JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:25-01-19

Deltagere

 Jens Ole –Ronald Hvam

Side 1

 

 Per Pedersen – Bjarne Johansen  - Mogens Mosskov- Knud Hansen- Peer Nielsen

 

Kaj Viby

Fraværende

 

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Pkt. 2 Nyt fra formanden

Pkt.3 Europa udstillingen-evaluering- Mail fra europaudvalget

Pkt. 4 Bustur 2019 evaluering

Bustur 2020 --Oplæg

Pkt. 5 Udstilling 2019

Pkt. 6 Kanariedag

Hvem vil have overblikket?

Pkt. 7 Generalforsamlingen

Pkt. 8 Nyt fra kasseren

Pkt.9 Hjemmeside/bladet

Digital eller forsendelse

Pkt. 10 Strategi for JFKK

Pkt. 11 Bestyrelsesmøder 20 19

22/3

PKt. 12 Nyt fra regionerne

 

Pkt. 13 EVT

Godkendt

Intet

Der har været korresponderet mellem JFKK og Klaus Weber om måden at afholde Europaudstillingen. Fokuseret om måden at klacificerer  fuglene på. Vi opfordrer fremover udvalget til at bruge de samme regler som COM 

Formanden takkede endnu engang for den store hjælp der blev ydet fra alle sider. Og det fantastiske samarbejde der havde været mellem de forskellige organisationer.--- Kunne man måske fremover afholde vores egen udstilling sammen med en anden fugle organisation?

Turen til Zwolle gik rigtig godt, med en god stemning.

Busturen 2020 vil blive til Zwolle til de Hollandske mesterskaber.

Mener at udstillingen i Bad Zalzburg ikke lever helt op til forventningerne.

Afholdes i Lunden Silkeborg Dato: 22-24/11 Hollandske dommere er bestilt. Closterburer er fremover tilladt

Dato den 21/9 Lunden Silkeborg—Hver region kommer med et indlæg til fremlæggelse på dagen.

Dato 6/4 -19 Sted Lunden

Formand på valg: Modtager genvalg—Frede stopper som revisor—Per og Bjarne tager sig af det praktiske.

Willy Littau vil blive inviteret for at fortælle om den netop afholdte Europaudstilling

Regnskab ikke færdig endnu.  Lille fremgang i medlemstallet

Fremover vil de fleste betalingsmetoder være brugbar i foreningen.

Hvert nummer af vores fælles gode blad koster ca. 37 kr. for trykning og forsendelse. Det opfordres til at tage en snak i regionerne om dette.

Det opfordres til at vi bruger de sociale medier til at hverve nye medlemmer… Kaj har efterfølgende lagt en reklame ud for de to foreninger, og har fået ca. 30 meget positive tilbagemeldinger på dette indlæg.---- Vi skal huske at tage os af de nye medlemmer!  

Generalforsamling den 6 April 2019 i Lunden Silkeborg

Nord: Afholdt generalforsamling. 38 medlemmer god opbakning til møderne—altid med et fagligt indhold.

Midt: Bestyrelsen genvalgt -- Pænt fremmødet til møderne --  Afholder 11 møder om året.

Fyn/ Syd: Jule afslutning med rigtig god opbakning.--- måtte desværre aflyse Dommer for en dag p.g.a manglende tilslutning

Referant kaj Viby