Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Dato:

Den 16 – 2- 2011

Deltagere

Ib B. Hansen –Tage Schmidt – Peter Bang – Tommy D. H. Hansen – Kaj Viby

Dagsorden

 

  1. Evaluering af året2010

Der havde været stor tilfredshed med udstillingen i Bramminge med mange besøgende, og en god økonomi.

Eneste minus var, at vi ikke havde været opmærksomme på, at vi skulle have haft 2 dommere. Dette blev dog løst med særdeles velvillig assistance fra Willy.

År 2011 er det region Fyn der skal sørge for udstillingen. De vil muligvis bruge danske dommere. Bestyrelsen blev enige om, at være opmærksomme på, at vi en dag nok ikke havde mulighed for, at afholde vores møder på B.M.S  Kolding.  Tage havde muligvis en løsning!

 

2.Kalenderforslag til 2011

Den 16-3-2011 generalforsamling i regions syd. Peter sender indbydelser rundt.

Ib vil arbejde på, at arrangere et besøg på Vikingecentret ved Ribe og muligvis et besøg i Enghave dyrepark. Lørdag den 4 – 6 -2011

Foredrag i den 18-8-2011 evt. med grill. Ib og Peter ordner.

Klargøringsmøde i efteråret region Fyn ordner.

Juleafslutning arrangeres senere.

   

3.Generalforsamling region syd

Generalforsamlingen afholdes den 16 – 3 - 2011 kl. 18.30 på B.M.S Kolding.

Dagsorden iflg. vedtægter, tilmelding senest den 12-3-2011

Kaj sørger for smørebrød

 

4. Reff. Fra bestyrelsesmødet i JFKK den 20-1 2011

Bestyrelsen fik kopi af bestyrelsesmøde referatet. Ib gennemgik i korte træk mødet.

Der var blevet solgt 2500 aluminiums ringe, hvilket var ret imponerende efter den megen debat, der havde været om ringene.

 Der arbejdes på at indkøbe billigere rosetter

5.Økonomi

Kontant beholdning 357 kr.

Bank 11.850 kr. hvilket er en forøgelse på 3350 kr. i forh. Til 2009

I 2011 ingen tilskud fra JFKK p.g.a dårlig økonomi

 

6. Nye tiltag og ideer 2011

Talte en del om den kommende tur til Vikingemuset

7. Generalforsamlingen i JFKK

Ib opfordrede til at vi deltog

 

8.EVT.

Intet at bemærke

Referent Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk