Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato: 04-10-17

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby- Peer Nielsen

Side 1

 

 Per Pedersen – Bjarne Johansen

Fraværende

Henrik Andersen – med afbud  -Knud Hansen-med afbud

Dagsorden

 

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Godkendt

Pkt. 2 Nyt fra formanden

Intet nyt

Pkt.3 Orientering fra kasseren

3 Nye medlemmer fra Norge-  I alt er vi 103 medl. hvilket er en lille stigning ifh. til sidste år. Ringsalget kører fint

Pkt. 4 Udstilling 2017

Gennemgang af udstillingen

Opbevaring af reoler/transport

Tjekliste for udstillingen gennemgået.

Der er hyret tyske dommere.—I 2018 vil vi deltage i Europaudstillingen i Herning, der forventes ca.2000 fugle.

Kaj skal undersøge muligheden for at få laver et bander.

Der er fundet en mulighed for opbevaring af reoler.

Pkt. 5 Bustur 2018

22 tilmeldte

Pkt. 6 Kanariedag -evaluering

Enighed om at det havde været en god dag. Navnlig var man glad for indlægget om fodring. - Der skal ske små justeringer til næste kanariedag, herunder måske et andet lokale

Pkt. 7 Rettelser af vedtægter

Ændring af antallet af regioner, dette set i lyset af, at der nok bliver tale om at slå en eller flere regioner sammen. Rettelse til vedtægter er: Kontingent kommes på som et punkt under dagsordenen

Pkt.8 Hjemmeside / bladet

Tilmeldingsblanket til udstillingen er vedlagt i bladet. Bladet er ikke bedre end vi selv gør det til. Så en opfordring til alle, skriv til bladet.

Vi skal huske at bede om, at få det som vi aflevere til bladet også kommer på vores hjemmeside. Og husk at slet gamle salgsannoncer.

Pkt. 9 Strategi for JFKK / Samarbejde med DKK

Intet nyt

PKt. 10 Europa udstillingen 2018

Der forventes en del arbejde for foreningens medlemmer i forb. med afholdelse af udstillingen. P.t ellers intet nyt

Pkt. 11 Kommende bestyrelsesmøder

26/1 -2018 ----23/3 -2018

Generalforsamling den14/4 -2018

Pkt. 12 Nyt fra regionerne

Fyn: Ingen repræsentant—Kaj tillod sig at refere, at der havde været afholdt udstilling med deltagere både fra Syd og Fyn med 120 fugle af meget høj standard.

Syd: Måtte desværre aflyse sommermøde

Nord: God tilslutning til møderne og fremgang af medlemmer

Midt: Går fint med gode møder

Midt/ Øst: ingen aktivitet

Pkt. 13. Evt.

Intet

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk