xxxxx

Generalforsamling i Region Fyn 2018.

Generalforsamlingen var den første i det nye meget tætte samarbejde mellem Region Fyn og Syd. Samarbejdet bliver så tæt, at den gamle Region Syd lægges til hvile indtil interessen for kanariesporten forhåbentlig igen får et løft.

Indtil da vil Fyn og Syd arbejde sammen som en region med et nyt bomærke og en fælles bestyrelse.

22 personer havde tilmeldt sig generalforsamlingen, men influenza og melding om dårligt vejr var årsagen til at kun 18 mødte.

Som noget helt nyt for os fynboer startede mødet med fællesspisning. Kaj Viby er en erfaren herre på madområdet, så flæskestegen og kartoffelsalaten var helt i top.DAGSORDEN:
ole2017

1. Valg af dirigent: Ole blev valgt.
024rhenrik

2.Formandens beretning: Henrik fortalte om året arrangementer, som også er på hjemmesiden.karlaageandersen

3. Regnskab: Karl Aage fremlagde årsregnskab og udstillingsregnskab overskuddet var 1458,28.4. Fastsættelse af kontingent: Uændret 

ChristofferJaeger
5. Indkomne forslag: På grund af en sammenlægning af Region Fyn og Region Syd var der et forslag til nyt logo, som Christoffer Jæger så flot havde fremstillet. 


logo region Fyn Syd


KajViby
Kaj Viby talte om Europaudstillingen i Herning. Prisen for deltagelse er høj, men muligvis vil JFKK give et tilskud.


jytte2010r
KajViby
6. Valg af bestyrelse for 2 år, på valg er Jytte og Erling : Jytte blev genvalgt og Kaj Viby kom ind i stedet for Erling Holm.karlaageandersen

7. Valg af kasserer for 2 år, på valg er Karl Aage: Karl Aage blev genvalgt.taageschmidt 2
8. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år, på valg er Poul Erik P.: Tage Schmidt blev valgt.PoulErikP 1

9. Valg af Bilagskonsulent for 2 år, på valg er Henning : Poul Erik Pedersen blev valgt.ole2017

10. Valg af bilagskonsulentsuppleant for 2 år, på valg er Poul Erik J.: Ole blev valgt. KajViby024rhenrik

11. Valg af repræsentant til JFKK for 1 år, på valg Henrik: Kaj Viby og Henrik blev valgt


KnudHansen 1

12. Valg af repræsentant suppleant til JFKK for 1 år, på valg Knud: Knud blev valgt.13. Regionsudstilling 2018 sammen med Region Syd: 1 dags udstilling på BMS i Kolding. 

14. Eventuelt

foto arne2017
Arne Petersen fortalte, at man i Haderslev Kommune måske beslutter nogle restriktioner mod fugle- og fjerkræhold. ”Frit Fjerkræ” har gennemgået det materiale, som Haderslev Kommune har udarbejdet. Af frygt for at andre kommuner beslutter lign. restriktioner, besluttede man, at Arne skulle orientere JFKK`s formand.

Klik her for at se skrivelsen fra Haderslev, restriktioner mod fugle- og fjerkræhold.

En rigtig hyggelig aften var nu slut.

billeder: Jytte