Region Nord Generalforsamling lørdag den 22. januar 2022

 

Der var mødt 12 medlemmer op til generalforsamlingen

Valg af ordstyrer = Poul Erik Larsen

Formandens beretning: I et år med både corona og fugleinfluensa har der ikke været den helt store aktivitet, dog har vi fået afholdt 3 møder i 2021 sommerturen hos Poul Erik, som var en stor succes og derefter i august hos Wictor Corneliussen samt i september hos Peer Nielsen.

Hjørring Fugleforening nåede lige at afholde deres udstilling mens vores regionsudstilling blev aflyst og ligeledes blev landsudstillingen i Herning aflyst pga. fugleinfluensa.

Kassererens beretning: Til trods for et lavt aktivitets niveau er det lykkedes at lave et lille overskud

Indkomne forslag: ingen

Valg af bestyrelse

Formand Jens Ole Nielsen (genvalg )

Næstformand og JFKK rep Peer Nielsen

Kasserer Kurt Andersen ( genvalg )

Sekretær Egon Jørgensen ( genvalg )

Lotteri Morten Christiansen ( genvalg )

Valg af udstillingsudvalg

Wictor Corneliussen, Morten Christiansen og Kurt Andersen (alle genvalg)

Aktiviteter 2022

Lørdag den 5 marts kl.13.00 hos Jens Ole Nielsen i Hirtshals

Lørdag den 30 april kl. 13.00 hos Egon Jørgensen i Sindal

Lørdag den 18 juni kl. 13.00 hos Ole i Løkken

Lørdag den 13 august sommerudflugt hos Kaj Agesen i Thisted

Lørdag den 17 september kl. 13.00 hos Kaj Sørensen Saltum

Regions udstilling den 29 oktober

Søndag den 4 december kl. 12.00 julefrokost hos Morten Christiansen Hørmestedvej 295 9870 Sindal

Præmieoverrækkelse: udgår
Eventuelt:
Regions udstilling bliver afholdt den 29 oktober enten for os selv eller sammen med Hjørring Fugleforening afhængig af hvad dato de afholder deres udstilling.

Medlemsliste Jens Ole sender en mail rundt til alle, som så kan tage stilling til, om man ønsker at modtage informationer fra foreningen.

Generalforsamling JFKK 23. april i Silkeborg, der vil være et foredrag ved tidl. dyrlæge Knud Stenskrog om de mest hyppige sygdomme ved vores fugle, skulle man have nogle spørgsmål er vi velkomne til at maile det til Jens Ole som så vil lade det gå videre til Knud.