Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Dato:

18-9-2013

Deltagere

Ib B. Hansen – Hans Nielsen – Willy Rasmussen – Tage - Kaj Viby

Tommy

Dagsorden

 

1. Siden sidst

Grill arrangementet hos Hans var på alle måder en succes bortset fra, at der manglede nogle flere deltagere.

Mødet den 15 sept. Arrangeret af JFKK på B.M.S aflyst p.g.a af manglende tilslutning.

Mødet på Fyn hvor man kan få bedømt sine fugle, ser også ud til at blive aflyst p.g.a manglende tilslutning

2. Nyt fra JFKK

 Kaj havde ikke noget nyt, da han først skal til møde den 27 September.

Skal på dette møde fremkomme med ønsket om en bedre og mere synlig reklame for f.eks det netop aflyste arrangement på B.M.S

3 Deltagere fra region syd deltager som hjælpere på udstillingen i Silkeborg den 10 November  

3. Udstillingen i Vindinge ( Nyborg ) 20 Oktober

Håber at rigtig mage fra region syd deltager

  

4. JFKK ( DM) i

Silkeborg

Se punkt 2

5. Udstillingsudvalg i Region Syd

Punktet udeblev

6. Region syd fremover

En lang og positiv diskussion om regionens fremtid. Ib stopper definitivt ved næste valg ligeledes stopper Tommy

Uanset hvordan valget falder ud, er der enighed om at fortsætte regionens arbejde.

7 EVT.

Alm hygge og fuglesnak

Referent Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk