Referat af generalforsamlingen 2018, som blev afholdt på Firhøjskolen, Føllenslev.

21 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen, Ena og Bjørn Mikkelsen samt Palle Buch stod for engagementet og intet manglede, inden vi gik i gang med dagsorden nød vi kaffen/teen samt det fremragende bagværk. Mødet gik i gang, Formanden bød velkommen til de fremmødte, samt bød de nye medlemmer velkommen, som det første blev Anne-Grete Liljeholm Rasmussen valgt til dirigent hvervet, Anne-Grete guidede forsamlingen igennem mødet med humor og højt humør. Dernæst blev Lone Christiansen samt Ellen Andreasen valgt til stemmeudvalget.

Formanden berettede om året der var gået, generalforsamlingen 2017 var den 9. februar, der har været afholdt tre møder hos medlemmerne, først april mødet hvor det var bordet rundt. Juni mødet samt sommertur var henlagt til Zen Garden i Vedde  tæt ved Dianalund mødet var hos Jette og Jesper Truelsen i Dianalund, hvor Mikael Eriksen og Per Ingemarsson fortalte om fjer. September mødet var igen hos Kim Lehmann hvor der afholdtes prøvebedømmelse af medbragte kanarier, hvor Tom Rasmussen og Mikael Eriksen fortalte om de medbragte kanarier. Udstillingen 2017 blev igen afholdt hos Køge fugleforening, Jørgen Gleerup, Jørn Henriksen, Rudolf Hansen samt Mikael Eriksen satte udstillingen op, udsmykningen blev der gjort mere ud af bl.a. Bettina Hansens flotte malede kanarie fugle, der var ikke så mange udstillede fugle som i 2016 men stadig mange flotte fugle, dommerne ved udstillingen var Steen Dickow, Tom Rasmussen og Torben Kjøller. Det blev nævnt at 11 SVK medlemmer havde fundet vej til farve kanarie udstillingen i Leuven. Ved DKK udstillingen 2017 var SVK stærkt repræsenteret ved afvikling samt som udstillere, stor tak til dem. Jule frokost samt præmieoverrækkelse var præget af at det var jubilæumsår, der var gjort ekstra ud af julefrokosten.

Formandens beretning blev godkendt.

Palle Buch berettede om regnskabet, kasserens beretning blev godkendt.

Ingen ønskede at læse protokollen, som var fremlagt.

Kassereren foreslog uændret kontingentet, det blev vedtaget.

Der var indkommet et forslag fra Palle Buch og Mikael Eriksen:

Oprangerede kanarier, jf § 8, med 91 p, og som ikke har fået guld, sølv eller bronze, tildeles ærespræmierosette (placering 4 - 7). Dette gælder kun i klasse A og B.

Forlaget blev enstemmigt vedtaget.

Mikael Eriksen blev genvalgt som formand for SVK.

Jørn Henriksen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem A.

Bjørn Gaardsted Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem C.

Anne-Grete Liljeholm Rasmussen blev genvalgt som revisor.

Jørgen Gleerup blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Lone Christiansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Mikael Eriksen blev valgt som repræsentant til DKKs bestyrelse, Anne-Grete Liljeholm Rasmussen modtog ikke genvalg.

Bjørn Gaardsted Mikkelsen blev genvalgt som suppleant til DKK’s bestyrelse.

Udstillingen 2017 blev evalueret, alle var meget tilfredse med udstillingen, alle håbede på at vi igen i år kan være gæste udstillere i Køge, Mikael orienterede om de nye tiltag ved vores kommende udstilling der indbefatter præsentation af de fem vindere af de fem grupper samt en endnu flottere udsmykning.

Der blev talt om bagrund imellem de reoler der står ryg mod ryg, Mikael finder en løsning, Rudolf Hansen forslog udsmykning med kanarie plakater, Torben Christensen forslog også udsmykning med kanarie billeder over de udstillede kanarier, opsætningsholdet ser hvad vi kan gøre. Tom spurgte om, hvorfor stamme vinderne ikke også skal fremhæves. Mikael sagde, at vi ikke havde plads nok men det er under overvejelse.

Under eventuelt blev meget diskuteret.

Torben efterlyste at lovene blev opdateret på vores hjemmeside, Mikael tager sig af det.

Per Ingemarsson opfordrede medlemmerne til at udstille på VM i Zwolle 2019, det er sjovt, og vi plejer at klare os godt, så det er bare at komme i gang og få lavet nogle unger. Mikael oplyste, at DKK stod for transport af fuglene. Tom oplyste at DKK transporterer fuglene til et samlingspunkt i Jylland, hvor de skal dyrlægekontrolleres, og herefter kører Kurt fra Zebrafinkeklubben fuglene ned til Holland. Per opfordrede også til at bakke op om busturen til VM. 

Tom Rasmussen spurgte om holdningen til VM turen 2019, skulle det være en to eller tre dages tur, alle mente det var bedste med en to dages tur, Ellen Andreasen havde lidt betænkeligheder om indkøb samt kig på udstillingen kunne nås, men mente det kunne nås hvis vi får lidt ekstra tid, det lovede Tom Rasmussen. Anne-Grete sagde, at det allerede var med i planlægningen. Per Ingemarsson opfordrede til, at man købte sine tilbehør via nettet, så havde deltagerne mere tid på udstillingen. Der var efter forespørgsel fra Tom enighed om at bruge den nye afkørsel ”Solrød Syd” som opsamlingssted i stedet for XL Byg i Køge.

April mødet afholdes hos Poul Lund Jørgensen.

Juni mødet afholdes hos Jørgen og Rita Gleerup med grill.

September mødet afholdes hos Kim Lehmann.

SVK udstillingen formentligt hos Køge fugleforening.

Julefrokost samt præmieoverrækkelse som sædvanlig.

Det nærmere om møder, udstilling samt julefrokost kan ses på aktivitets kalenderen

Dirigenten takkede for god ro og orden, et flot fremmøde samt Palle, Bjørn og Ena for en flot tilrettelagt generalforsamling.

HUSK DKK general forsamling lørdag den 21. April 2018 kl.13.00 i Næstved, står også på hjemmesiden. Evt. Forslag skal være DKK formand Tom Rasmussen i hænde senest den 1. marts.

Mikael Eriksen

Teksten nedenunder er en prøve