JFKK Bestyrelsemøde den 7-8-20.

Deltagere.

Per Pedersen, Per Nielsen. Jens Ole Nielsen, Ronald Hvam, Tage Smith, Mogens Mosskov.

Fraværende.

Kaj Viby, Henrik Andersen, Bjarne Johansen.

Dagsorden.

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

De sidste referater er ikke kommet på hjemmmesiden. Referater sendes til Per hvorefter Mogens ligger det op på hjemmesiden. Jens Ole Stillede spørgsmål til punkt 5 i sidste referat, hvor der blev rejst klaget over at der var for mange til at hjælpe under bedømmelsen, så der flere gange blev snakket for meget så de glemte at bære fugle frem til dommerne. Derefter blev sidste referat godkendt.

Punkt 2. Nyt fra formanden.

Der var kommet en opfordring til at lave en Norwich udstilling i sammenarbejde med Border Fife klubben. Per vil arbejde videre med sagen.

Punkt 3. Orientering fra kassereren.

Gennemgang af regnskabet der viste et meget lille underskud på nogle hundrede kroner. Det pæne regnskab fremkommer efter et stort fald i udgifterne til bladet der nu er digitalt.

Punkt 4. Generalforsamlingen den 19- 9.

Per foreslog at der skal ske tilmelding til generalforsamlingen fremover. Per er fraværende grundet en udskudt konfirmation. Kaj laver maden.

Punkt 5. Sponsorat.

Nuunu og Herluf Grønlund har sponsoreret et stort beløb og hyret et marketings firma til at forsøge at skaffe flere medlemmer til JFKK.

Nogle fra bestyrelsen er nu kontaktet af firmaet for information om hvad JFKK er for en forening og hvad vi har at tilbyde. Vi afventer nu hvad der skal ske fremover.

Punkt 6. Bustur 2021.

Der er indhentet et tilbud fra et andet busselskab for prissammenligning. Men det var noget højere end nuværende pris. Da der har været underskud på turen de senere år blev det diskuteret om vi kunne fortsætte. Da det er et af de få aktiviteter i klubben var der delte meninger om sagen.

Punkt 7. Kanariedagen den 19-9 flyttes til 2021.

Punkt 8. Hjemmeside/bladet. Sociale medier.

Mogens kom med flere tiltag han var i gang med. Blandt andet noget med en hjemmeside for køb salg af kanarier. Foldere mm.

Punkt 9. Strategi for JFKK.

Håber der kommer noget positivt fra marketings firmaet vi kan køre videre med. Ved aflysning af fællesudstillingen med fjerkræavlerne vil vi forsøge at afholde den selv, eventuelt i Lunden.

Punkt 10. Bestyrelsesmøder. 7/10 – 2020. 22/1 – 26/3 – Generalforsamling 17/4 – Udstillingsmøde 30/10 – 2021.

Punkt 11. Nyt fra regionerne.

Nord. Sommertur til Tisted men der var skuffende kun 6 deltagere. Besluttet at mødeplan fremover skal på Facebook. Midt-Vest. Møder aflyst på grund af corona men nu starter vi op med grillaften den 19 – 8 og håber så at kunne afholde møder efter planen. Fyn-Syd. På deres udstilling ved BMS hvor Per Nielsen skal være dommer, møder udstillerne ind og laver en forbedømmelse så de senere kan lave en sammenligning med Pers bedømmelse.

Ronald Hvam.