JFKK BESTYRELSESMØDE

Dato:19 -10 -18

Deltagere

Mogens Mosskov, Kaj Viby, Henrik Andersen,

Side 1  

 Peer Nielsen, Bjarne Johansen, Ronald Hvam og Per Pedersen

Jens Ole deltog i stedet for Peer

Fraværende

Bjarne og Kaj

Dagsorden

Ad. 1 godkendt

Ad.2. Det er Gert Brandt der står for at lave en stand på messen i Kolding. Mogens afleverer Roll up’s og foldere.

Ad. 3. Ca. 800 fugle, bure er bestilt, 26 hjælpere, som Per kontakter. Salgsafdeling med reoler og borde.

Henrik sørger for voliererammer til sluser, lys og dommerreoler.

Leif laver rammer til markering af vinderfugle.

Møde d. 22/10, som Mogens, Ronald og Per deltager i.

Ang. Forplejning undersøger vi muligheden for at få et par borde hos hønsefolkene.

Ang. Reoler: Villy sørger for de står der mandag morgen.

Der er bestilt 5 danske dommere.

Ad. 4. 27 tilmeldte og 2 chauffører.

Ad. 5. Ang. Sted undersøger Mogens mulighederne i Lunden og i Kjellerup. Udstillingen bliver afholdt fra 22-24/11 2019.

Vi undersøger mulighederne med dommere fra Holland.

Ronald, Jens Ole og Per undersøger det.

Evt. specialdommer til Gloster.

Bedømmelse med slutpoint.

Ad. 6. Lunden eller Kjellerup. Mogens undersøger. Tidspunkt: 21/9-19. Jens Ole snakker med Peer om han vil have overblikket, ligesom for 2 år siden.

Ad.8. Holland. Turudvalget arbejder videre med at planlægge turen.

Ad. 9. Der mangler rettelser i bladet vedr. bestyrelsen m.m.

Per kontakter Steen.

Ad. 10. Oven stående punkter og deltagelse på messer.

Ad. 13. Nord. 97 fugle til deres regionsudstilling. Der er kommet nye medlemmer. Og gode møder med stor opbakning.

Midt. Fået nye medlemmer. Nyt mødelokaler. God volieretur. Ca. 40 fugle til ungfuglebedømmelse.

Syd/Fyn. Udflugt til Midtjylland. God tur. Udstilling d. 27/10 på BMS i Kolding. Næste møde er julemødet i december.

Ad.14. Mogens havde lavet oplæg til labels til udstillingen og de blev godkendt.

Pkt. 1.

Godkendelse af referat fra sidst. Se hjemmeside

Pkt. 2.

Nyt fra formanden:

Messe i Kolding. Husk Roll up

Pkt. 3.

Europaudstillingen:

Antal fugle, bure, reoler, hjælpere, forplejning m.m.

Pkt. 4.

Bustur 2019

Pkt.5.

Udstilling 2019:

Hvor, hvornår og dommere

Pkt. 6:

Kanariedag:

Hvor, hvornår og emne

Pkt.7.

Pkt.8.

Bustur 2020

Pkt.9.

Hjemmeside/bladet

Pkt.10.

Strategi for JFKK

Pkt.11.

Bestyrelsesmøder 2018/19:

 15/6, 19/10, 25/1 og 22/3

Generalforsamling d.6/4

Pkt.13.

Nyt fra regionerne

Pkt.14.

EVT.