Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:20-1-17

Deltagere

Mogens Mosskov – Kaj Viby,

Side 1 -2

 

 Peer Nielsen– Per Pedersen – Henrik Andersen

   

Fraværende

med afbud Bjarne Johannesen

Dagsorden

 

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde – Se hjemmeside

 

Pkt. 2. Nyt fra formanden.

 

Pkt. 3 Orientering fra kasseren

 

 

 

 

 

 

 

Pkt.4 udstilling 2017

Hvor! vi har Lunden fra de. 10-12 /11

Hvordan?

Bestilling af dommere

 

Pkt. 5 Generalforsamling 29/4.

Foredrag om formiddagen? Praktiske opgaver.

På valg: Per Pedersen

 

Pkt. 6 Kanariedag

 

Pkt. 7 COM

 

Pkt.8 Strategi for JFKK samarbejde med DKK

 

 

 

Pkt 9 Europa udstillingen

 

 

 

 

Pkt. 10 Kommende møder

 

Pkt. 11 Bustur 2018

 

 

Pkt.12 Nyt fra regionerne

 

 

 

 

 

Pkt. 13 EVT

 

Godkendt

 

Se punkt 9

 

Udgiften iforb. Med dent aflyste DM. bliver på ca.16.000 kr. som deles mellem de klubber.  Udgifteren dækker b.la flybilletter – pumpegals - rosetter –etc.

3 Nye medl. indenfor det sidste halve år.

10.000 ringe solgt – ringsalget foregår på bedste vis.

Mange har endnu ikke betalt kontingent

Vi har ca. 105 medl. d.d.

 

Der tages kontakt til DKK for at høre om udstillingen i Silkeborg kan være DM

Ronald Hvam bliver bedt om, at undersøge om der er andre udstillingslokaler.

 

 

Indlægenten af Kaj Viby eller formanden for Europa udstillingen Willy Ratnov ( efternavn - måske stavet forkert )- Kaj vil være behjælpelig med forplejningen

Per vil gerne stille op til det kommende valg

 

 

Peer ordner

 

Bent Sivertsen har trukket sig – Ronald har indvilget i at overtage til dern kommende genralforsamling

 

Spørgsmålet bedes taget op i regionerne, så vi kan få en konstruktiv og god debat på den kommende generalforsamling. Om b.la det kommende samarbejde om afholdelse af DM.

Ringsalg og blad fungere rigtig fint

 

Europa udstillingen i Herning d. 20 – 11- 2018 forløber tilsyneladende planmæssigt. Jfkk får  ingen økonmiske  problemer, vi deltager kun med praktisk bistand. Klaus Weber formand for det tyske kanarieforbund er tovholder for kanarieafdelingen på udstillingen.

Der forventes ca. 3000 fugle ( alt lige fra høns til kanariefugle duer etc. )

 

Næste møde er den 31 Marts

 

VM finder sted i Nord Frankrig  - muligvis for langt at køre –så  måske det igen bliver Bad Salzuflen

 

 

Syd: Afholdt julekomsammen med flot deltagelse afholder generalforsamling slutningen af Marts

Midt vest: Julehygge med fint deltagelse Bjarne valgt som ny formand

Midt Øst: Ingen aktiviteter p.t

Nord: Valgt Formand – kasser – næstformand –Julehygge – Afholdt møder  med gode diskussioner

Fyn: Ingen repræsentant

 

Intet

Referent: Kaj Viby

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk