Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Hermed indkaldes til

DKK’s GENERALFORSAMLING

LØRDAG, DEN 27. JUNI 2020 KL. 13.00 på adressen:

H. C. Andersensvej 24, 4700 Næstved

DAGSORDEN 

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. VALG AF STEMMEUDVALG (2 PERSONER)
 3. FORMANDENS BERETNING
 4. PROTOKOL VED SEKRETÆREN
 5. REGNSKAB VED KASSEREREN
 6. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN
 7. BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER)
 9. INDKOMNE FORSLAG
 10. VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:

- en formand vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode i ulige år.

- en kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode i lige år.

- herudover vælger hver region eet bestyrelsesmedlem

Endvidere vælges direkte på generalforsamlingen:

- en revisor for en 2 årig periode i ulige år

- en revisorsuppleant for en 1 årig periode hvert år

Regionerne vælger selv en suppleant for deres valgte bestyrelsesmedlem

 1. EVENTUELT

NYT FRA DOMMERGRUPPEN

NYT FRA COM DANMARK

Steen Dickov Hansen

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk