Hjørring møde i Region Nord.

Peer Nielsen – Region Nords repræsentant i JFKK`s bestyrelse – havde onsdag d. 03. maj inviteret til aftenmøde. Man må sige, at det blev en stor succes: Ikke mindre end 20 personer indfandt sig på Ultvedvej 43. Gratis (næsten – pris 20 Kr.) kartoffelsalat og grill-pølser

, kunne nok lokke folk af huse.

Glædeligt var det, at en håndfuld fra Region Midt-Øst havde taget den lange vej til Hjørring – Og lige så glædeligt, at hele 6 af deltagerne var kvinder.

Aftenen startede med at se Yorkshire-Kanarier i Peers fantastiske fuglestue; men da læserne af ”Dansk Kanarie” i sidste nummer af bladet fik 4 dygtigt skrevne sider om Peer og hans fugle, vil jeg ikke konkurrere med Birger H. Olsen – blot takke ham for artiklen.

Formand for Region Nord, Niels Chr. Madsen bød velkommen og refererede, hvad der var sket på den nyligt afholdte generalforsamling i JFKK.

De fleste mødedeltagere undrede sig over, at det ikke er lykkedes at komme overens med DKK om afholdelse af DM. Vi skal have et DM!

Aftenens tema var ”Opmadningsfoder”. Det emne har Peer lovet at skrive om, så tilbage for mig er kun at nævne, at vi sluttede af med Amerikansk Lotteri, is og kaffe.

En kæmpe tak til Susanne og Peer for al den gode mad og en hyggelig aften.

Niels O.

IMG 1250-R450 IMG 1256-R450