JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:23-3-18

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby- Peer Nielsen

Side 1

 

 Per Pedersen – Bjarne Johansen

Fraværende

Peer Nielsen  med afbud  

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Godkendt

Pkt. 2 Nyt fra formanden

Det kunne måske overvejes at rokere med bestyrelsesmødernes afholdelse.!    Tale med Peer d.s.g

Pkt.3 Generalforsamlingen den 14 April

Oplæg ved Knud Hansen---På valg Mogens---vil godt fortsætte.

Praktiske opgaver er i orden. Forventet deltager antal ca. 25

Pkt. 4 Nyt far kasseren

Flot regenskab med overskud på kr.ca. 9.000. Fremover skal al betaling til foreningen ske via netbank eller mobil pay. 108 medlemmer, lille stigning.

 Der er indkøbt 12.000 ringe

Pkt. 5 Vedtægter herunder regioner

Bestyrelsen lægger op til ændring af paragraf 3 og tillæg til paragraf 9

Pkt. 6 Kanariedag  

Tages op på generalforsamlingen under evt.

Pkt. 7 Bustur til WM

Afgang den 10. Januar hjemkomst 12 januar forventet pris 1.950 kr.for dobbelt værelse og 2125 kr. for enkeltværelse.

Der vil ikke blive tur til Bad Zalsuflen i år

C.O.M vil arrangere fugletransport

Pkt.8 C.O.M

Se punkt 7

Pkt. 9 Hjemmeside / bladet

JFKK er meget aktiv på hjemmesiden. Ros til region Fyn/ Syd som er yderst flittige til at lægge ting på hjemmesiden.--- Det gøres endnu engang opmærksomt på, at bladet/ hjemmesiden er et fælles ansvar

Der vil blive arbejdet på, at få skaffet flere annoncører.

PKt. 10 Strategi for JFKK

Intet nyt

Pkt. 11 Europa udstillingen

Referat fra fælles mødet med de som står bag udstillingen ligger på hjemmesiden.3 medl. Fra JFKK deltog i mødet

Bestyrelsen vil yde tilskud til den enkelte opdrætter som udstiller, så udgiften bliver den samme, som når vi selv arrangere udstilling.

Pkt. 12 Bestyrelses møder

Generalforsamling den 14 april Silkeborg.

Evt. Udstillingsmøde i forbindelse med afholdelse af Europaudstillingen

Pkt. 13. Evt. Nyt fra regionerne

Fyn/ Syd regionerne har indledt et formelt og konstruktivt samarbejde således at region Syd har fået 2 medlemmer i bestyrelsen. Regionen har også fået et fælles flot logo. Deres aktivitetsplan kan ses på hjemmesiden

Midt/ Vest : God tilslutning til møderne. Mogens har været og fortalt om sin måde at opdrætte fugle Den 20/6 er der Grill komsammen hos Ingelise og Hans i Esbjerg

Nord: Ikke repræsenteret på mødet

Midt/ Øst: ingen aktivitet

EVT.

Intet

 

Referent

Kaj Viby