det lille fremmøde kun skyldes de ringe parkeringsforhold ved Betaniahjemmet.

Palle Buch oplyste, at der ligger en Kvickly tæt på, hvor der er 3 timers parkering.

Tom oplyste, at vi holdt på Dronning Olgas Vej, en sidevej tæt på, og der var der flere pladser.

Torben Kjøller mente ikke, at det var manglen på parkeringspladser alene, der var skylden. Det er de samme, der kommer hver gang, denne gang var der nogle, der skulle noget andet.

Steen Dickov Hansen oplyste, at det kun var ved lørdagsmøder, der var problemer. Medlemsmøderne bliver afholdt om aftenen, og der er der ikke tidsparkering. Så længe Torben Kjøller vil have arbejdet med at arrangere møderne, vil vi gerne blive på Kong Georgs Vej.

Torben vil gerne gøre arbejdet også fremover.

Jørn Henriksen oplyste at der vil være en DKK stand både i Slagelse og i Hørve.

Tom V. Rasmussen oplyste at Dommergrupperne efter forslag fra Erik Grodt i fællesskab har ændret standarden for Gloster og Harlekin.  Det er dog kun billederne for Harlekin, der er ændret.  Med hensyn til Gloster vil den engelske tegning blive anvendt. Tom mente dog, at det ville være de runde fugle, der vinder.

Steen Dickov Hansen oplyste, at Dommergrupperne også har tilladt brug af flere specialforeningers bure, bl.a. de engelske Gloster bure og Norwich bure.

Preben Thygesen mente, at det kunne virke forvirrende for dommerne, at der er flere forskellige bure til samme slags fugl.

Tom fremførte, at de danske dommere er så dygtige, at det ikke vil være noget problem.

Steen Dickov Hansen fremførte, at de havde lyttet til medlemmerne.

Steen Dickov Hansen oplyste, at han var blevet lokket med i COM af Tom. COM var nu kommet op og stå igen, og der er delegeretmøde i den kommende weekend.

Vi havde en flot deltagelse ved VM i 2019 med mange fine resultater og danske verdensmestre. Med hjælp af Kurt Hansen fik vi vores fugle sikkert ned og hjem igen. En stor tak til ham. Der vil tidligst være VM i nærheden af Danmark i 2023.

Per Ingemarsson sagde tak for en rigtig god tur til Zwolle.

Anne-Grete henviste alle til at gå ind på hjemmesiden og se Annoncen for DKK’s bustur, der i 2020 atter går til Bad Salzuflen.

Jørn Henriksen oplyste, at Bjarne B. Pedersen stopper med sit fuglehold af bl.a. Border Fancy, og han har mange flotte fugle til salg.

Steen Dickov Hansen henviste ham til at sætte dem på hjemmesiden, der er mange besøgende netop på køb og salg siden.

På Jens Møller Pedersen’s opfordring blev generalforsamlingen sluttet af med en stor hånd til bestyrelsen for deres store arbejde.

Anne-Grete Liljeholm Rasmussen

 


 

REFERAT af DKK’s generalforsamling

LØRDAG, DEN 22. APRIL  2017 KL. 13.00 på adressen

Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

DAGSORDEN 

 1.   VALG AF DIRIGENT Mikael Eriksen valgt
 2.  
 3.   Valg af Referent Anne-Grete Liljeholm Rasmussen er valgt
 1.   VALG AF STEMMEUDVALG ( 2 PERSONER)

  Steen Dickov Hansen og Steen Vindahl Nielsen valgt

 1. FORMANDENS BERETNING Oplæst og godkendt
 2.   BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER                               UNDERSKUD - forslag: årets overskud indgår i foreningens midler.  Godkendt
  1. INDKOMNE FORSLAG  (DER ER IKKE INDKOMMET FORSLAG)  
 1.   EVT.  PROTOKOL VED SEKRETÆREN

        Protokollen lå til gennemsyn, ingen ønskede den oplæst

 1.   REGNSKAB VED KASSEREREN Regnskabet godkendt

                  

 1.   BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN Budgettet godkendt

                

 1.  FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD JF. § 11 OG YDELSER M.V. JFR.   § 6 (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM, 375 KR. FOR HUSSTAND og 200 kr. for juniorer)   

Tom V. Rasmussen fremlagde begrundelsen for bestyrelsens forslag om hævelse af kontingentet med  50 kr. for hvert område – forslaget blev godkendt.

  

 1.   VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:

VALG AF FORMAND (p.t. TOM V. RASMUSSEN)

Tom ønskede på grund af sit helbred kun at genopstille for 1 år, således at regionerne i det år får mulighed for at finde frem til nogle kandidater. Tom blev genvalgt for 1 år.

VALG AF REVISOR (p.t. STEEN VINDAHL NIELSEN) Genvalgt

VALG AF REVISORSUPPLEANT

(p.t. BIRGER H. OLSEN)  Genvalgt

11)         EVENTUELT  Rosetter

11A)                NYT            FRA DOMMERGRUPPEN

Tom oplyste, at Mikael Eriksen inden for nær fremtid vil gå op til dommereksamen. Han har                         tidligere gennemgået uddannelsen. DF har accepteret, at han aflægger eksamen nu.  

11B)                NYT FRA COM DANMARK

Steen Dickov oplyste, at COM’s medlemslande vil arbejde for, at en evt. fremtidig Fugleinfluenzaepidemi ikke skal ramme et helt land, hvis der kun er få og spredte tilfælde.

Ad punkt 3. Formandens beretning.

Birger H. Olsen sagde, at han havde talt med flere jyder, og han havde forstået på dem, at de mente, at Kanarie Unionen var slut, og at det var DKK, der ikke øskede den gennemført.

Tom forklarede forløbet for samarbejdet om Dansk Kanarie Union. Da det på udstillingsmødet i august kom frem, at stærke kræfter i JFKK ville arbejde på, at få ændret aftalen om at afholde fremtidige generalforsamlinger sammen med Danmarksmesterskabet i Odense, samt at der heller ikke tidligere var tilslutning fra JFKK til i stedet evt. en afholdelse af generalforsamlingen på skift hos JFKK og DKK, så vi i DKK’s bestyrelsen ingen anden udvej end at bede om at få den stiftende generalforsamling udskudt. En afholdelse ville formentligt kun munde ud i kaos og dybere grøfter, så måtte vi hellere holde yderligere et møde for at drøfte sagen igennem igen. Det har hele tiden været klart, at DKK ikke ønskede en generalforsamling afholdt i Jylland,  hvor man ikke kunne forvente, at DKK medlemmerne ville møde frem bl.a. på grund af afstand og broafgiften. Derefter læser vi så på hjemmesiden i januar, at JFKK ønsker at afholde udstilling i Silkeborg. Denne er så nu flyttet til Kjellerup.

Per Ingemarsson takkede DKK’s bestyrelse for det store arbejde, dert var lagt i forberedelserne om en sammenlægning. Efter jydernes reaktion af dømme, kunne man måske være i tvivl om, hvorvidt  det egentligt havde været et stærkt ønske fra dertes side.

BHO sagde, at vi måske skal sætte os nogle mindre mål, så vi igen kan få et fælles DM. Evt. kan der oprettes et udstillingsudvalg bestående af 2 personer fra JFKK og 2 fra DKK. Vi skal være stolte over det, vi hart nået frem til nu.

Jørn Henriksen efterlyser en begrundelse fra JFKK til at flytte udstillingen til Kjellerup.

Tom oplyste, at JFKK gerne vil afholde DM på skift som tidligere, men da de også vil have et DM afholdt sammen med den planlagte Europaudstilling i Herning, vil det medføre, at der vil gå 3 år, inden vi får DM på Sjælland, og i mellemtiden vil vi så få alle udgifterne med bl.a. bustransport frem og tilbage.

Steen Vindahl Nielsen er skuffet over, at sammenlægningen ikke lykkedes.

Palle Buch er også skuffet, han tror ikke længere på, at vi får en Kanarie Union. Selv om vi skulle få DM på Sjælland i 2019, så vil der formentligt komme alt for få fugle, da man hellere vil udstille på Europaudstillingen.

Anne-Grete udtalte, at hun stadig tror på en Kanarie Union, det er vejen frem, og vi har haft nogle rigtig positive møder med JFKK. Det er så bare ærgerligt, at udstillingsmødet viste, at vi måske alligevel ikke var på vej det samme sted. Det var jo også derfor, vi ønskede den stiftende generalforsamling udskudt, så vi igen kunne prøve at finde fælles fodtrit. 

Torben Kjøller sagde, at spørgsmålet er, om JFKK bærer viljen i sig til en sammenlægning, og i så fald skal vi ikke bruge så mange kræfter på det.

BHO spurgte om Europaudstillingen.

Tom forklarede, hvad Europaudstillingen var.

Steen Dickov opfordrede alle medlemmer til at gå ind på hjemmesiden, der står alt om udstillingen, og der ligger også referater fra JFKK’s møder.

Ad punkt 5. Regnskab ved kassereren.

Palle udtalte, at en kasserer er normalt glad for at kunne fremvise et godt resultat med overskud i stedet for et budgetteret underskud, men det var med et smil i det ene øje og en tåre i det andet, da vi jo meget hellere ville have afholdt et DM, som fugleinfluenzaen jo satte en stopper for. Palle  forklarede posterne, hvor især det fælles ringsalg har givet et pænt resultat.

BHO’s forespørgsel, forklarede Tom, at overskuddet bl.a. kunne begrundes i et større ringsalg i 2016, og at alle nu betaler gebyret på 15 kr. uanset, om de får ringene tilsendt eller afhenter dem på udstillingen. 

Ad punkt 6. Budget for det kommende år.

Palle forklarer de manglende poster i budgettet, da budgettet blev lagt, vidste vi endnu ikke om, det blev afholdt en fælles udstilling.

BHO udtalte, at man helst ikke skal budgettere med underskud.

Palle forklarede, at det havde vil altid gjort hvert andet år, idet de år vi ikke afholder DM, har vi store omkostninger med transport af fugle og bustransport med medlemmer, og vi har kun indtægter af stadepengene, der ikke kan dække disse udgifter.

Per Ingemarsson takkede for en god redegørelse, og ville gerne vide, hvordan udgifter og indtægter på bladet bliver fordelt mellem JFKK og DKK.

Tom redegjorde for dette.

Ad punkt 10. Valg.

Tom udtalte, at i 2015 havde han meddelt, at det blev hans sidste periode som formand. I år havde han så glædet sig til at kunne stå frem og sige, at vi nu har en fælles Kanarie Union med en ny bestyrelse, og at han derfor kunne trække sig tilbage efter næsten 10 års virke som DKK formand. Desværre blev sammenlægningen ikke til noget. Såfremt han skal genopstille i år, vil han dog pointere, at det kun vil blive for 1 år, for at give regionerne mulighed for at finde en egnet kandidat til at tage over. Tom har til stadighed haft problemer med sit helbred, så nu er det tid, at nye kræfter til.

Ad punkt 11. Eventuelt - busturen.

Anne-Grete udtalte, at det var rigtigt ærgerligt, at vi måtte aflyse årets bustur på grund af fugleinfluenzaen, men hun er klar til at arrangere bustur 2018, og ville gerne vide, om der var særlige ønsker fra deltagerne.

Ellen spurgte, om vi kunne få det gamle hotel tilbage, da det var hyggeligere, og vi kunne hygge os i baren.

Anne-Grete forklarede, at hotellet var optaget af dommerne, og at vi så blev nødt til at ankomme 1 dage senere og således også komme 1 dag senere på fuglebørsen. Da Tyskland har indført, at fuglene ikke måtte sidde for mange dage i burene, var tidspunktet for dommernes ophold blevet forskubbet.

Ellen syntes, at det var rigtig godt, at vi havde ændret tidspunktet for busturens afgang og således kørte på et senere tidspunkt, det må vi gerne beholde. Med hensyn til baren, så må vi jo bare finde ud af at samles på et hotelværelse og hygge os der i stedet.

Ellen, Steen Dickov og Torben Kjøller tilmeldte sig busturen.

Tom sagde, at vi gerne skal være flere deltagere end dem, der var tilmeldt i år, da det jo gerne skulle kunne løbe rundt.

Palle sagde, at så må vi bruge vores ”buffer”.

BHO sagde, at det var hans erfaring, at folk er villige til at betale mere for turen, end man regner med. I øvrigt meddelte han, at han nu var stoppet med at arrangere busture.

Ad punkt 11. Eventuelt – udstillingen.

Mikael Eriksen spørger, om vi afholder en åben udstilling lige som JFKK. Hvad står der i DKK’s love?

Tom mener ikke, at der kommer flere tilmeldte fugle, selv vi holder et åbent skue.

Anne-Grete sagde, at der kommer ikke flere fugle, hvis skuet ikke bliver åbent.

Steen slog op i lovene, der ikke siger noget imod det.

Anne-Grete sagde, at bestyrelsen vil arbejde videre med det og oplyste, samtidig, at hun meget gerne ville af med opgaven med cafeteriet, idet hun både før under og efter udstillingen havde mange andre opgaver, og det var ved at være for meget. Det er rigtigt hyggeligt at stå i caféen, hvor man kommer til at snakke med en masse glade mennesker.

Mikael Eriksen sagde, at vi nedsætte et udstillingsudvalg til at arrangere det hele.

Jørn Henriksen foreslog at vi fyldte hallen op med andre stande og f.eks. inviterede undulaterne, møntvurdering og andet. Han vil gerne prøve at få fat på flere andre.

Tom sagde, at vi skal huske, at Amagerland Kanarievenner skal stå som arrangør af det hele.  

Torben Kjøller foreslog, at betaling på fuglebørsen skulle kunne ske med Mobile Pay.

BHO foreslog, at medlemmerne selv kunne betale et tilskud til foreningen, således at vi kunne få nogle anerkendte belgiske dommere herop, han ville gerne selv betale 1000 kr.

Anne-Grete sagde tak til BHO for hans generøse tilbud, men nej tak. Det må aldrig kunne komme til at hedde sig eller være mistanke om, at man kan betale sig til at få en bedre bedømmelse.

Mikael sagde, at enhver havde mulighed for ved tilmelding af fugle at give bidrag til foreningen, bare uden betingelser.

Steen Dickov fortalte, at han allerede er i gang med at skaffe dommere og netop havde haft kontakt til en kendt belgisk dommer.

Torben Kjøller mener, at vi bør kræse mere for dommerne og få dem til at føle sig godt tilpas hos os.

BHO fortalte, at han tidligere havde taget dommerne med på bl.a. Kanalrundfart efter udstillingen.

Steen Dickov oplyste, at det ikke kan lade sig gøre, da dommerne helst vil hurtigt hjem efter bedømmelsen.

Tom sagde, at vi kunne gå tilbage til at give dommerne gaver.

Mikael Eriksen spurgte til, hvad vi gør med hensyn til rosetter.

Tom sagde, at vi nok skal købe nye rosetter hjem igen i år. Det er en stor udgift og hvert andet år, bruger vi forskellige.

BHO sagde, at man kan meddele medlemmerne, at rosetter modtages retur.

Jørn Henriksen sagde, at vi ikke kunne gå helt væk fra rosetter, da nye medlemmer og første gangs udstillere jo ser frem til at vinde dem.

Steen Dickov sagde, at vi kan sætte en kasse frem, og opfordre medlemmerne til at give de rosetter retur, som de ikke vil gemme.

Tom afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for god ro og orden.

Referent: AnneGrete Liljeholm Rasmussen

FORMANDENS BERETNING 2017.

2016 blev året hvor fugleinfluenzaen satte en stopper for afholdelse af flere udstillinger og markeder, og alt det store arbejde måtte aflyses. Det gik så også ud over vores Danmarksmesterskab. Heldigvis nåede vi da at afholde vores regionsudstillinger, inden det hele lukkede ned.

I 2016 har bestyrelsen arbejdet ihærdigt med at forberede en sammenlægning med JFKK. Vi har holdt flere positive møder med JFKK’s bestyrelse, og var enige i, at det skulle udmunde sig i en sammenlægning ved afholdelse af en stiftende generalforsamling i forbindelse med afholdelse af årets DM i Odense. Da vi afholdt et udstillingsmøde med JFKK i Odense i sommeren 2016, kom der pludselig ytringer frem, der gav os den formodning, at de aftaler, som vi havde indgået for sammenlægningen ikke længere passede ind i de ønsker som JFKK havde for udstillingen og fremtiden, bl.a. kunne vi ikke forvente, at generalforsamlingen fremover ville blive afholdt i forbindelse med udstillingen. Som I allerede ved, så valgte vi i DKK’s bestyrelse at udmelde, at vi under de betingelser ønskede den stiftende generalforsamling udsat, så må vi hellere bruge tid på en ny runde møder frem for, at det hele faldt til jorden.

I 2017 har JFKK så valgt at afholde udstilling i Kjellerup i stedet for Odense, som vi jo ellers havde aftalt som udstillingssted fremover. DKK har meddelt JFKK, at DKK kun ønsker at deltage i et fælles Danmarksmesterskab, hvis det bliver afholdt i Odense.

Derfor bliver der ikke noget Danmarksmesterskab i 2017, men vi afholder i stedet vores kåringsskue på Amager, som tidligere.

Også vores populære bustur til det tyske mesterskab i Bad Salzuflen satte fugleinfluenzaen en stopper for til stor skuffelse for mange. Denne tur vil vi selvfølgelig forsøge afholdt også i 2018 og håber igen på en god tilslutning fra medlemmerne.

Jeg havde jo ellers glædet mig til i år at kunne stå frem og sige, at nu kørte den nye kanarie union på skinner, desværre blev det ikke sådan. Hvis jeg skal lade mig genvælge, vil det kun blive for 1 år, og det betyder også at jeg i den periode får brug for aflastning især ved udstillingen i november. I flere år har mit helbred ikke været i orden, og der kommer oftere flere perioder, hvor jeg ikke er i stand til at varetage noget som helst. I det kommende år har foreningen så tid til at finde en ny formandskandidat.

En forening som DKK kan ikke køre uden hjælp og opbakning fra dens medlemmer det gælder både i forbindelse med udstillinger, generalforsamling og ved andre arrangementer.

Jeg vil afslutte dette års beretning med at rette en tak til alle, der har ydet en indsats for foreningen og ønske alle medlemmer et godt resultat for 2017.