Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Referat fra generalforsamlingen den 16 – 3 11 i Region Syd Tilstede: 16 deltagere

michael 001

Dagsorden
1 Spisning
2 Valg af dirigent
3. Formandens
beretning

4. Kassererens
fremlæggelse af
regnskab

5.Valg af
regionsledelse og JFKK
bestyrelsesmedlem
6.Indkomne forslag
7. Eventuelt

16-3 2011

Willy Rasmussen blev enstemmigt valgt
Beretning vedlagt
Der var ingen kommentarer til beretningen - Beretningen enstemmigt
vedtaget.
Ib bød 3 nye medlemmer fra Bramminge specielt velkommen
Regnskabet godkendt enstemmigt.
Regnskabet viser en bankbeholdning på kr. 11.850,18 kr.
Referentens kommentarer ( Flot resultat )
I år forventes der ikke tilskud fra JFKK.
Ingen ændring af bestyrelsen.
Kaj Viby blev valgt som repræsentant i JFKK bestyrelse

Ingen
Lang god snak om løst og fast.
Formanden fortalte om kommende tiltag i 2011 . Foreningen er
meget opmærksom på ikke at komme i karambolage med andre fugle
arrangementer.
Lang snak om grunden kan være til at vi har så svært ved at skaffe nye
medlemmer og manglende pressedækning.
Snak om udstillingsburer og hvilken slags der skal bruges.

Formandens beretning 2010

Var et godt år for region Syd. Gode resultater til regionernes medlemmer både i ind og udland.
Det var i det forløbne år Reg. Syd tur til at afholde fællesudstilling med Reg. Fyn 3-4 oktober.
Udstillingen blev afhold sammen med Bramminge og omegns Fugleforening i Bramminge
Sportscenter. Det blev en succes ikke mindst takket være de gode rammer i hallen. Der var til
meldt 220 kanariefugle. Fuglene blev bedømt af Horst Volker fra Husum, der måtte have hjælp
af Willy Rasmussen, da der kom flere fugle end forventet. En stor tak til Willy fordi han så
beredvil-ligt kunne komme og bedømme fuglene med så kort varsel.
En stor tak også Bramminge fugleforening for et godt samarbejde der var omkring udstillingen.
En tak til såvel hjælpere fra Reg Syd, som udstillere fra både Fyn og Jylland.

Vi har i Reg. Syd afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb. Bestyrelsen har også suppleret sig med Kaj
Viby . Samarbejdet i bestyrelsen har gået godt. D 29 Maj, var vi på fælles udflugt med Reg Fyn som
arrangør, det var en god tur, hvor vi først så en flot have og dernæst tog til Morud hvor vi var på
bisson safari. En rigtig god dag med god opbakning.

Den 11 Aug. Besøgte vi Willy, hvor vi så hans nye hus ( gård) på Fyn. Det var godt at se de nye
flotte omgivelser med familie, fugle køer. Tak til Willy og familie. Klargøringsmødet som oplæg til
udstillingen i Silkeborg blev afholdt den14 Sept. her på B.M.S Her gav Willy sine kommentarer til
de medbragte fugle, på sin sædvanlige kyndige måde.

Julemødet blev afholdt på B.M.S den 3 Dec. Med god julehygge , banko og præmieoverrækkelse.

Jeg vil slutte med at takke B.M.S og Willy for muligheden for at låne dette lokale.

Sidst men ikke mindst en tak til Reg. Syds medlemmer for opbakningen i årets løb.

michael 003

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk