Julefrokost / generalforsamling / pokaluddeling i Region Nord 2017.

I Region Nord var der lørdag den 25/11 2017 igen julefrokost og generalforsamling hos Morten og hans hustru. 17 medlemmer var fremmødt. Efter at have spist sild og fiskefileter gik vi i gang med generalforsamlingen. Efter valg af ordstyrer, som blev Thomas Karlsen, blev ordet hurtigt givet videre til formanden., Niels Chr. Madsen

I sin beretning kom han ind på følgende:

De afholdte møder i 2017 var alle godt besøgt.

En tak til Jesper, som igen i år stod for sommerudflugten, som desværre godt kunne have haft flere fremmødte. De, der var kommet, havde en rigtig god dag. Først en tur i Bangsbostrand Botaniske Have med medbragt kaffe og kage. Derefter gik turen til Sæby, hvor vi fik stegt pattegris med tilbehør. Vejret var godt, så vi kunne nyde det i haven,- en rigtig god oplevelse.

Derefter kom han ind på, at det var en lang rejse at fremskaffe en medlemsliste fra JFFK.

Regionen var flot repræsenteret ved de afholdte udstillinger med mange flotte præmier.

En tak rettes til udstillingsudvalget for en god og flot udstilling i Hjørring. Her en tak til Kurt for hans store arbejde. Der blev også snakket om udstillingen i Herning i 2018, med ønsket om stort fremmøde med fugle.

Herefter gav ordstyreren ordet til kassereren.

Her kunne vi se, at Kurt igen i år havde styr på finanserne. Der var et mindre underskud vedr. udstillingen, men da vi har Poul til at sælge amerikansk lotteri ved vores møder, kunne regnskabet fremvise et samlet overskud.

Derefter valg til bestyrelsen.

Da Niels Chr. ikke ønskede genvalg som formand, blev der valgt ny formand.

Formand blev Jens Ole Nielsen.

Næstformand Peer Nielsen

Kasserer Kurt Andersen.

Sekretær Egon Jørgensen

Lotteri Poul Kristensen

Valg til udstillingsudvalg: Wictor Corneliussen, Hans Peter Jørgensen, Morten Christensen og Steen Sort (med stor hjælp fra Kurt Andersen)

Aktiviteter i 2018:

Lørdag den 17. marts kl. 13.00

Hos Wictor Corneliussen, Åvænget 3, 9900 Frederikshavn, mobil 20292817.

Lørdag den 5. maj kl. 13.00

Hos Kaj Sørensen, Løthvej 11, Saltum, mobil 22492375.

Juni Sommerudflugt ??

Lørdag den 18. august kl. 13.00

Hos John Jensen, Vinthersvej 25, 9900 Frederikshavn, mobil 41665601.

Lørdag, den 29. sepetember, kl. 13.00

Hos Jens Ole Nielsen, Granvænget 1,Hirtshals, mobil 23814795.

Til alle lørdagsmøder er seneste tilmelding torsdag.

  1. og 28. oktober

Hjørring Badmintonhal: Regionsudstilling sammen med Hjørring Fugleforening.

Lørdag den 1. december , kl. 12.00

Julefrokost / generalforsamling hos Morten Christensen, Hørmestedvej, Sindal, mobil 28107655.

Derefter overrækkelse af pokaler fra udstillingen i Hjørring.

Stort tillykke til de dygtige.

Endelig kunne vi fortsætte med at spise en god julefrokost med grønlangkål med tilbehør.

Under eventuelt blev der rettet en stor tak til Niels Chr. for hans arbejde som formand.

Derefter kaffe, risalamande og småkager, samt amerikansk lotteri.

Tak til Morten og frue for en rigtig god eftermiddag i Hørmested.

Wictor