• Generalforsamling i Region Fyn&Syd 27. februar 2020.

  Vi startede kl. 19.00 med mad, som Kaj Viby stod for 
  Wienersnitzler med brasede kartofter, ærter og perleløg samt beanaisesovs.  Dagsorden:
     1. Valg af dirigent
         Poul Erik Pedersen blev valgt

    2. Formandens beretning (Henrik)
         Henrik fortalte om årets arrangementer.

    3. Regnskabet (Karl Aage)
         Karl Aage gennemgik regnskabet for året og for udstillingen. Overskuddet for året blev 1229,17 kr.

    4. Fastsættelse af kontingent 2021
         Ingen ændring

     5. Indkomne forslag
         Ingen

    6. Valg af kasserer for 2 år, på valg Karl Aage
          Karl Aage blev genvalgt

     7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Kaj og Jytte på valg)
        Kaj og Jytte blev genvalgt

   8. Valg af bilagskonsulent for 2 år, på valg Poul Erik Pedersen
       Poul Erik Pedersen blev genvalgt

   9. Valg af bilagskonsulentsuppleant for 2 år, på valg Ole
   
     Ole blev genvalgt

  10. Valg af repræsentant til JFKK for 1 år, på valg Kaj
          Kaj blev genvalgt

  11.  Valg af repræsentantsuppleant til JFKK, på valg Henrik
           Henrik blev genvalgt

  12. Regionsudstilling 2020
          dommer Peer Nielsen

  13.  Eventuelt 

            Årets regionsudstilling vil blive afhold på BMS i Kolding. Henrik tager kontakt til udstillingens dommer (Peer fra Region Nord) og Villy for at få fastlagt en dato.  Et ideoplæg fra bestyrelsen om at koble "dommer for en dag" ind i udstillingen gav anledning til debat - både for og imod.           
            Desuden var Derby pokalerne op til debat, men da kun var 2 tilmeldt, fik medlemmerne en uges frist til at tilmelde sig Derby.                

  henrik
       
     Henrik meddelte, at han på næste generalforsamling, hvor han er på valg, ville trække sig som formand. Videre frem ville Henrik på alle måder være hjæpsom.


  IMG 1083r IMG 1084r
  IMG 1085r IMG 1087r
  IMG 1088r IMG 1091r
  IMG 1092r  IMG 1090r


  tekst: Jytte
  Billeder: Jytte