Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:30-09-16

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby

Side 1

 

 Per Pedersen- Henrik Andersen

   

Fraværende

Peer – Med afbud

Dagsorden

 

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Pkt. 2. Nyt fra formanden

Pkt. 3 Kanariedag d. 5. November

Pkt. 4 Bustur 2017

Pkt. 5 DM 2016

Pkt. 6 Generalforsamling 20-11-2016

Pkt.7  COM

Pkt. 8 Orientering fra kasseren

Pkt. 9 Kommende møder

Pkt. 10 Nyt fra regionerne

Godkendt

I 2018 vil der blive afholdt en verdensudstilling med dyr. Kanarieunionen vil blive inviteret. Man forventer at udstillingen vil give overskud.  Per er i kontakt med formanden for arrangementet Willy Letau.

Blev aflyst p.g.a for få tilmeldte. Vil forsøgt blive gennemført på et senere tidspunkt  Vil blive taget op på næste møde.

25 Tilmeldte ( der kan deltage 56 ) se venligt hjemmesiden

Der været afholdt planlægningsmøde hvor alt blev tilrettelagt.

Se vore hjemmeside

 

Vil blive afholdt i forbindelse med DM.

Per kontakter Tom for om muligt at få lagt de kommende vedtægter på hjemmesiden, så alle har mulighed for at se dem forinden generalfor-samlingen

Michael Eriksen har meddelt at han fratræder som formand ved udgangen af 2016

Som aftalt skal JFKK ved sammenlægningen med DKK yde 50.000, dette vil ske ved at sælge obligationer. P.T har vi for 92.000 kr.

24 Februar 2017 Generalforsamling den 22 April 2017

 

 

Midt Vest: Afholdt møde i Sept. 12 deltog

Syd: Har været til rundvisning stor opdrætter af papegøjer / parakitter Kai Herse Sdr. Bjært Kolding

Afholder endagsudstilling den 29 Oktober B.M.S Kolding

Stor juleafslutning den 30 November B.M.S Kolding

Fyn: Afholdt fælles møde med region syd den 10 Sept. 7 deltager.

Midt Øst: Foranlediget af referat fra regionen i sidste nummer af bladet ønskede Mogens Mosskov at nedenstående blev taget til orientering .

1) Det var kun undertegnede der gik og smækkede med døren både Thomas og Bjarne var stadig i bestyrelsen og det var mig der afleverede kassen til Thomas.

2) Kassebeholdningen i regionen har aldrig været ret stor og man beslutede på et af de sidste møder at bruge nogle af de penge til en sidste sommerfest.

3) For at have gratis mødelokaler i Århus var betingelsen a t mindst nogle af medl. er bosat i kommunen. Og da Kjeld var den sidste mand der boede i Århus var vi nød til at opsige lokalerne ofg flytte reolerne, da ingen på det sidste møde ville eller kunne opbevarer dem, havde vi kun en mulighed at køre dem til region Midt Vest --- Ronald Hvam.

4) regionen har aldrig betalt en krone for disse reoler, men kun lånt dem af JFKK mod at transportere dem til udstillingen i Lunden.

5) Min hensigt med at nedlægge regionen har været at vi derved fik mulighed for at lave en stor samlet region i Midt Jylland for alle kanarie folk i dette område, for hvis regionenene bliver for små er det svært for bestyrelserne at lave gode møder med gode foredrag m.m.   

Refrant Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk