Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Referat fra generalforsamlingen i JFKK den 29. April 2017 Lunden Silkeborg

 

Tilstede var mødt 23 medlemmer

Europaudstillingen 9-10-11 november i Herninghallerne

 

Formand for den danske afdeling af Europa Udstillingen Willy Littau indledte mødet med information om den foreståede Europa udstilling.

Udstillerne er en sammenslutning af 29 Europæiske lande. De tilsluttede foreninger er: Høns –Duer – Marsvin – Kanin foreninger. Man har valgt at invertere COM medlemmerne med i år. Udstillingen bliver afholdt hvert 3, år sidst i Frankrig, med 36000 dyr, rekorden er 96000 dyr.

Man forventer at kanarie-folkene stiller med hjælp til det praktiske omkring kanarieudstillingen. Burrene stilles til rådighed af Europa organisationen. Foreningen har ingen økonomiske forpligtigelser i forb. med udstillingen

 

Generalforsamling Dagsorden:

1 . Valg af dirigent

Valgt Leif

2. Valg af stemmeudvalg

Thomas – Hans Jørgen

3. Formandens beretning

Hele formandens beretning har været trykt i det sidste nummer af Race- Kanarien.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde det forgangene år. Navnlig en tak for de gode tilbagemeldinger fra regionerne. En særlig tak blev sendt til de som står for ringsalget og redaktøren af bladet og vores hjemmeside. Vi skal alle huske at komme med indlæg til bladet.

Vi må se hvad fremtiden byder, omkring det videre samarbejde med DKK, men ingen tvivl, vi skal tænke os godt om.

En tak også til Leif for hans arbejde med ringsalget.

Og Mogens for hans store indsat til udarbejdelse, af et bestillingssystem til ringsalget.

Der er solgt 10870 ringe købt 12340 regner med et meget lille overkud af ringe.

61 % ringe sælges til JFKK medl. og 38% til DKK

2 Regioner planlægger at slå sig sammen, vil blive taget op på næste general-forsamling

4. Regnskab.

Kasser Mogens Mosskov fremlage det reviderede regnskab.

Den aflyste udstilling har kostede 2.730 kr.

Mogens forklarede økonomien vedr. bladet. Et blad koster ca. 15.70 kr.at fremstille. Denne pris har været ca. den samme i mange år.

Regnskabet viser et overskud på kr. 14.815,46 kr. Egenkapitalen er kr. 106.516,93 kr.

Regnskabet blev godkendt

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand

Per blev enstemmigt valgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

Frede genvalgt-- Suppleant Erik Groth

8. Evt. nyvalg i regionerne

Formand region Fyn: Henrik

Region Syd: Kollektiv ledelse

Midt Øst: Ingen aktivitet

Midt Vest Bjarne

Nord: Peer

9. Evt.

Udstillingsreolerne vil blive opmagasineret hos Kristine Søe

COM Willy Rasmussen valgt og Ronald fortsætter

Medlemslister vil altid kunne rekvireres hos Mogens.

Der vil komme et stykke i bladet, hvor det vil blive opfordret til, at melde fra såfremt ens date ikke ønskes lagt på nettet.

Nye medlemmer vil blive meldt ud til de enkelte regioner   

Bladet ”kun” i elektronisk udgave, af de fremmødte var meningen ca. fifty fifty

DM De fremmødet opfordrede bestyrelsen på det kraftigste til, at finde en form så DM stadig kunne afholdes. 2 regioner kunne meddele at flere af deres medlemmer, ikke ville udstille på Fyn.

Samarbejde med det stagnerede medlemstal i begge foreninger, skal der findes en fælles løsning på det kommende samarbejde

Birger Olsens forslag om at 2 medl. fra JfKK og 2 fra DKK skulle sætte sig sammen og finde en løsning, kunne måske være en ide.

Per rettede en tak for medlemmernes opbakning vedr. forhandlingerne med DKK Udtrykte, at der altid havde været en positiv stemning ved vores fælles møder.

Den 9. September vil der blive afholdt en kanariedag hvor alle kanarieavlere i Danmark vil blive inviteret. Nærmere om arrangementet vil komme senere

Speciel klp. vil også blive inviteret

Per takkede de fremmødte og ønskede alle en rigtig god sommer

Referant Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk