Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Dato:

22-5-2013

Deltagere

Ib B. Hansen – Hans Nielsen – Willy Rasmussen – Tage - Kaj Viby

Tommy havde meldt afbud

 

Dagsorden

 

1. Generalforsamling

Reg. Syd

Referat fra generalforsamlingen ingen kommentarer

 

2. Bestyrelsens sammensætning

 Ib fortsætter som formand. Kaj fortsætter med at deltage i bestyrelses-møderne i JFKK.

Kaj vil kunne tage sig af administrative opgaver.

Peter fortsætter som Web- master

Alle arrangementer for resten af året er på plads

 

3. Generalforsamlingen i JFKK

 

Willy og Kaj deltog . Gav en kort gennemgang af mødet

Kaj orienterede om mødet som havde fundet hos ham, mellem JFKK og DKK.  Hvor man havde gennemgået de fælles udstilling regler.

Mødet havde været meget positivt og mundede ud i, at reglerne nu er blevet meget mere overskuelige og enklere.

  

4.Sommerudflugt i reg. Syd

 Den 22 Juni husk at tilmelde dig.

Tage gennemgik programmet. Et virkeligt godt og gennemarbejdet program.

Vi håber så bare at så mange som muligt deltager både fra Fyn og Jylland

 

5. Reg. Syd Grill aften

 

Datoen er den 14 August. Hos Hans han sørger for arrangementet.

Kaj vil lave indkaldelse såfremt der bliver brug for det.

Kaj vil holde et indlæg om hvordan han passer og plejer sine fugle

Hele bestyrelsen møder før selve Grill aftenen til bestyrelsesmøde

6. Løst og fast

 

Diskussion om den store variation der er, når fuglene bliver bedømt og udvælgelse af dommere

8. Næste møde

Se under punkt 5

 

9.E.V.T

Ikke nye ideer

 

Referent Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk