Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Referat fra generalforsamlingen den 14 – 3 -12 i Region Syd Tilstede: 11 deltagere

Dagsorden

14-3- 2012

1 Spisning

Mødet startede med spisning

2 Valg af dirigent

Valgt blev Per Larsen Fredericia

3. Formandens beretning

Se nederst på siden

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab

Regnskabet fremlagt af kasser Tage

Regnskabet viser en balance på kr. 12.851,18 kr.

Regnskabet godkendt

 

5.Valg af regionsledelse og JFKK bestyrelses-medlemer

Alle nuværende medlemmer blev genvalgt

Ib opfordredede til endnu engang, at vi ser os om efter en ny formand, men han var rede til at tage endnu et år.

6.Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

7. Eventuelt

Livlig debat

Willy og Frank Darling havde været til bestyrelsesmøde i fugleforeningen i Flensburg og havde her erfaret, at man fremover ikke havde tilladelse til at udstille Gibber Italicus – Giboso - Makige –Schweizer Frise og Sydhollandske frise ligeledes er det fremover ikke tilladt at udstille Border i Borderbure men i Wurster bure – ( De fugle som fremover ikke må udstilles må gerne bedømmes, men skal derefter sættes i et rum, hvor der ikke er adgang for tilskuere. ) Oplysninger som referenten har hentet på DKB hjemmeside

Reglerne gælder kun i den delstat som udstillingen afholdes i. Man har forpligtiget sig til at afholde de tyske mesterskaber de næste 5 år i Bad Salzuflen.

Der var ikke tilfredshed med, at man i regionerne selv skulle kontakte JFKK, for at få navn på nye medlemmer af foreningen.—Nye medlemmer kunne fremgå af vores medlemsblad.

Kaj blev pålagt at fremføre dette på det kommende bestyrelsesmøde i JFKK

Per fremviste et nyt middel mod blodmider ( Elector )

Foranlediget af oplysningerne om de nye tiltag i Tyskland opfordre man til,

at man i JFKK tager emnet om fuglenes velfærd op til en diskussion, så man ikke risikerer at komme i samme situation som i Tyskland Kunne evt. også tages op af vores medlemmer i COM

Referent Kaj Viby

 

 

Formandens beretning 2011

I det forløbne år har der været god opbakning om aktiviteterne. 4 Juni var det i år Reg Syds tur til sammen med Reg. Fyn at lave sommertur, den gik i år til Mandø helt ude i vadehavet der var 28 deltager hvilket var en pæn tilslutning. Det var mit indtryk at turen var vellykket.

D 25 Aug. Var der sommermøde hos Peter og Lene i Esbjerg med Frank Darling som foredragsholder. Franks spændende foredrag , glædede de 22 fremmødte fuglefolk. Tak til Peter og Lene for deres gæstfrihed.

Klargøringsmødet før udstillingerne blev flyttet p.g.a valget til den 22 Sept. og blev afholdt på Korups Sognegård der var af forskellige årsager ikke mange deltager fra reg. Syd.

Fællesudstillingen var reg. Fyns tur til at afholde. Den 29 Oktober. Der var tilmeldt ca. 200 fugle og blev bedømt af Ronald og Bent Sivertsen. Det var et godt arrangement tak til Fyn for det.

Julemødet var i år henlagt til Fredag den 25 Nov.. her må vi sige tak til BMS for endnu engang at låne lokaler.

Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, tak til bestyrelseskollegaerne for samarbejdet i årets løb. Tak til medlemmerne af Reg. Syd for opbakning i årets løb.

Nævnes skal også at der er opnået flotte resultater i årets løb af regionens medlemmer både indenfor og udenfor landets grænser.

Nævnes skal også Erling Henriksen formand for Reg. Fyn er afgået ved døden og belv begarvet den 11 November 2011-æret være hans minde.

Angånede 2012

Den 25 Januar afholdt vi bestyrelsesmøde i Bramminge

Årskalenderen for 2012 ligger på hjemmesiden for Reg, syd.

Det er i år Reg fyn der laver sommerudflugt. Det er den 9 Juni

Grill aften med foredrag afholdes den 15 August

Klargøringsmødet som oplæg til udstilligeren afholdes den 19 September på BMS.

Udstillingen afholdes med reg. Fyn igen i år i Bramming sportscenter sammen med Bramminge oplands fugleforening den 6-7 Oktober.

Her havde vi håbet på dommere fra Tyskland, men det er ikke helt på plads, da Gisela og Kurt har meldt fra.

Kaj har skrevet til Ulrick Wölker, hvis han inden den 1 Maj ikke giver svar ( ikke kan ) har Willy lovet at sørge for dommere.

Reg. Syd

Ib B. H. formand

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk