Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:31-3-17

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby- Peer Nielsen

Side 1

 

 Per Pedersen – Bjarne Johansen

 

 

Fraværende

Henrik Andersen – med afbud

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

 

Godkendt

 

Pkt. 2 Nyt fra formanden

 

Se længere nede i referatet

 

Pkt.3 Orientering far kasseren

 

Mogens fremlagde et flot regnskab som viser et overskud på kr. ca. 15.000 Medl. tallet udgør p.t. ca 92 hvilket er en lille tilbagegang.

Fremover vil det være muligt, at se på hjemmesiden, hvem der er medlemmer i hvilken region med mail. Adrs. såfremt dette er lovligt. 

 

Pkt. 4 Udstilling 2017

Opbevaring af reoler

 

Bliver afholdt i nye lokaler Kjellerup ved Silkeborg. ( vil halvere vores lejeudgifter ) Udstillingen er åben for alle kanarieavler i Danmark

Datoer er den 10-11-12 November .

Henrik sørger for at reolerne kommer til Kjellerup, grundet salg af nuværende opbevaringssted. Opbevaringen af reoler vil blive taget op på den kommende generalforsamling.

Planlægning af udstillingen vil finde stede i August –Peer er ansvarlig

 

Pkt. 5 Generalforsamling 29/4 -17

Foredrag om formiddagen

Praktiske opgaver

På valg: Formanden

Valg til COM

 

Per vil tage kontakt til formanden for Europaudstillingen som evt. foredragsholder.

Praktiske opgaver Per og Bjarne

Per genopstiller

Willy Rasmussen vil gerne opstille

 

Pkt. 6 Kanariedag

 

Finder sted den 9/9 – 17 i Lunden Silkeborg.

Indlæg om farvefugle-frise fugle

Gruppearbejde- Årets gang i fugleholdet- Social samvær

Peer vil udfærdige det endelige program for dagen

 

Pkt. 7 COM

 

Se pkt. 7 --- WM er flyttet far Frankrig til Italien grundet økonomi

 

Pkt. 8 Strategi for JFKK

Samarbejde med DKK

 

Samarbejdet mellem de to foreninger fungere rigtig godt vedr. ringsalg og bladet.

Fremtiden vil så vise om samarbejdet kan videreudvikles.

JFKK har modtaget en skrivelse fra DKK ang. ringstørrelser.

Størrelsen på præmiegrupper for Lizarder.

Harlekin serien har fået nye numre .

Per vil tage kontakt til DKK og få tingene afklaret. Som udgangspunkt retter  vi os efter COM reglerne

 

Pkt. 9 Europaudstllingen

 

Foreningen får ingen økonomiske mellemværende vedr. udstillingen

PKt. 10 Bestyrelsesmøder 2017

20-1 og 31-3

Generalforsamling den 29-4-2017

 

 

Pkt. 11 Bustur 2018

 

Alt er på plads til turen Bad Salzuflen

 

Pkt. 12 Nyt fra regionerne

 

Fyn: Ingen repræsentant

 Syd: Har afholdt generalforsamling bestyrelsen fortsætter 

Vil indlede arbejdet med at blive slået sammen med region Fyn

Har lavet et aktivitetsprogram for 2017

Nord: God tilslutning til møderne

Midt: Nye medlemmer fin tilslutning til møderne

Midt/ Øst: ingen aktivitet

 

Pkt. 13. Evt.

Talt om man kan/bør sende bladet ud via E-post

Hvordan får vi et tættere samarbejde med specielforeningerne til gavn for kanarie sporten.

Referent

Kaj Viby

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk