Referat fra generalforsamlingen i Region Syd 2017

Dagsorden:

      1) Spisning

2) Valg af dirigent: Da der kun var mødt 8 personer blev man enige om ikke at vælge nogen dirigent

3) Beretning: Kaj aflagde redegørelse for året,derer gået. Regionen havde været på besøg hos papegøje opdrætter Kaj Herse. Hvilket havde været en stor oplevelse.

Regionen havde i samarbejde med Region Fyn afholdt udstilling hos B.M.S Kolding med 210 tilmeldte fugle, af meget høj kvalitet.

Den 30 November var der juleafslutning  med 19 deltagere.

4) Kasserens fremlæggelse af regnskab: Tage fremlagde regnskabet som fremviste en kassebeholdning på kr. 11.591,00

5) Sammenlægning af region Syd med region Fyn: B.la grundet den tilbagegang  der er i regionens medlems antal, og med ideen om at jo flere vi er, vil dette styrke foreningsarbejdet. Derfor har bestyrelsen foreslået, at vi lægges sammen med region Fyn. Efter positive samtaler med region Fyn, mener vi, at tiden er til en sammenlægning. Den endelige beslutning kan først tages, efter at JFKK på en generalforsamling i 2018 har sagt god for at nedlægge en region. De tilstedevæ-rende bakkede fuldt og helt op om beslutningen.      Set i lyset af ovenstående fortsætter bestyrelsen indtil en afklaring har fundet sted

6) Indkomne forslag: Ingen

7) EVT. Livlig debat om B.la den aflyste sammenlægning af JFKK og DKK.    Og ideen med ”kun” at lave medlemsbladet på nettet.

Kommende arrangementer i Region Syd:  Lørdag den 26 August sommermøde hos Kaj Viby

Region Fyn / Syd udstilling i samarbejde med Nyborg Fulgleforening: Den 30Sept./ 1 Okt. Ullerslev Kultur hus.

Juleafslutning B.M.S Kolding Onsdag den 29 November

Nærmere om de kommende arrangementer vil blive tilsendt

N:B Esbjerg fugleforening afholder udstilling 6-7-8 Oktober hvor regionerne er meget velkommen…….  Referent Kaj Viby