Medlemsmøde den 30 april hos Egon Jørgensen

Der var mødt 11 medlemmer,

Der blev startet med at kigge fugle og der blev konstateret at det var gået nogenlunde med at komme igennem avls sæsonen. Det var ikke nemt at lokke folk ind, da vejret var rigtig fint.

Da vi var blevet bænket om bordet blev der budt velkommen og Jens Ole fortalte at der ikke var nogen dagsorden så ordet var frit, dog ville han gerne der at vi tog en runde om hvordan det var gået i ynglesæsonen. Det var meget forskelligt hvordan det var gået nogle få havde haft store problemer med sort plet og havde næsten ingen unger fået mens andre havde døjet en del med ubefrugtede æg, der var også nogen som havde haft en super god sæson med mange unger uden problemer af nogen art.

Under kaffen blev der talt videre om hvad der kan gøres for at vi ikke render ind i alt foMedlemsmøde den 30 april hos Egon Jørgensen

Der var mødt 11 medlemmer,

Der blev startet med at kigge fugle og der blev konstateret at det var gået nogenlunde med at komme igennem avls sæsonen. Det var ikke nemt at lokke folk ind, da vejret var rigtig fint.

Da vi var blevet bænket om bordet blev der budt velkommen og Jens Ole fortalte at der ikke var nogen dagsorden så ordet var frit, dog ville han gerne der at vi tog en runde om hvordan det var gået i ynglesæsonen. Det var meget forskelligt hvordan det var gået nogle få havde haft store problemer med sort plet og havde næsten ingen unger fået mens andre havde døjet en del med ubefrugtede æg, der var også nogen som havde haft en super god sæson med mange unger uden problemer af nogen art.

Under kaffen blev der talt videre om hvad der kan gøres for at vi ikke render ind i alt for store problemer, og som sædvanlig var der mange bud om hvad man kan gøre, så nogen klar opskrift var der ikke, dog var man enige om vigtigheden af at fuglene var i god kondi når de starter op med ynglesæsonen.
r store problemer, og som sædvanlig var der mange bud om hvad man kan gøre, så nogen klar opskrift var der ikke, dog var man enige om vigtigheden af at fuglene var i god kondi når de starter op med ynglesæsonen.