Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK mødereferat

fra bestyrelsesmøde den 29.01.2016

deltagere: Mogens Mosskov,  Tage Schmidt, supp. for Kaj Viby, Henrik Andersen,

Thomas Hansen, Peer Nielsen, Kurt Nygård, Per Pedersen

DAGSORDEN:

pkt.  1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

pkt.  2 Nyt fra formanden

pkt.  3 Evaluering af DM.

           Klage fra Niels O vedr. udstillingen. Klagen taget til efterretning.

          

           Hjælpere bør være opmærksomme på dommere med papirarbejde og point af

           vinderfugle i de forskellige klasser.

           Kassereren ønsker hjælpere med ekstra computer.

           Al betaling skal fremover foregå over netbank.

pkt.  4 Lunden 2016

            er reserveret lørdag den 5. november 2016, som denne gang vil blive brugt til    

            kanariedag, da DM er flyttet til Fyn.

pkt.  5  Generalforsamling

                        Forslag til generalforsamling er at der gives kr. 50.000 til den nye forening.

            Henrik Andersen, Region Fyn blev foreslået til foredragsholder på    

            generalforsamlingen den 9. april 2016.

            Henrik arbejder i Agat med hvid og gul bund med opal faktor og sort med 

            hvid og gul opal faktor. Henrik er meget optaget af opalfaktoren. Det bliver

            spændende at høre.

pkt.  6  Møde med DKK

             hvor der skal snakkes kontingent og hvordan foreningen og DM udstillingen

             skal foregå fremover. Styring af ringsalg er på plads.

             Sammenlægning skal også på plads med hensyn til fordeling af udgifter til 

             bladet.

             JFKK og DKK møde foregår hos Kaj Viby den 13. marts 2016. Deltagere fra

             JFKK er: Henrik Andersen, Thomas Hansen, Per Pedersen, Mogens Mosskov        

             og Kaj Viby.

pkt.  7  Evaluering af bustur til DKB udstilling

             Rigtig god og hyggelig tur. Alt forløb godt.

             Snakken gik på, hvordan turen 2017 skal foregå.

pkt.  8  Orientering fra kassereren

             Regnskabet er endnu ikke færdig. En del kontigent mangler.

             Medlemstallet er d.d. 125

pkt.  9  Bestyrelsesmøder 2016

            første møde afholdes den 1. april

            Generalforsamling afholdes 9. april i Lunden

pkt. 10  Nyt fra regionerne

             Region Syd afholdt julemøde den 26. november 2015 med 19 deltagere

             Generalforsmaling i marts. Dato endnu ikke fastlagt.

            

              Region Fyn afholdt julemøde den 27. november 2015 med 24 deltagere.

              Generalforsamling er den 18. februar

              Region Nord afholdt generalforsamling den 28. november 2015 med

              frokost og pokaluddeling. Genvalg af formand Niels Christian Madsen.

              Genvalg af næstformand Peer Nielsen. Genvalg af kasserer Kurt Andersen.

              Region Midt-øst. Generalforsamling er fastsat til 26. februar 2016. Der skal

              vælges en helt ny bestyrelse og ny repræsentant til JFK. Mødet afholdes ved

              Thomas Hansen.

              Region Vest. Generalforsamling er afholdt den 13. januar 2016 med 12

              deltagere. Genvalg til Kurt Nygård, Bjarne Johansen og Frede Kjeldsen

pkt. 11  Evt.

                                                                                                       TS

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk