Generalforsamling i Region Fyn/Syd den 24. juni 2021

Generalforsamling Region Fyn/Syd

Dato: 24 Juni 2021

 

Deltagere: 11

   

1) Valg af dirigent

Kaj Viby

 

2) Formandens beretning

Vedlægges

 Godkendt

 

3) Regnskabet ved kasserer Karl Aage

Godkendt..  Overskud kr. 1658,35

 

4)Fastsættelse af kontingent

Familie 150 kr. enkelt medlem 100 kr.

 

5) Indkomne forslag

Ingen

 

6) Valg af formand  ( Henrik er på valg)

Henrik valgt

 

7) Valg af bestyrelsesmedlem 2 år

Tage Schmidt valgt

 

8) Valg af suppleant til bestyrelsen 2 år Knud er på valg

Knud valgt

 

9) Valg af repræsentant til Jfkk på valg Kaj

Kaj Valgt

 

10) Valg af repræsentantsuppleant til JFKK på valg Henrik

Henrik valgt

11) Regionsudstilling 2021 ( evt. sammen med Nyborg fugleforening )

 

Udstillingen afholdes Lørdag den 27 November. I Bellinge Idrætscenter Sædekildevej 4 Odense.

Nyborg fugleforening afholder ingen udstilling

Henrik sørger for dommere fra Sjælland.

Fredag den 26 November vil der blive afholdt julekomsammen

Evt.

Henrik udtrykte stor tilfredshed med den måde regionens hjemmeside blev opdateret ( Jytte )

Lidt statistik: 6 regionsopdrættere havde tilsammen 114 ynglepar som i alt havde givet  2.7 unger pr. par

Referent Kaj Viby

 


Klik her for Formandens beretning 

Lidt billeder fra generalforsamlingen.

IMG 1335s IMG 1336s
IMG 1337s IMG 1338s
IMG 1340s IMG 1342s


billeder fra årets høst i fuglestuen

karl aageS TageS
Fra Karl Aages fuglestue Fra Tages fuglestue

LarsS
Fra Lars´s fuglevoliere


tekst: Kaj
Billeder: Jytte