Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Dato:

Den 24 – 11 2010

Deltagere

Ib B. Hansen –Tage Schmidt – Peter Bang – Hans Nielsen – Tommy D. H. Hansen – Kaj Viby

Dagsorden

 

  1. Gennemgang af udstillingen i Bramminge

 

Der deltog 220 fugle, hvilket betragtes som en stor succes.

Dommerne havde været billige, men der havde været for mange fugle til én dommer, derfor havde man måttet rette henvendelse til Willy, der beredvilligt var kommet og havde hjulpet til.

Indtægterne var 4.540 minus udgifter gav det et overskud på 311,00 kr.

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Der blev rettet en stor tak til Frank Darling, som også havde gjort et stort stykke arbejde iforb. med udstillingen.

Kaj har fået til opgave at undersøge om det er muligt at købe billigere rosetter, da det var en ikke ubetydelig udgift.

Ved næste regionsudstilling, kan det komme på tale i lighed med JFKK udstilling, at forlange stade penge F.eks 35 kr.

Til udstillingen var der i alt 600 besøgende.

 

2.Udlevering af pokaler

Region Syd danmark bedste figur: Per Larsen – Bedste figur stamme – Per Larsen Bedste figur 2010 Per Larsen

Bedste farve -Frank Pedersen – bedste farve stamme – Hans J. Voigt

3.JFKK Silkeborg

Regionen havde været aktive i salgsafdelingen, som blev udført tilfredsstillende, dog kunne man ønske, der var flere ressourcer tilstede ved indskrivningen af fugle, da det var svært at bevare overblikket, når der kom så mange som også ville købe samtidig.

Der var enighed om at Ib på det kommende bestyrelsesmøde i JFKK skulle foreslå, at der igen kom dommerkort på fuglene med bemærkninger. Det er alt andet mere lærererigt.

 

Evt.

Julehygge bliver den 3 December kl. 19.00 på BMS Kolding.

Bent tager spilleplader med.

Der serveres Gløgg- æbleskiver - kaffe – øl - vand incl.  3 spilleplader pris 50 Kr.      Børn halv pris.

Tage sørger for gløgg – æbleskiver + tilbehør samt kringle

Ib køber ænder

 

Kommende møder

16-2 -2011 Bestyrelsesmøde hos Kaj i Middelfart

16-3- 2011 Generalforsamling i regionen BMS

   9-4-2011 Generalforsamling i JFKK

 

Referent Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk