Kort ref. Fra møde d. 4/3 ang. Europa udstillingen.

Kaj, Mogens og jeg deltog.

Villy R. startede med at fortælle, at der er booked 5 haller i messecentret. At de regner med 30.000 katalognr. At ledelsen har været samlet i februar og skal mødes igen i maj.

De regner med 3000  fugle(alle slags). I Frankrig for 3 år siden var der 750 kanariefugle.

Vi får som forening ingen udgifter med udstillingen

Placeres i en hal uden træk

Fuglene skal ikke tilmeldes med ring nr.

Fuglene skal ikke vaccineres

Burtyper er pt. Ikke helt afklaret. Villy arbejder på papbure, som ved VM

I forbindelse med tilmelding er tilmeldingsgebyr på 90 kr., katalog 90 kr. og 45 kr. pr. fugl.

Vi skal finde ud af hvor meget vi som klub vil give i tilskud til ovenstående. Tages op på generalforsamlingen.

Vi snakkede meget om stammer, da fugle er det eneste område, hvor der kun bliver bedømt enkeltdyr. Vi gav klart udtryk for, at vi havde en klar forventning om at det blev rettet til, at vi også i fuglesektionen kan udstille stammer.

Praktiske gøremål for JFKK.(min vurdering)

Mandag: opstilling: 6-8 mand

Tirsdag: modtage fugle: 6-8 mand

Onsdag: bedømmelse: 8-10 mand

Torsdag: bedømmelse: 8-10 mand

Fredag, lørdag og søndag: fodre, vande, vagter og bod for JFKK: 8-10 mand

Søndag: udlevere fugle og pakke ned: 8-10 mand

Mandag: pakke ned: 6-8 mand

Vi ved først til oktober, hvor mange fugle der kommer og om vi har nok i vores egne reoler.

Der blev snakket om der skal være en salgsafdeling. I retning af det vi ser på DKB`s udstilling. Det kræver reoler/borde og folk der vil stå der fredag-søndag. Er det noget vi skal byde ind på?

Tage det op under evt. til generalforsamlingen.

Per