Generalforsamling i Region Nord lørdag den 29.05.21
hos Jens Ole Nielsen

Vi startede med at se Jens Oles fine fugle. Man kunne godt høre på snakken, at det var længe siden at vi sidst havde fået snakket om vores fugle.
Dagsorden
1. Velkomst
Jens Ole Nielsen bød velkommen
2. Generalforsamling
Der var mødt 12 medlemmer op, deriblandt et par nye, som blev budt velkommen.

3. Valg af ordstyrer
Peer Nielsen blev valgt.

4. Formandens beretning
Vi havde to møder i sommeren 2020, og da vi skulle til at have gang i det igen, blev der lukket ned. Vi vidste ikke rigtigt hvordan det blev med fugleudstillingerne, før at Hjørring Fugleforening aflyste deres. I løbet af efteråret blev det besluttet, at vi i Kanarieforeningen lavede en en-dags udstilling i Hirtshals. Det var heldigt at vi lige nåede det, for mandagen efter blev der lukket ned til, at vi kun måtte være 10 personer. Landsudstillingen blev også aflyst, så den eneste kontakt vi har haft er, når vi indbyrdes har ringet til hinanden. Så nu glæder vi os til at få et normalt år.

5. Kassererens beretning
Regnskabet kom ud med et lille minus på 1275 kr. Og det er kommet ved, at der købt 30 stk. rosetter, som ligger over til 2021. Ligeledes har der ikke været afholdt møder, hvor vi har kunnet lave amerikansk lotteri og deraf manglende indtægter.
Så har bestyrelsen valgt at opsige vores konto i Spar Nord Bank, da at vi vurderer, at gebyrerne er for store i forhold til vores behov.

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af bestyrelse:
Formand: Jens Ole Nielsen
Næstformand: Wictor Corneliussen
Kasserer: Kurt Andersen
Sekretær: Egon H. Jørgensen
Lotteri: Morten Christiansen

 

8. Valg af udstillingsudvalg
Wictor Corneliussen
Kurt Andersen
Morten Christiansen

9. Aktiviteter i 2021
Lørdag den 26.07.21 – Sommertur til Poul Erik Larsen i Brønderslev.
Lørdag den 21.08.21 – Hos Wictor Corneliussen i Frederikshavn.
Søndag den 19.09.21 – Hos Per Nielsen i Hjørring, hvor der kan tages fugle med.
Lørdag den 27.11.21 – Regionsudstilling i Hjørring i Kernehuset, Albert Gingesvej.
Lørdag den 22.01.22 – Julefrokost hos Morten Christiansen i Hørmested

10. Overrækkelse af pokaler
Bedste farvekanarier 2020: Egon H. Jørgensen m. hvid recesiv
Fem bedste farvekanaier 2020: Egon H. Jørgensen m. hvid recesiv
Bedste firgurkanarier 2020: Kurt Andersen m. lizard
Bedste figurstamme 2020: Niels Christian Madsen m. gloster corona
Fem bedste figurkanarier 2020: Niels Christian Madsen m. gloster corona/consort
Bedste førstegangsudstiller 2020: Rennt og Meike Meyer m. raza espagnola

11. Eventuelt.
Kaj Sørensen spørger om hvem, der skal være dommer ved regionsudstillingen 2021?
Der er ikke bestilt nogen. Måske de samme som sidste år, Bent Sivertsen og Ronald Hvam. Der er ikke særlig mange dommere, her i Jylland, som vil køre herop. Skal vi have nogen længere væk fra, så koster det foreningen flere penge.
Derefter fik vi en generelt snak om hvordan det foregår på de store udstillinger og specialudstillinger.

Ole spørger ind til hvorfor Region Nords hjemmeside er mangelfuld og ikke opdateret?
Medlemslisten er heller ikke opdateret. Er det overhovedet lovligt at have den liggende på Dansk Kanaries hjemmeside? Bestyrelsen kan ikke besvare det på stående fod, men vil tage det op på næste møde.
Ligeledes blev der spurgt ind til om det er muligt, at finde de gamle blade digitalt. Peer Nielsen svarer, at det er det ikke, men han vil gerne udlåne hans blade.

Peer Nielsen spørger om vi skal sætte taksten op på medlemsmøderne eller at vi skal indføre et kontingent? Det bliver besluttet pr. dags dato, at vi forhøjer betalingen til medlemsmøderne med 20 kr. Så bliver der 30 kr. til foreningen og 30 kr. til værten.

Næste møde er den 21.08.21 kl. 13.00 hos Wictor Corneliussen, Åvænget 3, 9900 Frederikshavn.

 reg nord1     reg nord2