Referat fra møde i kanarieklubben

søndag den 19.09.21 hos Peer Nielsen, Hjørring

 

Der var mødt 12medlemmer op til mødet.

Vi startede med at Jens Ole Nielsen bød velkommen. Han meddelte, at vores mangeårige medlem Kjeld Gade var sovet stille ind.

Herefter var der en rundspørge til alle om hvad de forskellige brugte af opmadningsfoder. En del medlemmer havde medbragt en prøve, så det var muligt at se, hvad det var. Der var rigtigt mange forskellige slags foder. Det var rigtigt givtigt at høre, hvad der blev fodret med.

Konklusionen var, at der ikke rigtigt er nogen bestemt opskrift på, hvad der er optimal af opmadningsfoder.

Alle var blevet bedt om, at tage nogle fugle med, som skulle kigges på. Det blev til rigtigt mange diskussioner om, hvad der var skidt og godt ved fuglene. Hver især var rigtigt glade for den vurdering, vi fik af fuglene.

Der blev serveret dejligt pålægskagemand og kaffe. Og snakken gik rundt om bordet. Alle var enige om, at det havde været udbytterig eftermiddag. Så Tak til Peer for at ligge hus til.

Næste møde er den 22.01.22 kl. 12.00 hos Morten Christiansen.