Lørdag den 15.08.20 hos Egon Jørgensen

 

Der var mødt 9 medlemmer op.

Vi startede med at se Egons fugle.

Der blev lavet en runde, hvor alle kunne berette om, hvordan ynglesæsonen var gået. De fleste har haft et godt år. Der var dog en del, som havde døjet med tomme æg og sort plet.

Der blev diskuteret om, hvad man kunne gøre for at minimere sygdom, som tomme æg og sort plet samt øvrige sygdomme. Diskussionen gik på, om der skulle brand slukkes eller man skulle prøve at forebygge. Nogle mente i.f.t. tomme æg, at man skulle tage hannen fra, så han ikke blev for fed.

Der blev snakket om udstillinger og at vi nok hørte fra Hjørring Fugleforening, hvilket vi desværre jo har gjort. Vi vil så nok arbejde på, at vi kan samles til en endagsudstilling, hvor vi kan samles alene.

Der blev snakket i et par timer og der blev diskuteret om, hvordan det er muligt at tiltrække nye medlemmer.

Efter kaffe og kage blev der sagt tak for en god dag.

Næste møde er den 26.09.20 kl. 13.00 hos Wictor Corneliussen, Åvænget 3, 9900 Frederikshavn.