JFKK Bestyrelsesmøde

Dato: 22-03-19

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby- Peer Nielsen

Side 1

 

Per Pedersen – Bjarne Johansen – Jens Ole- Kaj Viby-Henrik Andersen

   

Fraværende

Ronald Hvam

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Pkt. 2 Nyt fra formanden

Pkt.3 Bustur 2020

Pkt. 4 Udstillingen 2019

Pkt. 5 Kanariedag 2019

Pkt. 6 Generalforsamling

Pkt. 7 Nyt fra kasseren

Pkt.8 Hjemmeside bladet.

Digital eller forsendelse

Pkt. 9 Strategi for JFKK

PKt. 10 Bestyrelsesmøder

Pkt. 12 Nyt fra regionerne

Pkt. 13. EVT.

EVT.

Godkendt

I en mail fra Steen Dickov DKK. Opfordrer han til, at begge foreninger samlet afholder et DM i regi af COM. Det kunne være i Odense.

Mailen er bla blevet diskuteret i region Fyn/ Syd, og her var der meget stor opbakning til forslaget. Ligesom man i regionen var meget interesseret i at yde en indsats ved afholdelse på Fyn. JFKK bestyrelse bakker ligeledes 100 % op om initiativet. Selv om man er opmærksom på, at der er en del praktiske opgaver at løse, navnlig når der bliver tale om en endagsudstilling. Per vil kontakte Steen og informere ham om vores beslutning.

Mail fra Border Fancy klubben   om et nærmere samarbejde med dem, ikke mindst set i lyset af et svigtende medlemstal i foreningen. JFKK bakker også op om dette initiativ. Per vil tage kontakt til formanden Lars Andersen for at aftale evt. videre forløb.

Foreningen vil fremover acceptere alle former for speciel bure på de kommende udstillinger.

Der har været sendt en føler ud om et kommende udstillings samarbejde med dansk Fjerkræavler forening. Begrundelsen for dette, kunne være at vi vil få flere til at interessere sig for vores hobby.

Per vil tage kontakt med Willy Littau for at høre nærmere.

Vil blive til de Hollandsk mesterskaber i Zwolle i Januar 2020. Enighed om at gennemføre turen også selvom dette måske medføre et lille underskud.

For at det skal gå i nul skal 30 deltage - så opfordringen herfra er: meld jer!!!

Lunden i Silkeborg.--- Hollandske dommere er bestilt—Peer vil kontakte dem for at få dem til at skrive lidt om dem selv og deres fuglehold.

Der vil blive indkaldt til udstillingsmøde i August

Afholdes den 21-September 2019 i Lunden Silkeborg.

Fra region Fyn / Syd kommer Lars Andersen og fortæller om, hvordan det er at overtage en Border stamme.

Region Nord: Optakt til yngle sæsonen og fravæning af unger.

Region Midt: Ronald Hvam fortæller generelt om kanarieopdræt

Den 6 April i Lunden

På valg Per---genopstiller

Frede stopper som revisor--- vi skal finde en kandidat

Willy Littau vil komme og fortælle om det store arbejde det var at afholde Europaudstillingen.

Medlemstallet er desværre for nedadgående. D.d er vi 90 medlemmer.

Europa udstillingen har været dyr for foreningen, men vi har fået en masse positive tilbagemeldinger på vores deltagelse----Reklame---

Der har været en del ekstraordinære udgifter til b.la en ny PC

Fremover vil der blive udarbejdet et budget opfølgning.

Bestyrelsen er enige om, at det kun kan gå for langsom med at indføre en digital version. Ikke mindst set i lyste af bladet koster JFKK ca. 17.000 kr. om året. Og noget nær det samme for DKK.

Per vil kontakte Steen om vores beslutning.

Se venligt ovenstående punkter

6. April generalforsamling

Region Nord: Har på deres sidste møde talt om bladet og dens fremtid og er helt enige om den digitale version.

Øst: Haft besøg af en due avler med stor succes. Næste gang er en Gloster opdrætter.

Fyn / Syd: Generalforsamling med 19 deltagere og rigtig positiv stemning og ikke mindst god mad.  

Ikke noget at berette.

Referent: Kaj Viby