SK’s Generalforsamling 2024 Referat

 

SKs årlige generalforsamling blev holdt Den 15. april 2024 kl. 19.00 hos

Lars Skov, Mirabellevej 42, 2630 Ishøj

Deltagere: 9 personer

Dagsorden.

Valg af dirigent.

               Jens Møller Pedersen blev valgt

Valg af referent.

               Steen Dickov Hansen

Valg af stemme udvalg.

               Mette Danielsen & Lars Skov

Beretning ved formanden:

Året 2023 har været et nogenlunde normalt år, oven på Corona, Fugleinfluenza og vores formands afgang grundet sygdom.

Bestyrelsen har holdt et par møder, dog uden nogen ændringer eller beslutninger. Mette blev ramt af sygdom, men har trods dette afleveret et fornuftigt regnskab med kr. 239,66 kr. i underskud. Antal medlemmer er p.t. ca. 20

 

6. februar 2023 holdt vi medlemsmøde i Valby Kulturhus, med mange fremmødte medlemmer. Programmet var: Per Ingemarsson og Fjerstruktur. Steen Dickov’s æggefoder opskrift & Torben Kjøllers Papkasse-bure.

 

6. marts: kun 6 medlemmer var fremmødt, vi hyggede med Mette’s hjemmebag og tog Bordet rundt.

 

17. april: Generalforsamlingen afholdt hos Mette Danielsen. Der blev bl.a. besluttet af hæve kontingentet med 50 kr. så det nu er 200 kr. per år. Derud over har vi tilpasset vores vedtægter så de stemmer overens med nutidig praksis.

Valg til bestyrelsen var lidt tidskrævende, da ingen ville melde sig!

Bestyrelsen ser nu ud som følger:

Formand: Steen Dickov Hansen

Kasserer: Mette Danielsen

Best. medlem A: Lars Skov

Best. Medlem B: Per Ingemarsson

Best. medlem C: Torben Kjøller

Bestyrelsessuppleant: Jens M. Pedersen

Revisor: Per Ingemarsson

Revisorsuppleant: Steen Vindahl

 

Sommermødet i august hos Torben Kjøller blev aflyst grundet manglende tilmelding

 

Mandag den 2. oktober: Udstillingsforberedelser m.m.

 

Lørdag den 21. oktober 2023 til SK’s 1. dags-udstilling på Hesselager 9-11, 2605 Brøndby.

Vi mødte ind kl. 09:00 og stillede DKK’s reoler op, satte vores fugle på disse. Dommer Mikael Eriksen dømte og kommenterede, samt svarede på spørgsmål fra udstillerne.

Lizette Dræger vandt bedste Farvefugl med en Agat Rød Intensiv og Jens M. Pedersen vandt Figurfuglen med en Border Fancy. Tillykke til vinderne.

Vi havde en rigtig god og hyggelig dag, med fælles morgenbord og frokost. Kl. 15:00 var alt pakket ned og vi kørte hjem

 

Mandag den 6. november: Farvefodring af bl.a. Røde Lipokromer, Sort/Rød og Kobolt v. Per Ingemarsson & Steen Dickov Hansen

 

Mandag den 4. december: Julehygge med Banko, Gløgg og Æbleskiver.

 

En STOR TAK til alle der hjælper og bidrager, speciel TAK til Mette for at bage kage og slæbe kaffe med til møderne

Evt. protokol ved sekretæren.

               Kan læses online på www.kanarie.dk

Regnskab – budget ved kasserer.

Regnskabet blev godkendt med et underskud på kr. 239,66

Budget blev også vedtaget. Budgettet er nogenlunde uændret i.f.t. 2023.

Fastsættelse af kontingent i henhold til § 9

               Uforandret

Indkomne forslag.

Ingen forslag

Valg af de i § 3 nævnte personer:

Formand                 Steen Dickov Hansen Genvalgt

Kasserer   Mette Danielsen

Best. A.                   Lars Skov

Best. B.                   Per Ingemarsson

Best. C.                   Torben Kjøller

Best. suppleant        Jens Møller Pedersen

Revisor.                   Per Ingemarsson

Revisor sup.             Steen Vindahl Genvalgt

Eventuelt.               Lars Skov meddelte at han ikke kunne skaffe mødelokaler, som vi ellers havde håbet på. Jørn Henriksen mente at vi burde gøre noget mere for at skaffe nye medlemmer, og alle er enige herom. Vedr. Bank, så vil vi lukke kontoen, da den koster 1.200 kr. årligt. Vi anvender MobilePay Box, og dette burde være nok for vores lille forvaltning af midler.

Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden. Mette havde sørget for dejligt smørrebrød, kage og kaffe stod Lars Skov for.

Med venlig hilsen

Steen Dickov Hansen mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


 

Region SK’s marts møde

Mandag den 4. Marts holdt vi  medlems-møde i Grøndal MultiCenter, da Valby Kulturhus var optaget. Emnet var: Avlsbure indretning m.v. – Pap-bure ved Torben Kjøller.

Torben underholdt forsamlingen med, hvordan han, på grund af pladsmangel, selv lavede sine avls-bure af papkasser som han bestilte på nettet. Han havde fået nogle gode front-gitre, som han genbrugte år efter år. Gitre og kasser blev samlet med gaffa-tape, og efter endt avls-sæson, blev burene kørt på affalds-pladsen. Således er han fri for at behandle mod mider efter sæsonen.

Torben demonstrerer hans pap-kasse-bure.

Steen

 


 

 

Region SK’s Februar møde

5. februar og 14 medlemmer var mødt op til denne aften som stod i ’TV-køkkenets’ tegn.

Steen Dickov havde medbragt det halve af sit køkken og køleskab og viste helt fra bunden hvordan HAN laver æggefoder til sine store racer Norwich & Yorkshire.

I en spand kommes 2 kopper RUSK & 2 kopper PERLE MOBIDE (Gul/Grøn) - der tilsættes 8 kopper vand og det får lov at suge ca. 15 minutter.

Herefter kommes:

Revet gulerod

Hakket broccoli

Havregryn

Hårdkogte æg (12 min)

Vispumin

Vitamin

1 kg. QUIKO æggefoder (Classic)

½ kop Niger-hirse

1 pose frosne fine ærter

Det hele blandes og fryses i portioner der passer til fuglehusets antal beboere. Nemt at tage ud dagen før og fodre med dagen derpå.

Når der er unger tilsættes flere æg, og i sommerperioden tilsættes også frosne majs.


 

Region SK’s Januar møde

8. januar i snestorm, holdt vi årets første medlems-møde. Aftenens emne var: Farvefodring af kanarier ved Per Ingemarsson. Trods snestormen var mange medlemmer mødt op, og Per underholdt os med hvordan HAN farvefodrer sine røde fugle. Per går meget op i fjerstruktur og havde en mappe med, hvor der var fjer-prøver fra alle hans avlsfugle, så han kunne bestemme hvilke der skulle parres med hvem og hvorfor. Vi tale meget om Fjer-typer altså rimet og intensiv, men mere vigtigt: bløde og hårde fjer, da disse skal matches med hinanden. En blødfjeret intensiv fugl må ikke parres med en blødfjeret rimet fugle, blød intensiv bør parres med en rimet fugle med hårde fjer o.s.v.

Vi sluttede med at Steen Dickov fortalte om hvordan han farvefodrer sine Norwich & Yorkshire. De får QUIKO Orange fra ungerne er 6 uger gamle. I starten hver dag, senere, hver anden dag og henover sommeren og frem til udstillingerne får de farve blandet i æggefoderet, hver 3. dag

 


Region SK’s Julebanko

Afholdt mandag den 4. december. 16 personer dukkede op og vi havde 3 afmeldinger grundet sygdom.

Vi spillede 3 spil banko med en 3 kg’s Landand på hele pladen, samt sidegevinster i form af chokolade. 2 rækker udløste 2 lækre flasker vin og 1 række, kaffe og slik.

Steen Vindahl med frue vandt hele 2 ænder !!!

Vi fortsatte med Gløgg og æbleskiver, som Lars Skov havde været så sød at tilberede, og vi julehyggede i den grad, så nisserne blev glade.

GOD JUL til alle

 


 

SK’s medlemsmøde 1. maj 2023

På denne 'røde' aften mødtes vi i Valby Kulturhus i rum 4. som er en del større end vores vanlige rum 5. !

Agendaen kom fra Torben Kjøller: 

Den igangværende yngle sæson ... 

Unger dør, Forældrefugle fodre ikke, plukker unger osv.

Opmadningsfoder

Hvornår andet kuld? - hvor mange kuld?

Ungernes fældning og mere .....

Vi havde en livlig debat omkring temaerne denne aften, og især sort plet kunne få folk til at komme med indspark. Vi er dog alle enige om at sort plet er i vores fugle, men at vi holder det stangen ved brug af NEW GROG og i særlige tilfælde F10 som fortøndes og blandes eks. i blødfoderet til ungerne.

Der kom også mange input omkring hvornår rederne bliver sat ned på bunden i yngleburene for at undgå hunnen plukker ungerne eller bygger rede oveni den gamle.

Mette havde tryllet kaffe og lækker kage frem og sikke vi hyggede os denne skønne maj aften

steen

  ***

 

SK’s Generalforsamling 2023 Referat

 

SKs årlige generalforsamling blev holdt Den 17. april 2023 kl. 18.00 hos

METTE DANIELSEN, Nøddevej 6 3650 Ølstykke

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Jens Møller Pedersen blev valgt

Valg af referent.

Steen Dickov Hansen

Valg af stemme udvalg.

Ole Larsen & Per Ingemarsson

Beretning ved formanden.

Året 2022 bar præg af Corona-situationen, hvor meget stadigt var lukket ned. I SK startede vi stille op med at holde medlemsmøder og generalforsamling. Generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser, Vi talte om visioner og foreningens fremtid. Erik Nielsen fortalte kort om mødeindhold m.v. samt om vores udstilling i Helsingør.

Desværre er Erik Nielsen i 2022 ramt af sygdom, og har måttet trække sig fra formands-posten, hvorfor Næstformand Steen Dickov Hansen måtte tage over fra Udstillings-tidspunktet. Vi håber alle Erik kommer sig, og vender tilbage til hobbyen.

Udstillingen kørte ganske fint Med Villy Rasmussen som dommer. Per Ingemarsson's Lipokrom Rød blev Bedste Farve-kanarie & Lars Skov's Fife Broget Intensiv, blev Bedste Figur-kanarie.

Vi meddelte Helsingør Fugleforening at SK i fremtiden vil holde 1-dags skue da 5 dage er for lang tid for vores kanarier i små bure. Dette blev de naturligvis kede af, og Vi takkede for mange gode år og stunder sammen.

Vi havde et fantastisk Julebanko, hvor rigtigt mange dukkede op og vi havde nogle gode timer sammen. Vi havde til anledningen lejet dejlige lokaler på Lars Skovs arbejdsplads, i Kantinen, og netop hér tænker vi at holde SKs 1-dags skue den 21. oktober 2023.04.18 Tak for nu Steen Dickov Hansen

Evt. protokol ved sekretæren.

Kan læses online på www.kanarie.dk

Regnskab – budget ved kasserer.

Regnskabet blev godkendt med et underskud på kr. 1.667,70 ca. det halve af hvad 2021 regnskabet bød på.

Fastsættelse af kontingent i henhold til § 9

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse til kr. 200 pr år. (p.t. 150 kr.)

Begrundelse: Da SK ikke er godkendt som en folkeoplysende forening, kan vi ikke få tilskud til lokaler, hvorved foreningens likviditet ikke rækker til de antal møder vi gerne ser afholdt.

Forslaget blev vedtaget

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af Love/Vedtægter, så disse tilpasses kommunens krav til en folkeoplysende forening,

Samt hele vedtægts-teksten ændres/tilpasses nutidens bank/Lov krav.

Alle ændringer blev vedtaget

Valg af de i § 3 nævnte personer:

Formand   Steen Dickov Hansen

Kasserer   Mette Danielsen

Best. A.      Lars Skov

Best. B.    Per Ingemarsson

Best. C.    Torben Kjøller

Best. suppleant Jens Møller Pedersen

Revisor.    Per Ingemarsson

Revisor sup. Steen Vindahl

Eventuelt. Ingen emner.

Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden. Mette havde sørget for mad, kage og kaffe samt husly.

Steen Dickov Hansen mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Steen

 ***

 

SK’s medlemsmøde 6. marts 2023

Mandag den 6. marts holdt vi medlemsmøde i Valby og denne aften var temaet: Bordet Rundt. Desværre mødte kun 6 personer op, så vi måtte æde os igennem Mettes dejlige kage. Vi håber på bedre tilslutning 1. mandag i maj 2023 inden vi holder sommerferie.

***

Medlemsmøde 6. februar

Lokale 5. på 3. sal i Valby Kulturhus var næsten for lille denne mandag aften, da rigtigt mange havde valgt at komme til mødet. Vi manglede endda nogle af de sædvanlige, så det er kun positivt.

Per Ingemarsson havde forberedt en Power Point præsentation, hvor han gennemgik hvordan netop han, bragte sine fugle til avl og i god kondition. Per går meget op i fjerdragt hos sine røde kanarier, og han fortalte hvordan han plukkede en fjer fra hver fugl og arkiverede disse i en mappe for at sammenligne fjerstruktur og således bestemme hvordan han satte sine par sammen.

Steen gennemgik, hvordan han tilberedte æggefoder og en del af ingridienserne er: ærter, gulerødder, majs, havregryn, der udover æg, færdigt Quiko æggefoder, mineraler og nigerhirse, samt Perle Modide og Rusk.

Torben Kjøller viste forsamlingen hvordan han lavede ynglebure ud af flyttekasser. Torben har ikke megen plads i sin kolonihave, så han laver nye bure hvert år, og efter sæsonen bliver disse brændt, så ingen mider overlever dette.

En dejlig aften med megen snak omkring bordet, og til nydelse af Mette’s medbragte kaffe og Kage.

Steen

***

SK’s Julebanko 5. december

SK’s Julebanko var en kæmpe succes i år, det skyldes nok at der har været et tomrum under Corona-årene. Men 25 medlemmer inkl. Evt. påhæng mødte op så vi måtte stuve os sammen ved et ellers stort bord.

Vi havde valgt at holde bankospillet i Lars Skov’s arbejds-omgivelser, og med den tanke at vi netop hér har tænkt os at afholde SK’s udstilling 1. weekend i oktober. Der er masser af plads, køkken, lys … det hele, og så koster det ’kun’ 500 kr. Vi har tænkt os at holde et 1.dags skue, men meget mere herom senere på året.

Julebankoet gik godt og der var flotte præmier igen i år, And, vin, rejer, sidepræmier var chokolade. Der blev smovset i Gløgg og æbleskiver samt pebernødder og brunkager.

Stemningen var høj og der var kun positive tilkendegivelser fra medlemmerne.

Steen

***

 

Medlemsmøde mandag den 5. september 2022 i Valby Kulturhus

10 medlemmer mødte op på denne første møde aften siden Corona lukkede landet ned. Det var dejligt at vi igen kunne mødes og snakke kanarier.

Erik Nielsen, formanden bød velkommen og vi tog bordet rundt om hvordan avlssæsonen var gået hos de enkelte. Torben havde fået mange Yorkshire, men hans Norwich havde svigtet ham! JensMøller Pedersen havde sidste år fået nyt avlsmateriale og havde fået ALT for mange unger :) Birger Olsen fortalte at 5 Yorkshire unger og 15 Glostere var årets resultat. Preben Thygesens syn var blevet så dårligt at han ikke længere kunne skelne hanner fra hunner, så ALT var blevet solgt!. Steen Dickov havde fået mange Norwich unger men meget få Yorkshire. Per Ingemarsson havde med 25 par fået 50 unger, hvilket var under hand forventning. Mette Danielsen havde ca. 40 Fife unger OG denne aften havde hun bagt Brombær tærter til de frem mødte.

Lokalerne i VALBY KULTURHUS er ok, men Caféen havde ikke tid til at lave kaffe til os, så fremover må vi prøve at planlægge hvordan vi skal gøre m.h.t. indtagelse af drikkevarer m.m.

Erik kunne orientere om Udstillingen i Helsingør at selve arragementet blev som tidligere år og igen  udgangen af uge 42 

TAK for en dejlig aften.

Steen

 

 

Referat fra SK’s Generalforsamling 2022

 

Afholdt den 4. april 2022 kl. 18.00 hos

METTE DANIELSEN, Nøddevej 6 3650 Ølstykke

11 SK medlemmer var mødt op

Dagsorden

 

Valg af dirigent. Steen Vindahl blev valgt

Valg af referent. Steen Dickov Hansen blev valgt

Valg af stemme udvalg. ingen

Beretning ved formanden. Erik Nielsen fortalte at det blev en kort beretning, da året havde været præget af corona og fugleinfluenza hvorfor mange arrangementer havde måttet blive aflyst!

SK’s Udstilling i helsingør var en succes og dommer Villy Rasmussen gjorde et godt stykke arbejde flankeret af Steen Dickov Hansen. Jørn Henriksen vandt Bedste Farvekanarie med en rød Kobolt & Steen Dickov Hansen med Bedste Figurkanarie, en Norwich. Vi har i indeværende år afholdt et medlemsmøde på Pilegården og et bestyrelsesmøde hos Erik. Beretningen blev godkendt.

Evt. protokol ved sekretæren. Se hjemmesiden!

Regnskab – budget ved kasserer. Bjørn gennemgik regnskab og budget uden større kommentarer, Vi diskuterede kontingentet og blev enige om at bestyrelsen foreslår en forhøjelse på kr. 50 næste år! Med effekt fra 2024. Dette er nødvendigt da regnskabet viste et underskud på kr. 2.187 og budgettet for 2022 et underskud på kr. 3.095 hvilket ikke er holdbart i længden.

Fastsættelse af kontingent i henhold til § 9 Uændret

Indkomne forslag. Ingen

Valg af de i & 3 nævnte personer:

Formand.                Erik Nielsen.             Valgt

Kasserer.                 Bjørn Rasmussen      Ikke på valg

Best. A                   Steen Dickov.           Valgt

Best. b,                   Per Ingemarsson.     Ikke på valg

Best. c.                   Torben Kjøller.          Ikke på valg

Best, Sup.               Allan Johansen.        Valgt (in absentia)

Revisor.                  Per Ingemarsson.      Ikke på valg

Revisor sup.             Preben Thygesen      Mette Danielsen valgt!!

Eventuelt.               Emner der blev drøftet:

Fremtidig møde-form/frekvens?

                             Udstilling?

                             Udstillings gebyr / Dommere?

                             Kontingent?

Alle var enige om, at vi SKAL holde medlems møder evt. hjemme hos opdrætterne og af emner var der mange bl.a. Foder, Dyrlæge, sommertur m.m Flere meldte at de godt kunne huse os.

Erik takkede af og TAK til Steen Vindahl som en håndfast dirigent

STOR TAK til Mette som lagde hus og køkken til.

 


SK’s Generalforsamling 2021 Referat

Den 6. september 2021 kl. 19.00 på Pilegården.

Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. Lokale 7.

13 personer var fremmødt, klubben bød på kaffe & kage, samt ostemadder og lidt vådt til ganen.

 

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Jens M. Pedersen blev valgt og takkede for tilliden. Indkaldelsen var lovlig

Valg af referent.

               Steen D. Hansen

Valg af stemme udvalg.

               Preben Thygesen & Benny Fog

Beretning ved formanden.

Erik Nielsen beretning var meget begrænset grundet corona-situationen i 2020. Bestyrelsen havde kun holdt ét møde, men ingen medlemsmøder. Godkendt

Evt. protokol ved sekretæren.

               Godkendt

Regnskab – budget ved kasserer.

Per Ingemarsson (Revisor) fremlagde regnskab samt budget, grundet afbud fra Bjørn

Overskud på 1.671,25. Passiver i alt: 23.248,35

Godkendt

Fastsættelse af kontingent i henhold til § 9

               Uændret

Indkomne forslag.

               Ingen indkomne forslag

Valg af de i & 3 nævnte personer.

Formand.                Erik Nielsen.             Ikke på valg

Kasserer.                 Bjørn Rasmussen      På valg genvalgt

Næstformand,          Steen Dickov.           Ikke på valg

Best. b,                   Per Ingemarsson.     På valg genvalgt

Best. c.                   Torben Kjøller.          På valg genvalgt

Best, Sup.               Allan Johansen.        På valg genvalgt

Revisor.                  Per Ingemarsson.      På valg genvalgt

Revisor sup.             Preben Thygesen.     På valg genvalgt

Eventuelt.

Vi holdt ét minuts stilhed for Kirsten Thygesen som desværre døde i sidste uge, Ære være hendes minde.

Steen orienterede om diverse, bl.a. andet at vi fremover skulle betale for lokaleleje.

Villy Rasmussen & Steen Dickov er dommere på årets Udstilling i Helsingør

Jens Takkede for god ro og orden, og årets generalforsamling var slut.

 


SK Generalforsamling 2. marts 2020

13 beslutnings gyldige medlemmer var mødt op på Betaniahjemmet.

Formanden bød velkommen og vi gik straks i gang med generalforsamlingen.

Først skulle der findes en dirigent og hér blev jens Møller Pedersen valgt. Han takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og vi hermed var beslutnings dygtige.

Steen Dickov Hansen blev valgt som referent

Stemmeudvalg: Preben Thygesen og Benny Føhre

Herefter gik vi over til Erik’s beretning som SK Formand:

Erik gennemgik årets aktiviteter både på møderne men og på bestyrelsesmøderne, som der var afholdt 2 af.

Evt. protokol ved sekretæren, her var der kun kommentarer om der fandtes en protokol? Denne består af referater på hjemmesiden.

Regnskab – budget ved kasserer Bjørn Rasmussen: Regnskabet så flot ud med et lille underskud, som alle var enige om, er dette ok eftersom vi ikke har de store udgifter og klubbens midler skal gå til aktiviteter m.m. hvilket var tilfældet.

Fastsættelse af kontingent i henhold til §9, Uændret !

Indkomne forslag: Birger H. Olsen havde fremsendt 2 forslag:

 1. Stadepenge til vor udstilling i Helsingør bør fastsættes således, at der betales for de første 10 fugle, alt derover er gratis. Man kan jo sætte en pris på de første 10, som dækker de forventede udgifter. Begrundelse: Der vil komme flere udstillede fugle.

Forslaget blev vedtaget!

2. Præmieoverrækkelse i klubben på november mødet er fint, hyggeligt!, SDH´s præmier rosværdige og bør fortsættes. Men: På selve udstillingen er det lidt tamt, at vinderne ikke kaldes frem til håndklap + en medalje om halsen. Jeg véd godt, at jeg har været imod præmier (træplader), men enhver har lov til at skifte mening. Se f.eks. præmierne på vedhæftede foto. Begrundelse: det vil vække opmærksomhed omkring vores fugle i Helsingør! Det vil give opdrætteren en god mavefornemmelse, når hun/han kører hjem fra Helsingør!

Forslaget blev ændret til en henstilling til SK Bestyrelsen at overveje dette og selvfølgelig med en accept af vores Værter: Helsingør Fugleforening.

Valg af de i & 3 nævnte personer.

Formand         Erik Nielsen                                 Genvalgt

Kasserer           Bjørn Rasmussen                       Ikke på valg.

Næstformand Steen Dickov                               Genvalgt

Best. B               Per Ingemarsson                        Ikke på valg

Best. C               Torben Kjøller                              Ikke på valg

Best. Sup          Allan Johansen                            Genvalgt for 1 år

Revisor              Per Ingemarsson                        Genvalgt

Revisor sup      Preben Thygesen                       Genvalgt 1 år

Eventuelt: Preben Thygesen spurgte indtil Udstilling i Helsingør og om bestyrelsen havde drøftet et alternativ i Kbh. Dette var blevet diskuteret på Evalueringsmødet i efteråret og med løftet om en ny dommer for at skabe ny interesse, blev resultatet at Villy Rasmussen var valgt som dommer og SK dermed afholder udstillingen i 2020 sammen med Helsingør Fugleforening.

Benny Føhre spurgte ind til bladet og om dette ikke manglede som propaganda på udstillingerne? Heino Jørgensen, spurgte også ind til bladet, Steen Dickov svarede at dette ikke var et anliggende i SK, men i DKK regi og var blevet drøftet gennem flere år og besluttet sammen med JFKK at dette fremover udkom Digitalt, grundet for meget arbejde og en temmelig stor økonomisk post i DKK/JFKK regnskabet.

Formand Erik takkede af og præsenterede vores nye ’smørre-brøds-jomfru’ Mette Danielsen, som havde været behjælpelig med at smøre lækre madder. TAK Mette.

 

Medlemsmøde mandag den 8. april 2019

18 medlemmer var mødt frem, og aftenens emne var Lipokrom-Kanarier.

Mikael Eriksen, Holbæk lagde ud med en gennemgang af lipokromfarverne og de opnåelige point jævnfør den nye farvestandard.

Mikael havde lavet en PowerPoint præsentation, så vi alle kunne følge med i de forskellige farver, Rød, Gul & Hvid, samt disses varianter: Elfenben, Hvidvinge, Mosaik m.v.

Mikael parrer helst så intensive fugle som muligt med A/B fugle med mindst rim da det giver bedst resultat i hans opdræt.

Per Ingemarsson, fik taletid da vi kom til de røde Lipokromer, og samme hér var gældende: Intensive med A/B fugle er foretrukken parring. Men Per viste også fra en Tysk artikel skrevet af Norbert Scramm, Dresden at ét bestemt gen er med til at rød faktoren bliver ekstra kraftig of enzymet P450 er med til at fedtfarven bliver så fyldestgørende som muligt. Det er ikke tidligere kendt af netop dette er en væsentlig faktor når det kommer til opdræt af Lipokromer, og især de røde. Det var meget interessant at følge med i, og der var også en god dialog omkring emnet.

Køkkenet bød på Pandekager mned Flødeskum og syltetøj til kaffen, så der var ikke et øje (eller gane) tørt.

TAK for en god lærerig aften

 

Referat fra SK’s Generalforsamling

Mandag, den 4. marts 2019 kl. 19:00

På Betaniahjemmet, Kong Georgsvej 1- 3, 2000 Frederiksberg

Formanden bød velkommen til de 13 fremmødte og vi gik i gang med dagsordenen.

Dagsorden

Valg af referent: Steen Dickov Hansen

Valg af dirigent: Jens Møller Pedersen

Valg af stemmeudvalg: Preben Thygesen & Benny Fog

Beretning ved formanden: Vedtaget - Formanden gennemgik årets møde-emner og SK’s sommerture som henholdsvis var hos Ole Larsen, hvor meget få deltog, selvom solen skinnede fra en skyfri himmel. og igen et Besøg i Torben Kjøllers Kolonihave hvor der til gengæld var mødt 20 personer op til Grill og hygge.

Evt. protokol ved sekretæren: Ingen Protokol og møderef. Kan i øvrigt læses på hjemmesiden

Regnskab ved kasserer: Vedtaget med kommentar fra Birger H. Olsen at SK ikke skal ende som DKK og sidde inde med en formue. 

Fastsættelse af kontingent i henhold til §9: Uændret

Budget: Vedtaget

Indkomne forslag: Ingen

Valg af de i §3 nævnte personer:

Formand:                                                               Erik Nielsen

Kasserer:                                                                Bjørn Rasmussen/Genvalgt

Næstformand (A):                                                Steen Dickov Hansen

Bestyrelsesmedlem (B):                                      Per Ingemarsson/Genvalgt

Bestyrelsesmedlem (C):                                      Torben Kjøller/Genvalgt

Bestyrelsessuppleant:                                         Allan Johansen/Genvalgt

Revisor:                                                                  Per Ingemarsson/Genvalgt

Revisor suppleant:                                               Preben Thygesen/Genvalgt                 

Eventuelt: Birger og Preben argumenterede for at SK ikke skal holde Udstillingen i Helsingør, men i Hvidovre. Dette blev rigeligt kommenteret med mange som var for at man afholdt skuet dér. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Formanden takkede af og der blev der budt på kaffe, øl, vand, og højbelagte franskbrøds madder.

 

Medlemsmøde mandag den 4. februar 2019

18 medlemmer var fremmødt og på denne dag bød Allan Johansen på Othello lagkage og kaffe til alle da han havde fødselsdag og syntes det kunne være hyggeligt at fejre ham. Herefetr undlod Steen Dickov Hansen heller ikke at give en 'omgang' til alle da det var blevet til GULD på verdensudstillingen med Yorkshire stamme.

Vi gennemgik WM i Zwolle og fremviste billeder af de danske vindere som ivrigt blev kommenteret, Per Ingemarsson gennemgik minutiøst udfaldet af hans røde fugle og hvordan de havde klaret sig mod Verdensmestrene fran Portugal, Holland & Frankrig. Pers fugle lå lige i hælene så mon ikke næste gan, De får en præmie med hjem.

Herefter fortalte Steen & Jørn om PERLE MOBIDE, som er det nye vidunderfoder fra Italien, som kan bruges som erstatning for spiret frø, så man undgik at få syge fugle grundet skimmelsvamp i frøet!

PERLE MOBIDE kan fåes i Hvid, grøn/gul og rød og har vundet indpas i mange fuglestuer verden over. 1 gange PERLE MOBIDE tilsættes 2 dele vand og trækker nogle minutter, hvorefetr det kan give stil fuglene som det er, eller blandes i æggefoderet som de fleste gør!.

Dette var enden på en kold vinterdag på Betaniahjemmet.

 

MEDLEMSMØDE mandag den 7. maj 2018

Aftenens tema var medlemmernes opdræt på godt og ondt, og det er jo altid interessant at høre hvordan det er gået med andres fugle/opdræt.

SK Formand Erik Nielsen bød velkommen og startede med at fortælle om sit eget opdræt som ikke var gået så godt indtil videre! Han havde nemlig fået rotter både ude og inde. Kommunen var tilkaldt og der var sat fælder op så Erik mente at der efterhånden var styr på det. Det var ikke blevet til så mange unger p.t. men der var da både Lizard, Røde, Gule, Fife & Satinet… så mon ikke vi ser et par gode fugle til efteråret.

Torben Kjøller var kommet godt tilbage efter en periode hvor han byggede om og ikke havde koncentreret sig så meget om fuglene. Han havde en del Gloster unger, og både Norwich og Yorkshire som lå på rede.

Steen D. Hansen havde i år ’mange’ unger af både Norwich, Fife og Yorkshire og af en meget god kvalitet!

Birger Olsen talte om at han aldrig havde oplevet ’sort plet’?

Allan Johansen var plaget af mider

Jørgen Thestrup havde mange ubefrugtede æg i år!

Jens Møller Pedersen, havde en god sæson med mange Border-unger

Heino havde grundet sygdom afhændet næsten alle fugle, men havde startet op igen med 6 par til avl.

Preben Thygesen havde som vanligt en god sæson med Glosterne.

Jørn havde fået 60 unger som var hans 2018 mål!

Per Ingemarsson havde p.t. 30 unger hvilket han synes var i underkanten af hvad han havde forventet.

Vi talte bl.a. om Perlemobide som de fleste efterhånden anvender og vi blev enige om, at det er et fantastisk tilskuds-foder, fuglene elsker det og det er fyldt med gode sager og vitaminer. Vi havde også et par gange diskuteret bordet rundt hvorvidt æggefoder skal fryses eller ej! Det er let at lave en stor portion og fryse ned i mindre portioner, hvorved fuglene altid fik ’friskt’ foder, Jens M. havde undersøgt sagen og kunne bekræfte at foderet IKKE mister nogen værdi ved nedfrysning.

Ref.: Steen

 

Referat fra SK’s Generalforsamling

Mandag, den 5. marts 2018 kl. 19:00

På Betaniahjemmet, Kong Georgsvej 1- 3, 2000 Frederiksberg

Formanden bød velkommen til de 15 fremmødte vi gik i gang med dagsordenen.

Dagsorden

Valg af referent: Steen Dickov Hansen

Valg af dirigent: Jens Møller Pedersen

Valg af stemmeudvalg: Preben Thygesen & Benny Fog

Beretning ved formanden: Vedtaget – Formanden gennemgik årets møde-emner og SK’s sommerture som henholdsvis var i Nordsjællands Fuglepark hvor deltagelsen desværre var nede på 9 personer, og Besøg i Torben Kjøllers Kolonihave hvor der til gengæld var mødt 22 personer op.

Evt. protokol ved sekretæren: Ingen

Regnskab ved kasserer: Vedtaget med kommentar fra Birger H. Olsen at SK ikke skal ende som DKK og sidde inde med en formue. Det flotte resultat: overskud på: kr. 3.260,- skyldes at Folmer Bang har doneret sine fugle og indtægt fra disse til SK. Der ud over gav SK’s Julebanko et lille overskud mod tidligere år, hvor det blev underskud – dog var præmierne også herefter !!

Fastsættelse af kontingent i henhold til §9: Uændret

Budget: Vedtaget

Indkomne forslag: Ingen

Valg af de i §3 nævnte personer:

Formand:                                         Erik Nielsen                          Genvalgt

Kasserer:                                         Bjørn Rasmussen

Næstformand (A):                             Steen Dickov Hansen            Genvalgt

Bestyrelsesmedlem (B):                    Per Ingemarsson

Bestyrelsesmedlem (C):                    Torben Kjøller

Bestyrelsessuppleant:                       Allan Johansen                     Genvalgt

Revisor:                                           Per Ingemarsson

Revisor suppleant:                            Preben Thygesen                 

Eventuelt: Per Ingemarsson blev valgt som repræsentant til DKK’s bestyrelse, Steen Dickov Hansen trækker sig.

 

SK's Bestyrelse vil gerne takke Steen Vindahl for det årelange arbejde han frivilligt har lagt i foreningen som kasserer! TAK STEEN

Efter Generalforsamlingen blev der budt på kaffe, øl, vand, og madder med pålæg.

Tak For iaften


 

 

Medlemsmøde 3. april 2017

66% af SK's venner var mødt op denne skønne forårsaften for at høre Kasper fortælle om sin forretning: RUDLOFF FODER som sælger alt det, vi opdrættere ønsker.

Kasper startede som 13 årig med Duer og er stadig meget aktiv indenfor denne sport. Kasper viste os en præsentation hvor han gennemgik sin avl, årsrytme, fodring, træning, og meget mere, jo Kap-Duer er en videnskab for ikke-kendere.

Vi så på RUDLOFF's varer og der blev købt ivrigt ind af Mitex mod mider, Avidress+ som syrner drikkevandet og blødgør dette så bakterier har svært ved at overleve, C15 foderpiller, ny type opmadningsfoder og meget meget mere.

TAK til KASPER  www.rudloff.dk

Erik fortalte at Folmer Bang var indlagt og ville afhænde alle sine kanarier, så hvis nogen er interesseret, kan de kontakte formand Erik Nielsen

hilsen Steen Dickov Hansen


 

Medlemsmøde 6. marts 2017

GENERALFORSAMLING

18 medlemmer var mødt.

Erik Nielsen bød Velkommen og foreslog Hr. Birger H. Olsen som Dirigent. Birger takker og orienterede om, at Generalforsamlingen var lovligt indkladt, MEN regnskabet skulle, efter SK's Love have været distribueret 14 dage før, hvilket ikke var sket grundet misforståelser, hvorfor regnskabet først var ude ca. 5 dage forinden denne samling.

Ingen medlemmer protesterede så vi gik over til stemmeudvalget, og hér blev, for hvilken gang, Preben og Benny valgt.

Formandens beretning blev lidt rodet da Erik's papirer havde forbyttet sig men han kom igennem og denne blev godtaget.

Protokollen blev ikke fundet nødvendig at læse op.

Regnskabet viste et underskud på lige godt 3.300 kr. hvilket primært skyldes at SK selv har betalt dommere i 2016 hvor vi andre år har 'fået' disse betalt af Helsingør Fugleforening. Bankospillet i december gav også et underskud, og bestyrelsen fik en påtale og lovede at tage dette til efterretning, så vi fremover ikke får underskud på denne konto.

Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse på kr. 50 - så kontingent for 2018 bliver kr. 150,-

Der var ingen indkomne forslag.

PÅ valg var Bjørn Rasmussen, Per Ingemarsson blev valgt istedet.

Revisor Folmer Bang stillede ikke op til genvalg, så Bjørn Rasmussen tog denne plads.

Allan & Torben, samt Steen Vindahl blev genvalgt, sidstnævnte dog med forbehold for kun én periode.

Under eventuelt diskuterede vi SK's Udstilling i 2017, og umiddelbart foreslår bestyrelsen at vi holder det sammen med Helsingør Fugleforening i uge 42.

Torben orienterede om, at nu da han er en del af ledergruppen på Betaniahjemmet, fortsætter vores mulighed for at holde vores møder dér.

ref.: Steen Dickov Hansen

 

 


 

Medlemsmøde 6. februar 2017

 

SÅ var vi på banen igen, en del medlemmer mødte op selvom DMI lovede hård sibirisk kulde!!

Programmet var blevet ændret til at PER INGEMARSSON underholdt os med hans fugle-hold- og rejser.

Per har røde fugle og arbejder ihærdigt for at få størrelse og strammere fjerdragt på sine fugle! bl.a. prøver han at krydse Norwich ind på enkelte fugle for så at arbejde sig frem til brede hoveder. Dette tager nok mange år, men det da godt at nogle prøver!!

Betaniahjemmet serverede æbleskiver og kaffe og vi havde en dejlig og lærerig aften

Vi diskuterede også forholdet mellem Landsdelene og bl.a hvor vi skal holde efterårets udstillinger! Mere om det after fællesmøde med DKK den 20. februar

 


 

Medlemsmøde 9. januar 2017

 

Aflyst!

Lokale og flere bestyrelsesmedlemmer, herunder værten Torben Kjøller var forhindret i at møde.

 


 

Medlemsmøde 5. december 2016

 

ikke mange medlemmer havde fundet vej den kolde vinteraften, men sædvanen tro blev der holdt bankospil så det var en fryd. STore flotte præmier, samt Gløgg & æbleskiver til alle.

GOD JUL

 


 

Medlemsmøde 3. oktober 2016

11 medlemmer var mødt op denne første efterårs-mandag! Formanden mente at det var fordi der var risiko for at få tildelt arbejde i forbindelse med udstillingen at medlemmerne blev hjemme i havestuerne :o)

Formanden orienterede om den kommende udstilling i SKOVLUNDE KULTURHUS som Birger havde været så venlig at organisere.

Al info kan ses her i menuerne inklusive Tilmelding. Det vil være rart hvis så mange som muligt vil benytte on-line tilmeldingen, så er det nemmere for Steen Dickov at bearbejde.

Vi er 'nok' arbejdere (stewards) på selve udstillingen, så det skal nok blive hyggeligt.

 

Birger Olsen har for dem, som ikke kan indlevere fugle fredag den 4.nov om morgenen tilbudt at tage i mod fugle torsdag aften ! TAK til Birger.

 

Vi så videoer på Youtube, hvor David Rand, som er en kendt Glosteropdrætter fra Yorkshire, har oprettet. Hér så vi hvordan man kan 'se' forskel på hanner og hunner på Melanin-kanarier, nemlig at melanin-striberne på hunnernes hoveder går næsten helt ned til næbbet, hvor det slutter højere oppe på hannerne. På Coronaerne (Toppede) er farven på brystet en måde David mener han kan se forskel på kønnene på, nemlig at farven er mere intensiv på hanner, og ligeledes at bugen er forskellig på hanner og hunner !

Check selv: https://www.youtube.com/channel/UCCOZVVfg-m0yxqJ7DP25jyg

 

Sammenlægningen blev diskuteret og allerede på nværende tidspunkt er der mange holdninger og meninger om denne. Bestyrelserne kan KUN opfordre medlemmerne til at møde op til den Stiftende Genralforsamling i odense i forb. med Udstillingen af DM søndag den 20. november og gøre sin stemme gældende !!

 


 

Medlemsmøde 5. september 2016

14 medlemmer havde fundet vej til Betaniahjemmet denne skønne sensommeraften

Temaet var bordet rundt, og hvordan vores opdræt-sæson var gået.

 

Men først måtte formand Erik Nielsen meddele os at vores ærede medlem Erik Bruhn Svendsen var afgået ved døden efter kort tids kræft-sygdom Alle var meget berørte, og vi holdt et minuts stilhed stående og mindedes vores gode fugleven Erik, samt sendte ham og familien vores tanker.

 

Bordet rundt gik ok med mange gode historier og anekdoter. Én havde fået mange unger, mens andre havde fået få! - Nogle havde haft besøg af mider og andre af sygdom.

Heino fra Ishøj havde haft besøg af Spurvehøgen og mistede 2 fugle af samme grund, vi huskede på Frede Tønnesens gode råd om at sætte et gammelt Lastbil spejl op, således at høgen opfanger sit eget spejlbillede og bliver skræmt heraf.

 

Katte blev også diskuteret og nogle ville skyde dem alle og andre synes de er søde kæledyr. Det er underfundigt med de mange meninger og dette er netop hvad vores hobby handler om, og ligeledes bringer os sammen i fællesskabet.

 


 

Hjemmebesøg / Sommertur 13. august 2016

Meterologerne er totalt uberegnelige i denne sommer, men alligevel mødte ca. 15 medlemmer op hos Allan Johansen denne lørdag kl. 13,00 hvor der var indbudt til 'Åbent Hus'.

Allan bør i Solrød sammen med sin kone og har indrettet et dejligt lyst fuglerum mellem garage og hus, med udvendige volierer.

Allan opdrætter Glostere, Border- & Fife Fancy og dette år havde han opdrættet 32 unger. Det er ikke mange, men mon ikke der skulle være én vinder iblandt? Der sad ihvert fald nogle gode små glostere og én fife sprang i øjnene !!!

Vi havde medbragt mad og Allan havde tændt grillen, som vi flittigt benyttede medens himlen åbnede sig og sendte kaskader af vand ned på vores grill.. pølser- & bøffer.

kl. 15,00 takkede vi af og kørte til Ishøj hvor Jens Møller Pedersen bor. Jens har et smalt men meget funktionelt fuglehus i forhaven, som Allan Johansen iøvrigt har hjulpet med at bygge. Jens avler Border- & Fife Fancy med hovedvægt på Borderne. Jens & Allan må have afstemt forventningerne for Jens havde, ligesom Allan opdrættet 32 unger.

Jens' kone Rosa, havde bagt boller og lavet æblekage, så da vi havde beset 'staldene' fyldte vi atter vores maver med det gode fra Rosa's hånd. Solen brød igennem og vi kunne alligevel godt kalde dagen for en 'Sommertur'. TAK til Allan & Jens.

 


 

Medlemsmøde mandag den 2. maj 2016

Erik bød velkommen og orienterede om at vi i år holder et et-dages udstilling i Skovlunde. 

"Som I vil huske, gav vi for en måned siden Birger et mandat til at finde et udstillings-lokale på Skovlunde Medborgerhus. Det er med glæde, jeg kan meddele, at det er lykkedes Birger at få et velegnet lokale i uge 44, fredag den 4. nov. Kl. 09,30-18,00 og lørdag den 5. november kl. 07,00-16,00.

 

Vi har beset lokalet, og det er meget velegnet til formålet.

MERE INFO HEROM SENERE...

Erik orienterede om at sommerturen var i 'fare' da de medlemmer vi havde allieret os med, desværre var forhindret på de planlagte datoer. SK Bestyrelse finder en ny dato/sted, som så vil blive oplysrt via email til alle medlemmerne.

Vi tog 'bordet-rundt' og hørte om alle de glæder og skærmydsler opdrætterne havde på nuværende tidspunkt i opdrættet.

Slutteligt viste Steen at på vores hjemmeside: www.kanarie.dk eller www.jfkk.dkk skal medlemmerne blot klikke på 'SIDSTE NYT' - så får man alle de seneste artikler og nyheder fra foreningerne.

Erik takkede af og ønskede ALLE en rigtig god sommer

 

 


 

 

Medlemsmøde mandag den 4. april 2016

 

Erik bød velkommen og orienterede om at fælles klub-lokale samt 1-dags udstilling med Undulat folket kreds 1 - var udsat gr. flere omstændigheder

 

Forsamlingen blev hørt og der var enighed om, at forsøge at finde et alternativ til Helsingør, da denne udstilling er på 5 dage, og ingen fra SK er villige til at hjælpe ud over den sædvanlige flok. Alle er enige om, at Helsingør er et dejligt sted og der er god stemning, men det er meget besværligt for flere af medlemmerne.

 

 Vi har derimod fået lokaler i Skovlunde (mere herom senere) hvor vi sigter mos at afholde et 1-dages skue.

 

Derefter holdt Bjørn Rasmussen et fremragende foredrag om arvelighed, understøttet af en Power Point Præsentation med grafik, billeder og tydelige forklaringer! Der var nogle medlemmer der blev hægtet af, men generelt var det en rigtig god gennemgang og selv garvede kanarie-folk med stor viden om genetik, fik én på opleveren. TAK Bjørn

 

SDH

 

 


 

Referat af Generalforsamling mandag den 7. marts 2016 på Betaniahjemmet.

Formanden Erik Nielsen bød velkommen og vi gik straks igang med Generalforsamlingen.

Som dirigent blev Jens Møller Pedersen valgt, han takkede og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Stemmeudvalg blev fundet ved Lone Christiansen & Ellen Andreasen

Beretning ved Formanden, Erik gennemgik året og dets møder, udstillinger og øvrige aktiviteter, bl.a. måtte vi aflyse et medlemsmøde grundet andet arrangement på Betaniahjemmet som vi iøvrigt 'låner' uden omkostninger men med den ene klausul at Torben Kjøller altid er tilstede.

Protokol ved sekretæren: Som sædvanligt ville ingen gennemlæse protokollen

Regnskabet blev fremlagt ved Steen Vindahl og der var ikke mange kommentarer da det netop løber rundt og giver et beskedent afkast. DOG blev ét punkt diskuteret, nemlig at nogle medlemmer glemmer at betale for kaffe og øl/vand hvorfor punktet: Møder gav underskud.

Til budgettet blev kommenteret at der kunne komme udgifter til dommere på op til 4.000 kr hvis vi vælger at holde udstilling andetsteds end Helsingør

Der var ingen Indkonme forslag!

Under Valg, blev formand Erik Nielsen genvalgt og samme gjaldt for Steen Dickov Hansen

Under Eventuelt, gennemgik Steen Dickov punkter der skal diskuteres på fællesmødet søndag mellem DKK & JFKK - mest til debat, men der var også nogle skarpe kritikpunkter. bl.a. at 2016 ringene var små i sammenligning med tidligere år, og point systemet på DM var bestemt ikke populært!.

Birger H. Olsen fremkom med det synspunkt, at der SKULLE være evalueringsmøder efter en udstilling!

Der blev berettet om at SK's bestyrelsen næste uge skal have første møde med Undulatklubben Kreds1 i Ishøj. Vi skal bl.a. diskutere nye mødelokaler, Udstilling m.m. mere herom senere...

Steen D. Hansen

 

 


 

SK’s Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Mandag, den 7. marts 2016 kl. 19:00

På Betaniahjemmet, Kong Georgsvej 1-3, 2000 Frederiksberg

 

Dagsorden

  Valg af dirigent

  Valg af stemmeudvalg

  Beretning ved formanden

  Evt. protokol ved sekretæren

  Regnskab ved kasserer

  Fastsættelse af kontingent i henhold til §9

  Budget

  Indkomne forslag

  Valg af de i §3 nævnte personer

  Eventuelt

 

Vedrørende valg:

Formand:                          Erik Nielsen                      på valg

Kasserer:                          Steen Vindahl                   ikke på valg

Næstformand (A):             Steen Dickov                    på valg

Bestyrelsesmedlem (B):   Bjørn Rasmussen             ikke på valg

Bestyrelsesmedlem (C):   Torben Kjøller                   ikke på valg

Bestyrelsessuppleant:      Allan Johansen                  på valg for 1 år

Revisor:                            Folmer Bang                      på valg for 1 år

Revisor suppleant:            Preben Thygesen             på valg for 1 år

 

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden i hænde:

Senest 14 dage før Generalforsamlingen – SKAL VÆRE SKRIFTLIGT

 

Med venlig hilsen

Erik Nielsen

Jørlunde Overdrev 5, 3550 Slangerup

Tlf. 47335422 / 25375022   email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.