JFKK Bestyrelsesmøde Dato:15-6-18

Dato:15-6-18

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby- Jens Ole

Side 1

 

Per Pedersen – Bjarne Johansen   …. Mødet blev afholdt hos Mogens Mosskov

Fraværende

Peer Nielsen med afbud  

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Pkt. 2 Nyt fra formanden

Pkt.3 Nyt fra kasseren

Pkt. 4 Bustur 2019

Pkt. 5 COM WM 2019

Pkt. 6 Hjemmeside / bladet

Pkt. 7 Strategi for JFKK

Pkt.8 Europa udstillingen 2018

Tilmelding Kuppelbure

Pkt. 9 Bestyrelsesmøder 2018/ 19 5/10- 25/1 (19)

22/3 Generalforsamling den 6/4 -2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKt. 10 Nyt fra regionerne

 

Pkt. 11 EVT

Godkendt

JFKK vil deltage i Landsskuet i Herning med en stand, hvor vi vil gøre opmærksom på foreningen. Der vil blive fremstillet 3 Roll Up holdere med billeder af kanarier og reklame for foreningen.

P.t 106 medlemmer.

14 – 15 har tilmeldt sig VM turen til Zwolle

Ikke noget nyt

Der bliver lavet 111 blade

Ikke noget nyt

Formanden vil rette henvendelse til DKK for at orientere om hvorledes udstillingen vil blive afholdt, og hvilke mulighedere DKK medlemmer har for at deltage. Udstillingen vil også være vores årlige kåringsskue.

Der lægges op til, at der vil være brug for ca. 10 personer hver dag til de praktiske opgaver i forbindelse med udstillingen.

Der hersker stadig en del usikkerhed om hvordan fuglene skal tilmeldes.

Alle farvefugle vil skulle udstilles i engangsbure.

Der er også lidt usikker vedr. kuppelbure og antallet af disse.

Frø og sand samt foderskåle og drikkeskåle leveres gratis.

Tilmelding til udstillingen vil være senest den 28. September.  

 

Intet nyt

Intet nyt