Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Deltagere:

Mogens Mosskov. Jens Ole Nielsen. Bjarne Johansen Ronald Hvam. Peer Nielsen. Per Pedersen.

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidst.

                      Godkendt.

Pkt. 2: Nyt fra formanden.

                      Intet nyt.

Pkt. 3: Orientering fra kasseren.

Efterhånden har Mogens meget bøvl med banken i form af diverse oplysninger om bestyrelsens data, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen mm. Regnskabet ser fornuftigt ud.

Pkt. 4: Generalforsamling den 25/9. Tilmelding den 1/9. Sende mail til alle medlemmer sidst i august.

God tilmelding og pæn tilslutning med fugle. Der var tvivl om prisen for juniormedlemmer, den er 120 kr årligt.

Pkt. 5: Nye medlemmer, nye tiltag på nettet. Facebook fra september. Mail til alle medlemmer om at give fugle.

Ny kampagne for at skaffe nye medlemmer med start i september.

Pkt. 6: Bustur 2022. Forslag om at besøge den Tyske udstilling om lørdagen.

På nuværende tidspunkt er der ret god tilslutning. Det er ikke muligt at besøge begge udstillinger da den Hollandske udstilling er flyttet til en uge efter den tyske udstilling.

Pkt. 7: Kanariedag den 15/8

Med cirka 40 deltagere blev det en god dag, hvor flere gav udtryk forat de fik noget med hjem fra dagen. Vi forsøger om det kan gentages i 2022. Vi vil prøve om vi kan få en dyrlæge til at komme og fortælle og og besvare spørgsmål om fuglesygdomme.

Pkt. 8: Udstilling 2021. den 9/12 i Herning. Dommere er bestilt.

Opstilling torsdag den 8/12. Vi prøver at finde en løsning med entre billetter til udstillere. Peer holder kontakten til dommerne.

Pkt. 9: Strategi for JFKK. Hjemmeside. Facebook. Instagram.

                      Der fortsættes med platformene og gerne mere opbakning til disse.

Pkt. 10: Bestyrelsesmøde 2021. den 3/9 og 7/10

                      På forslag fra Peer starter bestyrelsesmødet den 7/10 klokken 15.00.

Pkt. 11: Nyt fra regionerne.

Region Nord. Generalforsamling med 12 deltagere. Sommermøde ved Poul Erik i Brønderslev. Næste møde ved Peer Nielsen med fugle. I år holdes udstillingen ikke sammen med Hjørring Fugleforening. Vi har fundet lokaler til selv at afholde den. Region Midt-Vest. Der har været en del forberedelse til kanariedagen fra bestyrelsen. Vi har udflugt i september til medlemmer i Salling. Mors og Thy. I oktober har vi ungfugle bedømmelse af de tre fugle vi opgav ringnumrene på i januar, så bliver det spændende om det var de rigtige der fik ringene på.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk