Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:20-03-16

Deltagere

Mogens Mosskov –Kaj Viby

Side 1

 

 Peer Nielsen-  Kurt Nygård – Per Pedersen- Henrik Andersen-Thomas Hansen

   

Fraværende

 

Dagsorden

 

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde. Se hjemmeside

Pkt. 2. Nyt fra formanden

Pkt. 3 Lunden 2016

Pkt. 4 Generalforsamling.

Gennemgang af dagsorden

Pkt. 5 møde med DKK

Pkt. 6 Udstillingsmøde i August

Pkt. 7 Bustur 2017

Pkt.8 Orientering fra kasseren

Gennemgang af regnskabet 2015

Pkt. 9

Bestyrelsesmøder 2015 -2016

29/ og 1 /4

Generalforsamling 9/4

Pkt. 10

Fremtidige møder?

Hvor ofte?

Pkt.11

Nyt fra regionerne

EVT. 12

Godkendt

 

 

Ikke noget-  Har sendt al korrespondance mellem JFKK og DKK til bestyrelsesmedlemmerne

Jfkk arrangerer en endags udstilling i Silkeborg den 5. November.

Kaldet kanariedag hvor der b.la vil blive lagt vægt på det sociale samvær. Emnerne kunne være: en Border Fife opdrætter,  en Frise opdrætter, en farve opdrætter. Der vil blive spurgt til evt. foredragsholdere på den kommende generalforsamling  den 9. April.

Formandens beretning var tilsendt.. og man havde haft mulighed for at komme med kommentarer til den.

Den praktiske del af mødet var på plads. Bestyrelsen møder kl. 09.30, og der vil være foredrag af Henrik Andersen Fyn.

Det blev fremhævet, at det var vigtigt at formanden kom ind på, hvor frit det stod for de enkelte regioner at agere under efter en evt. sammenlægning, med DKK.

Det blev fremført at nogle repræsentanter for Border Fife klub ikke kunne nikke genkendende til, at de skulle have sagt at de ikke ønskede at deltage i en kommende bestyrelse JFKK / DKK.

Formanden fastholdt, at det var den opfattelse han havde fået. Men de var selvfølgelig altid velkomne til at stille op til regionsvalgene, og på den måde få indflydelse.

Per vil indkalde til mødet som evt. kunne afholdes i Århus p.g.a de lange afstande. Vil tage kontakt til DKK ang. dette.

Emnet vil blive taget op den kommende generalforsamling under evt.

Per vil tage kontakt til Tom for at koordinere en tidligere beslutning om emnet.

Ved en kommende sammenlægning, vil der være ca. 200 medlemmer.

Bladet vil fremover komme i 20 mindre eksemplarer.

Både blad og ringsalgs tallene bliver bogført på de respektive foreningers konti

Og det fungerer rigtig godt

Ps. der er p.t solgt 12.000 ringe, og så er det ikke engang  løvn ( referanten )

Oktober – Marts –April

Nord: 11 mødte ved det sidste møde

Midt Øst: Intet nyt

Midt vest: 12  mødet til en faglig snak om farve fugel

Syd : havde lige afholdt generalforsamling og havde kommende arrangementer på plads resten af året – julemødet-

Fyn Har afholdt generalforsamling og alt gik som planlagt. Alt er på plads for det kommende år.

Mogens vil gerne fortsætte som kasserer.

Referant kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk