Generalforsamling i Region Fyn & Syd torsdag den 28. februar 2019.

HenrikA

Henrik startede med at byde velkommen til generalforsamlingen.

Hvorefter vi gik over til at spise den varme ret, som Kaj Viby havde lavet, inden generalforsamlingen.

IMG 0618 
Hvid Lobe Coves med rødbeder og rugbrød.

Generalforsamling Region Fyn/Syd Dato: 28. Februar 2019
Deltagere: 18  
 1) Valg af dirigent  Poul Erik Pedersen
 2) Formandens beretning  Vedlægges Klik her
 3) Regnskabet ved kasser Karl Aage  Godkendt..  Overskud kr. 597,50
 4) Fastsættelse af kontingent  Familie 150 kr. enkelt medlem 100 kr.
 5) Indkomne forslag  Ingen
 6) Valg af formand (Henrik er på valg)  Henrik genvalgt
 7) Valg af bestyrelsesmedlem (Knud er på valg)
Da Tage var suppleant
 Tage Schmidt valgt 2 år

blev Knud valgt som suppleant for 1 år
 8) Valg af repræsentant til JFKK for 1 år (Henrik er på valg)  Kaj valgt
 9) Valg af repræsentantsuppleant til JFKK (På valg Knud)  Henrik valgt
 10) Regionsudstillingen 2019  Ullerslev hallen 5./6. oktober sammen med   Nyborg fugleforening
 Henrik vil sørge for dommere fra Sjælland
 11) Evt.  Hver region skal til den kommende temadag   i  JFKK komme med et emne til foredrag. Fra   region Fyn/ Syd kommer Lars Andersen og   fortæller om sit opdræt af Border Fancy.

 Sommerudflugt: Henrik inviterer hele   regionen.

 Ca. maj: Foredrag med Frank Darling

 Årskalender vil snarest muligt blive   publiceret på hjemmesiden.

 Juleafslutning: Fredag den 29. November i   Middelfart.

 Kaj læste mail op fra formanden fra DKK   Steen Dickov som er blevet sendt til   formanden for JFKK Per Pedersen.

 Vedr. forslag om et fælles DM afholdt af   COM-DANMARK.

 Fra region Syd / Fyn var der stor enighed i at   det kunne sagtens lade sig gøre, og alle   fremmødte var enige om, at yde en indsats   såfremt det skulle afholdes i vores region.   Det kunne være på BMS i Kolding eller Odense eller Middelfart/Bellinge.

 Vores region kan sandsynligvis stille reoler   nok til rådighed

 Bred enighed om at vi skal gøre noget for   vores sport for at tiltrække nye/unge   medlemmer  

 Afholdelse af et evt. DM må bare ikke  være den 7. december:

 Avls status: Alle (næsten) havde æg eller   unger, ser ganske fornuftigt ud!
   Referent Kaj Viby

IMG 0609 IMG 0610
IMG 0611 IMG 0612
IMG 0614 IMG 0615
IMG 0616 IMG 0608

billeder: Jytte