Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Dato:

Den 25 Januar 2012

Deltagere

 

Ib B. Hansen – Peter Bang – Kaj Viby –Tage Schmidt –Hans Nielsen 

Dagsorden .

 

  1. Gennnemgang af 2011

16/3 Generalforsamling - 4 /6 Udflugt til Mandø med stor succes og flot hver mange deltagere -25/8 Sommermøde hos Peter i Esbjerg også mange deltagere og god forplejning. Frak Darling holdt et spændende indlæg. - 21/ 9 Klargøringsmøde i Korup – 29/10 Udtilling i Korup – 6/11 D.M i Lunden Silkeborg- 25/11 Juleafslutning B.M.S Kolding.

Under gennemgangen gav Ib udtryk for en hvis utilfredshed med, at der kun kom halvdelen af bestyrelsen til julemødet tros det, at alle havde været med til at bestemme tid og dato.

Næste gang der planlæges møder for et helt år, vil det komme med som et dagsorden punkt, og man vil så få tid til at komme med indsigelser inden endelig vedtagelse.

 

2.  Økonomi

Kontant 1001 kr. bank 11.850 kr.

3.  Tiltag 2012

Ib opfordredede til at vi kom med emner til en foredragsholder til vores kommende sommermøde. Der kan afholdes hos Ib.

Datoen kan blive den 15 /8 -2012 endelig vedtagelse på næste møde

 Generalforsamling den 14 /3 -2012 B.M.S  Kolding

Klargøringsmøde den 19/ 9

I år er det Region Fyn der skal afholde sommerudflugt

Husk også generalforsamling i JFKK den 14/4

4.  Generalforsamling

Den 14/3 B.M.S Kolding pris for deltagelse 60 kr. incl. Fortæring

Kaj laver maden bestemmer selv !!!

5.  Regionsudstilling hvor

Sammen med region Fyn og samarbejde med Bramminge fugleforening

6.  Dommere til udstillingen

Tage er i gang med at undersøge emner

7.  Forslag til nye ideer

Ikke noget lige p.t

8  .Ideer og forslag til JFKK

Kaj gennemgik møde indkaldelsen til næste bestyrelsesmøde i JFKK den 27 januar

Enighed om at der var alt for mage rosetter navnlig ved flerårige fugle.

( Fra JFKK mødet : Vi kan ikke ændre det på nuværende tidspunkt, da reglerne lige er blevet indført i samarbejde med DKK, men man tror at det  vil finde et mere rimeligt niveau)

Ib man burde holde åbent om Lørdagen også.

( Fra JFKK mødet: I år vil der være åbnet om Lørdagen. Der har hersket en vis usikkerhed om at dommerne kunne nå det, derfor har der kun været åben om Søndagen)

Formanden for JFKK Per vil tage kontakt til Border/Fife kluppen og få klarhed over hvordan et medlemskab af en klub høre sammen med medlemskabet af JFKK. og omvendt.

9. Evt

Fremover vil der være godkendelse af referat fra sidste møde på kommende møder

I tidernes morgen der blandt bestyrelsesmedlemmerne uddelt en såkaldt klummer, til den person som havde klumret mest rundt i det i løbet af året. Var det noget at genoptage.                                             Referent: Kaj

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk