Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Referat fra generalforsamlingen den 12 – 3 -14 i Region Syd Tilstede: 10 deltagere

Dagsorden

12-3- 2014

1 Spisning

Mødet startede med spisning

2 Valg af dirigent

Valgt blev Willy

3. Formandens beretning

Ib udtrykte glæde for at vi stadig har mulighed for at kunne afholde diverse møder på BMS.

Turen med region Fyn som region Syd havde planlagt i 2013 gik til den geografiske have i Kolding og derefter til Frank Darling. En på alle måder vellykket dag, med mange deltagere både fra Jylland og Fyn. Det var tage som var tovholder på turen – tak til Tage l

Grill aften var også et særdeles vellykket arrangement, som blev afholdt hos Hans med særdeles dejligt mad og hjemmebag.

På region Fyns udstilling var der 7 deltager fra region syd.

Ligeledes var der flere deltager fra region syd som deltog i DM i Silkeborg og klarede sig rigtig flot.

Juleafslutningen blev afholdt på BMS og var også som sædvanligt godt besøgt og med 19 deltagere. 

Formandens beretning godkendt

4. Kassererens  fremlæggelse af regnskab

Regnskabet fremlagt af kasser Tage

Regnskabet viser en balance på kr. 13.460,68 kr.

Enighed om at det var et flot regnskab -godkent 

5.Valg af regionsledelse

Tommy har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Bestyrelsen som vi fremover kalder en forretningsbestyrelse vil blive varetaget af Ib - Tage – Hans – Willy og Kaj

Enighed om at vi tager opgaverne som de kommer og fordeler dem blandt os.  Ib være tovholder i samarbedet med afholdelse af regionens udstilling i Bramminge.

Peter vil forsat være vores IT ansvarlige

6.Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

7. Eventuelt

Livlig debat om stort og småt.

Enighed om at vi ikke  ønsker pokaler som præmie men fortsat rosetter.

Willy gav klar udtryk for sin holdning til ikke at udstille fugle hvor han var dommer.

Willy vil undersøge mulighederne for nr. to dommer til udstillingen i Bramminge. Peter vil deltage med det praktiske i forbindelse med udstillingen.

Det blev diskuteret for og imod sand i udstillingsburerne.

Næste møde er hos Kaj den 7 Maj kl. 19.00 

 
       

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk