Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:18-11-16

Deltagere

Mogens Mosskov – Kaj Viby,

Side 1

 

 Peer Nielsen– Per Pedersen – Bjarne Johannesen

   

Fraværende

Henrik--- med afbud

Dagsorden

 

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

 

 

Pkt. 2. Nyt fra formanden.

Leder til bladet

 

 

Pkt. 3 Opsamling på udstilling -16 og hele forløbet omkring aflysning af den stift-ende  generalforsamling

 

 

 

 

 

 

Pkt. 4 bustur -17

 

 

Pkt. 5 DM

 

 

Pkt. 6 Hvad gør vi med udstillingen -17

 

 

Pkt 7 COM

 

 

Pkt 8 Orientering fra kasseren

 

 

Pkt. 9 Kommende møder

 

 

Pkt. 10 Nyt fra regionerne

 

 

 

 

 

 

Pkt. 11 EVT

Godkendt

 

 

 

Europa udstillingen i Herning d. 20 – 11- 2018 forløber tilsyneladende planmæssigt. Jfkk får hvis de deltager ingen økonmiske  problemer vi deltager kun med praktisk bistand.

Per,s leder til det kommende blad forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen vedtog med rettelser lederen.

 

 

Enighed om at de udgifter, der har været i forbindelse med den aflyste udstilling p.g.a fugleinfluenzaen , deles mellem de JFKK og DKK.

Bestyrelsen vil komme med en fælles udtalelse forinden afholdelse af generalforsamlingen i JFKK om et kommende samarbejde med DKK.

Vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen om et DM og ringsalg / blad.

Måske det kunne være en ide, at JFKK afholdt en endagsudstilling i 2017. Vil blive taget op på den kommende generalforsamling .

 

 

27 Tilmeldte--- spændt på om det kan gennemføres p.g.a fugleinfluenzaen i Tyskland.

 

 

Udgået

 

 

Udgået

 

 

Ronald W. er trådt in i COM i stedet for Willy. Husk at vi vælger repræsentanter på generalforsamlingen til COM

 

 

Der er p.t ikke den store likvide formue p.t. overvejer muligheden af at sælge nogle obligationer. Mogens pointerede det rigtige gode samarbejde med Palle DKK

 

 

Den. 20 januar 2017 --- 24 Februar 2017 --- måske den 31 Marts.

 

 

Syd: Afholdte en rigtig god udstilling med 210 fugle. Julebanko den 30. November

Vest: Julefrokost Søndag den 11. December.  Generalforsamling i Januar. Ny formand skal findes.  Håber på mange nye medlemmer i 2017

Midt Øst: Ingen bestyrelse p.t. holder dog kaffemøder

Nord: Regionen afholdt udstilling med 150 fugle Generalforsamling den 26. November

Fyn: Ingen repræsentant

 

Intet

 

Referent: Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk