Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Hermed indkaldes til

DKK’s GENERALFORSAMLING

LØRDAG, DEN 27. APRIL  2018 KL. 13.00 på adressen

Betaniahjemmet, Kong Georgsvej 3, 2000 Frederiksberg

DAGSORDEN 

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. VALG AF STEMMEUDVALG (2 PERSONER)
 3. FORMANDENS BERETNING
 4. PROTOKOL VED SEKRETÆREN
 5. REGNSKAB VED KASSEREREN
 6. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN
 7. BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER)
 9. INDKOMNE FORSLAG
 10. VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:
  1. Valg af Formand 2 år (Ulige år)
  2. Valg af Revisor 2 år (ulige år)
  3. Valg af Revisor suppleant 1 år
 11. EVENTUELT

NYT FRA DOMMERGRUPPEN

NYT FRA COM DANMARK

Steen Dickov Hansen

Formand

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk