JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:18-10-19

Deltagere

Jens Ole –Ronald Hvam

Side 1

 

Per Pedersen - Mogens Mosskov- Henrik Andersen- Kaj Viby

   

Fraværende

Peer Nielsen - Bjarne Johansen

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Pkt. 2 Nyt fra formanden

Pkt.3 Orientering fra kasseren

Pkt. 4 Udstilling 2019

Gennemgang af udstillingen

Pkt. 5 Bustur 2020

Pkt. 6 Kanarie dag evaluering

Pkt. 7 Hjemmeside / bladet

Pkt. 8 Strategi for JFKK

Pkt.9 Udstilling 2020

Pkt. 10 Bestyrelsesmøder

Pkt. 12 Nyt fra regionerne

 

Pkt. 13 EVT

Godkendt

Intet nyt

11000 ringe er blevet solgt i år. (Referentens personlige kommentar: Hvorfor er der så ikke flere der udstiller? )

Man kan udstille uden at være medlem af JFKK i Silkeborg. Der kræves kun, at fuglen har fast ring på

Dommeren er på plads.- Rosetter er bestilt. – Pumpeglas selv medbringe blå eller hvide- Tilmelding ligger på nettet – Lotteri Tage – Forplejning er også på plads-Kort og godt det hele er sat på skinner.

26 tilmeldte der er enkelte ledige pladser

En rigtig god dag med mange deltagere. God forplejning tros overtagelse af et særdeles beskidt / rodet køkken. Der er   bevilget kompensation for forholdene!. Spændende foredragsholdere som er meget kompetente på hvert deres felt.

Kanariedag vil blive gennemført i 2020 Henrik kontakter dyrlæge Henrik Brinkmann Fyn, som en af oplægsholderne. Der vil også blive afholdt ”dommerbedømmelse” af fuglene.

Positive tilbagemeldinger 10 får bladet sendt trykt resten af 2019

Det betones endnu engang at bruge de sociale medier, og at bakke om de møder der bliver afholdt rundt i regionerne.

 

Afholdes   den 11-12-13 December i Herning halleren sammen med høns –duer o.s.v . Vi håber på at det kan vøre med til at søtte fokus på vores hobby

24/1-7/3-Generalforsamling den 18/4 2020

Nord: Medlemmerne er flittige til at komme til møderne. 100 fugle tilmeldt til deres kommende udstilling. Og fælles spisning bagefter.

Midt / Øst: Gode møder med ca. 15 -17 deltager.

Fyn/ Syd: Udstilling i Nyborg med ca. 100 fugle. Sommertur med rigtig god tilslutning. Juleafslutning sidst i Nov.

Mogens bestiller diverse medikamenter til salg på den kommende udstilling i Silkeborg

Referant kaj Viby